Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her
Hurtigvalg

Innholdsfortegnelse lønn

Her har vi samlet alle artikler som beskriver bruken av Matrix lønnssystem.

1. Generelt

 1. Om Matrix systemer as
 2. Kontaktinformasjon og åpningstider


2. Installasjon og oppdatering

 1. Installasjon på lokal datamaskin
 2. Installasjon på server
 3. Programoppdatering
 4. Versjonslogg


3. Lisens og system

 1. Beskrivelse av programvaren, komponenter og struktur
 2. Krav til datamaskin og operativsystem
 3. Skriver
  1. Skriveroppsett
  2. Skriverproblemer
 4. Oppsett for e-post
 5. Lisensavtale


4. Lover og regler knyttet til ansatte og lønn

 1. Når skal lønn innrapporteres
 2. Skattetrekkskonto
 3. Yrkesskadeforsikring
 4. Lov om obligatorisk tjenestepensjon
 5. Ferieloven
 6. Arbeidsmiljøloven
 7. Tariffavtaler og minstelønn
 8. Fristdatoer
 9. Huskeliste ved ansettelse av vikarer, barn og ungdom


5. Kom i gang

 1. Opprette firmaer
 2. Oppstartsveiledning: De nødvendige innstillingene du trenger for å starte opp.
 3. Firmaopplysninger
 4. Altinn
  1. Registrere fagsystem-ID mot Altinn
  2. Roller og rettigheter i Altinn
  3. Oppstart utenom årsskifte
 5. Legge inn historikk og saldoer ved overgang til Matrix Lønn


6. Lønnskjøring

 1. Registrere ansatte
 2. Bestille og hente skattekort
 3. Kjøre lønn
  1. Slik kjører du en enkel lønnskjøring
  2. Sjekkliste for å komme i gang med Matrix Lønn
  3. Registreringsbildet for lag lønn
  4. Forskuddstrekk
   1. Generelt om skattekort
   2. Bestille og hente skattekort
   3. Hvordan beregnes forskuddstrekket i lønn, ut fra lønnsarttype
   4. Overstyring av forskuddstrekk
   5. Ekstra forskuddstrekk
   6. Halv skatt før jul
  5. Naturalytelser
   1. Elektronisk kommunikasjon
   2. Bruk av egen bil i arbeid
   3. Firmabil
   4. Kantine
   5. Fri avis
   6. Privatreiser
   7. Lån til ansatte
   8. Gaver til ansatte
   9. Personalforsikringer
   10. Naturalytelser fordeles over 11 måneder
  6. Utleggstrekk for skatt og avgift
  7. Andre lønnstrekk
  8. Reiser og diett
   1. Kilometergodtgjørelse bil
   2. Diett utland
   3. Diett innland
  9. Refusjon sykepenger o.l.
  10. Fast forskudd
  11. Fagforeningskontingent
  12. Andre lønnsarter du kan benytte
   1. Bompenger
   2. Styrehonorar
   3. Bonus
 4. Lønnsjusteringer
  1. Månedslønn i start- eller sluttmåned
  2. For mye utbetalt lønn
  3. Etterbetalt lønn
 5. Under grense for rapporteringsplikt
 6. Import av lønnsgrunnlag
  1. Import lønnsgrunnlag fra HR Ressurs Reiseregning til Matrix Lønn
  2. Import lønnsgrunnlag fra andre system
 7. Mange ansatte – bruk utvalgskategorier


7. Rapporter, utskrifter og e-post

 1. Vanlige rapporter ved lønnskjøring
 2. Lønnsslipper
  1. på papir
  2. på e-post
  3. pdf
  4. Tilpass lønnsslipp til din virksomhet
 3. Utbetalingsliste til bank
  1. Remittering
 4. Regnskapsbilag
  1. Eksport av regnskapsbilag
 5. Rapporter for avstemmingsformål
 6. Sammenstillingsoppgave


8. Backup og restore

 1. Sikkerhetskopiering
 2. Tilbakelegging av sikkerhetskopi


9. Arbeidsforholdsopplysninger

 1. Rapportering av arbeidsforhold
 2. Permittering
 3. Permisjon
 4. Sjømannsfradrag


10. Arbeidsgiveravgift

 1. Generelt om arbeidsgiveravgift
 2. Ambulerende virksomhet
 3. Arbeidssted og virksomhetsnummer
  1. Virksomhetsnummer
  2. Bytte arbeidssted
 4. Fritak for arbeidsgiveravgift i veldedige og almennyttige organisasjoner


11. A-melding

 1. Generelt om A-meldinger
 2. Regelverk for A-meldinger
 3. Send A-melding
 4. A-melding tilbakemelding
 5. Oversikt over innsendte A-meldinger
 6. Feilmeldinger på tilbakemeldinger A-melding
 7. Avstemming og kontroll A-melding


12. Obligatorisk tjenestepensjon

 1. Registrere obligatorisk tjenestepensjon
 2. Avstemming OTP


13. Registre

 1. Lønnsartregister
  1. Opprette ny lønnsart
  2. Kopiere en lønnsart
  3. Faste lønnsarter
 2. Ansattregisteret
  1. Import og eksport av opplysninger i ansattregisteret
 3. Firmaopplysninger
 4. Firmainnstillinger
 5. Kalender


14. Ferie og feriepenger

 1. Ferie – plikter og rettigheter
  1. Feriestatistikk
  2. Ferie og sykdom
  3. Overføring av feriedager til neste år
 2. Feriepenger
  1. Utbetaling av feriepenger
  2. Ekstra ferie til ansatt over 60 år
  3. Avstemming feriepenger
  4. Legge inn fjorårets feriepengegrunnlag
  5. Ansatte uten fullt opptjent feriepengegrunnlag


15. Avslutning av året og overgang til nytt

 1. Sjekkliste for lønnsavstemming
  1. Nytt år
  2. Huskeliste: arbeidsgang årskiftet 2021/2022


16. Andre rapporter i Matrix Lønn

 1. Betalingsoppgave for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk
 2. Egne rapporter
 3. Lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå


17. Abonnement og firmaer

 1. Jeg har nådd taket på antall firmaer eller antall ansatte
  1. Slette eller endre firmaer i firmaoversikten
  2. Bestill flere firmaer, ansatte eller tilleggsmoduler
  3. Avslutte abonnement


18. Fraværshåndtering (tilleggsmodul)

 1. Beskrivelse av fraværsmodulen
 2. Registrere sykmeldinger


19. OTP-eksport (tilleggsmodul)

 1. Slik fungerer OTP-eksport


20. Hjelp

 1. Hjelpesider
 2. Blogg
 3. Webinarer
 4. Fjernstyring med Teamviewer
 5. Spør oss om hjelp! Teknisk support er inkludert.
 6. Bestill lønnshjelp eller utvidet support
 7. Juridiske artikler
 8. Ofte stilte spørsmål
 9. Feilsøking (troubleshoot)
  1. Utskrifter
  2. En annen er inne på firmaet
  3. Feilkode 91 «Object variable or With block variable is not set»

Vi vil gjerne høre hva du mener om denne artikkelen. 

0 Kommentarer
Inline tilbakemeldinger
Se alle kommentarer