Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Du er her:

Hurtiglinker

Innholdsfortegnelse

Her har vi samlet alle artikler som beskriver bruken av Matrix lønnssystem.

1. Generelt

 1. Om Matrix systemer as
 2. Kontaktinformasjon og åpningstider


2. Installasjon og oppdatering

 1. Installasjon og beskrivelse av lønnssystemet
 2. Velg mellom PC- eller serverinnstillinger
 3. Programoppdatering
 4. Endringslogg
 5. Skriver
  1. Skriveroppsett
  2. Skriverproblemer
 6. Eldre grunndatafiler
 7. Slette eller endre firmaer i firmaoversikten
 8. Innhenting av informasjon


3. Lisens og abonnement

 1. Lisensavtale
 2. Abonnement og firmaer
  1. Jeg har nådd taket på antall firmaer eller antall ansatte
  1. Bestill flere firmaer, ansatte eller tilleggsmoduler
  2. Avslutte abonnement


4. Lover og regler knyttet til ansatte og lønn

 1. Når skal lønn innrapporteres
 2. Skattetrekkskonto
 3. Yrkesskadeforsikring
 4. Lov om obligatorisk tjenestepensjon
 5. Ferieloven
 6. Arbeidsmiljøloven
 7. Tariffavtaler og minstelønn
 8. Fristdatoer
 9. Huskeliste ved ansettelse av vikarer, barn og ungdom


5. Kom i gang

 1. Opprette firmaer
 2. Oppstartsveiledning: De nødvendige innstillingene du trenger for å starte opp.
 3. Firmaopplysninger
 4. Altinn
  1. Registrere fagsystem-ID mot Altinn
  2. Roller og rettigheter i Altinn
  3. Oppstart utenom årsskifte
 5. Legge inn historikk og saldoer ved overgang til Matrix Lønn


6. Lønnskjøring

 1. Registrere ansatte
 2. Skattekort
  1. Generelt om skattekort
  2. Bestille og hente skattekort
 3. Kjøre lønn
  1. Slik kjører du en enkel lønnskjøring
  2. Sjekkliste for å komme i gang med Matrix Lønn
  3. Registreringsbildet for lag lønn
  4. Forskuddstrekk
   1. Hvordan beregnes forskuddstrekket i lønn, ut fra lønnsarttype
   2. Overstyring av forskuddstrekk
   3. Ekstra forskuddstrekk
   4. Halv skatt før jul
  5. Naturalytelser
   1. Elektronisk kommunikasjon
   2. Bruk av egen bil i arbeid
   3. Firmabil
   4. Kantine
   5. Fri avis
   6. Privatreiser
   7. Lån til ansatte
   8. Gaver til ansatte
   9. Personalforsikringer
   10. Naturalytelser fordeles over 11 måneder
  1. Utleggstrekk for skatt og avgift
  2. Andre lønnstrekk
   1. Trekk for varesalg til ansatte
   2. Bidragstrekk
  3. Reiser og diett
   1. Kilometergodtgjørelse bil
   2. Diett utland
   3. Diett innland
  4. Refusjon sykepenger o.l.
  5. Fast forskudd
  6. Fagforeningskontingent
  7. Andre lønnsarter
   1. Bompenger
   2. Styrehonorar
   3. Bonus
 4. Lønnsjusteringer
  1. Månedslønn i start- eller sluttmåned
  2. For mye utbetalt lønn
  3. Etterbetalt lønn
  4. Angre en lønnskjøring
 5. Under grense for rapporteringsplikt
 6. Import av lønnsgrunnlag
  1. Import lønnsgrunnlag fra HR Ressurs Reiseregning til Matrix Lønn
  2. Import lønnsgrunnlag fra andre system
 7. Mange ansatte – bruk utvalgskategorier


7. Rapporter, utskrifter og e-post

 1. Vanlige rapporter ved lønnskjøring
 2. Oppsett for e-post
 3. Lønnsslipper
  1. på papir
  2. på e-post
  3. pdf
  4. Tilpass lønnsslipp til din virksomhet
 4. Betalingsoppgave for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk
 5. Utbetalingsliste til bank (remittering)
 6. Eksport av regnskapsbilag
 7. Rapporter for avstemmingsformål
 8. Sammenstillingsoppgave


8. Sikkerhetskopi og rekonstruksjon

 1. Sikkerhetskopiering
 2. Tilbakelegging av sikkerhetskopi


9. Arbeidsforholdsopplysninger

 1. Rapportering av arbeidsforhold
 2. Permittering
 3. Permisjon
 4. Sjømannsfradrag


10. Arbeidsgiveravgift

 1. Generelt om arbeidsgiveravgift
 2. Arbeidssted og virksomhetsnummer
  1. Virksomhetsnummer
  2. Ambulerende virksomhet
  3. Bytte arbeidssted
 3. Fritak for arbeidsgiveravgift i veldedige og almennyttige organisasjoner


11. A-melding

 1. Generelt om A-meldinger
 2. Regelverk for A-meldinger
 3. Send A-melding
 4. A-melding tilbakemelding
 5. Oversikt over innsendte A-meldinger
 6. Feilmeldinger på tilbakemeldinger A-melding
 7. Avstemming og kontroll A-melding


12. Obligatorisk tjenestepensjon

 1. Registrere obligatorisk tjenestepensjon
 2. Avstemming OTP


13. Registre

 1. Lønnsartregister
  1. Opprette ny lønnsart
  2. Kopiere en lønnsart
  3. Faste lønnsarter
 2. Ansattregisteret
  1. Import og eksport av opplysninger i ansattregisteret
 3. Firmaopplysninger
 4. Firmainnstillinger
 5. Kalender


14. Ferie og feriepenger

 1. Ferie – plikter og rettigheter
  1. Feriestatistikk
  2. Ferie og sykdom
  3. Overføring av feriedager til neste år
 2. Feriepenger
  1. Utbetaling av feriepenger
  2. Ekstra ferie til ansatt over 60 år
  3. Avstemming feriepenger
  4. Legge inn fjorårets feriepengegrunnlag
  5. Ansatte uten fullt opptjent feriepengegrunnlag


15. Årsavslutning

 1. Huskeliste: arbeidsgang årskiftet 2021/2022
 2. Nytt år


16. Andre rapporter

 1. Egne rapporter
 2. Lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå


17. Fraværshåndtering (tilleggsmodul)

 1. Beskrivelse av fraværsmodulen
 2. Registrere sykmeldinger


18. OTP-eksport (tilleggsmodul)

 1. Slik fungerer OTP-eksport


19. Hjelp

 1. Hjelpesider
 2. Blogg
 3. Webinarer
 4. Fjernstyring med Teamviewer
 5. Spør oss om hjelp! Teknisk support er inkludert.
 6. Bestill lønnshjelp eller utvidet support
 7. Ofte stilte spørsmål
 8. Feilsøking (troubleshoot)
  1. Utskrifter
  2. En annen er inne på firmaet
  3. Feilkode 91 «Object variable or With block variable is not set»
  4. Knappene i venstremenyen kutter bokstaver
  5. Permission denied

Vi vil gjerne høre hva du mener om denne artikkelen.