Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Innholdsfortegnelse lønn

Her har vi samlet alle artikler som beskriver bruken av Matrix Lønn.

Generelt

 1. Om Matrix systemer as
 2. Kontaktinformasjon og åpningstider


Installasjon og oppdatering

 1. Installasjon og beskrivelse av lønnssystemet
 2. Velg mellom PC- eller serverinnstillinger
 3. Programoppdatering
 4. Endringslogg
 5. Skriver
  1. Skriveroppsett
  2. Skriverproblemer
 6. Eldre grunndatafiler
 7. Slette eller endre firmaer i firmaoversikten
 8. Installasjon på Mac
 9. Innhenting av informasjon


Lisens og abonnement

 1. Lisensavtale
 2. Abonnement og firmaer
  1. Jeg har nådd taket på antall firmaer eller antall ansatte
  1. Bestill flere firmaer, ansatte eller tilleggsmoduler
  2. Avslutte abonnement


Lover og regler knyttet til ansatte og lønn

 1. Når skal lønn innrapporteres
 2. Om oppbevaring og betaling av forskuddstrekk
 3. Yrkesskadeforsikringloven
 4. Lov om obligatorisk tjenestepensjon
 5. Ferieloven
 6. Skattebetalingsloven
 7. Arbeidsmiljøloven
 8. Tariffavtaler og minstelønn
 9. Fristdatoer
 10. Huskeliste ved ansettelse av vikarer, barn og ungdom


Kom i gang

 1. Opprette firma
 2. Oppstartsveiledning: De nødvendige innstillingene du trenger for å starte opp.
 3. Firmaopplysninger
 4. Altinn
  1. Registrere fagsystem-ID mot Altinn
  2. Roller og rettigheter i Altinn
  3. Oppstart utenom årsskifte
 5. Legge inn historikk og saldoer ved overgang til Matrix Lønn


Lønnskjøring

 1. Registrere ansatte
 2. Skattekort
  1. Generelt om skattekort
  2. Bestille og hente skattekort
 3. Kjøre lønn
  1. Slik kjører du en enkel lønnskjøring
  2. Sjekkliste for å komme i gang med Matrix Lønn
  3. Registreringsbildet for lag lønn
  4. Forskuddstrekk
   1. Hvordan beregnes forskuddstrekket i lønn, ut fra lønnsarttype
   2. Overstyring av forskuddstrekk
   3. Ekstra forskuddstrekk
   4. Halv skatt før jul
  5. Naturalytelser
  1. Elektronisk kommunikasjon
  2. Bruk av egen bil i arbeid
  3. Firmabil
  4. Kantine
  5. Fri avis
  6. Privatreiser
  7. Lån til ansatte
  8. Gaver til ansatte
  9. Personalforsikringer
  10. Naturalytelser fordeles over 11 måneder
 4. Lønnsjusteringer
  1. Månedslønn i start- eller sluttmåned
  2. For mye utbetalt lønn
  3. Etterbetalt lønn
  4. Angre en lønnskjøring
 5. Under grense for rapporteringsplikt
 6. Import av lønnsgrunnlag
  1. Import lønnsgrunnlag fra HR Ressurs Reiseregning til Matrix Lønn
  2. Import lønnsgrunnlag fra andre system
 7. Mange ansatte – bruk utvalgskategorier


Rapporter, utskrifter og e-post

 1. Vanlige rapporter ved lønnskjøring
 2. Oppsett for e-post
 3. Lønnsslipper
  1. på papir
  2. på e-post
  3. pdf
  4. Tilpass lønnsslipp til din virksomhet
 4. Betalingsoppgave for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk
 5. Utbetalingsfil til bank (remittering)
 6. Eksport av regnskapsbilag
 7. Rapporter for avstemmingsformål
 8. Årsoppgave til ansatte


Sikkerhetskopi og rekonstruksjon

 1. Sikkerhetskopi
 2. Tilbakelegging av sikkerhetskopi


Arbeidsforholdsopplysninger

 1. Rapportering av arbeidsforhold
 2. Permittering
 3. Permisjon
 4. Sjømannsfradrag


Arbeidsgiveravgift

 1. Generelt om arbeidsgiveravgift
 2. Arbeidssted og virksomhetsnummer
  1. Virksomhetsnummer
  2. Ambulerende virksomhet
  3. Bytte arbeidssted
 3. Fritak for arbeidsgiveravgift i veldedige og almennyttige organisasjoner
 4. Ekstra arbeidsgiveravgift ved lønn over kr 750 000


A-melding

 1. Generelt om A-meldinger
 2. Regelverk for A-meldinger
 3. Send A-melding
 4. A-melding tilbakemelding
 5. Oversikt over innsendte A-meldinger
 6. Feilmeldinger på tilbakemeldinger A-melding
 7. Avstemming og kontroll A-melding


Obligatorisk tjenestepensjon

 1. Registrere obligatorisk tjenestepensjon
 2. Avstemming OTP


Registre

 1. Lønnsartregister
  1. Opprette ny lønnsart
  2. Kopiere en lønnsart
  3. Faste lønnsarter
 2. Ansattregisteret
  1. Import og eksport av opplysninger i ansattregisteret
 3. Firmaopplysninger
 4. Firmainnstillinger
 5. Kalender


Ferie og feriepenger

 1. Ferie – plikter og rettigheter
  1. Feriestatistikk
  2. Ferie og sykdom
  3. Overføring av feriedager til neste år
 2. Feriepenger
  1. Utbetaling av feriepenger
  2. Ekstra ferie til ansatt over 60 år
  3. Avstemming feriepenger
  4. Legge inn fjorårets feriepengegrunnlag
  5. Ansatte uten fullt opptjent feriepengegrunnlag


Årsavslutning

 1. Huskeliste: arbeidsgang årskifte


Andre rapporter

 1. Egne rapporter
 2. Lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå


Fraværshåndtering (tilleggsmodul)

 1. Beskrivelse av fraværsmodulen
 2. Registrere sykmeldinger


OTP-eksport (tilleggsmodul)

 1. Slik fungerer OTP-eksport


Hjelp

 1. Hjelpesider
 2. Blogg
 3. Webinarer
 4. Fjernstyring med Teamviewer
 5. Spør oss om hjelp! Teknisk support er inkludert.
 6. Bestill lønnshjelp eller utvidet support
 7. Ofte stilte spørsmål
 8. Feilsøking (troubleshoot)
  1. Utskrifter
  2. En annen er inne på firmaet
  3. Feilkode 91 “Object variable or With block variable is not set”
  4. Knappene i venstremenyen kutter bokstaver
  5. Permission denied