Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Ansatte uten fullt opptjent feriepengegrunnlag

Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstakerne avvikler ferie. Dette betyr at arbeidstakerne som hovedregel ikke kan nekte å ta ferie. 

Dersom en arbeidstaker ikke har full opptjening finnes det unntaksregler.  Arbeidstakeren kan velge å ta ut ferie etter hvor mye den enkelte har opptjent av feriepenger. 

Ett unntak finnes, og det er dersom bedriften innstiller driften helt eller delvis i ferieperioden. 

Vi opptjener ikke feriedager, kun feriepenger. Imidlertid er det mange arbeidstakere som stiller spørsmål om hvor mange feriedager “med lønn” man har opptjent. Årsaken til spørsmålet er nettopp å finne ut hvor mange feriedager de kan motsette seg å avvikle. Det man først gjør er å finne ut hvor mange feriedager “med lønn” man ”opparbeider” pr. måned. Det gjøres ved å ta antall feriedager totalt (etter loven 25 virkedager på 6 dagers uke) og dele på perioden som er 12 måneder. Svaret blir da 2,08 dager per måned.

Lovfestet + avtalefestet ferie gir 30 virkedager (fortsatt 6 dagers uke). 30 virkedager delt på 12 gir 2,5 dager per måned.

De som har regnet om feriedagene til 5 dagers uke, bruker 21 feriedager for den lovfestede ferien, 21 delt på 12 = 1,75 per måned. Lovfestet + avtalefestet ferie gir totalt 25 dager delt på 12 = 2,08.

En annen måte å beregne dette på er å ta prosentberegnede feriepenger og dele på daglønnen som i eksemplet nedenfor. Husk imidlertid på at der daglønnen er regnet ut på fem dagers uke kommer svaret også ut på fem dagers uke.

Nyansatt arbeidstaker

De fleste bedrifter utbetaler full lønn i juni dersom arbeidstaker er ansatt i opptjeningsåret og så trekkes arbeidstakeren i lønn når ferien faktisk avvikles.

Utbetaling av feriepenger i juni   Feriepengene utbetales i juni:  

Eksempel   
Opptjente feriepenger foregående 14.500,- 
Månedslønn                                   32.000,- 
Daglønn (kr 32.000,- / 26 dager)    1.230,- 

Antall feriedager opptjent
(kr 14.500,- / kr 1.230,-) = 11.7 virkedager
Får å gjøre det enklere regner vi det som 12 virkedager 

Utbetaling i juni
Feriepenger                                                                                            14.500,-
+ Månedslønn 32.000,-
– Lønn for 12 virkedager ferie  14.760,-
= Totalt utbetalt i juni 31.740,-

Dersom arbeidstaker tar mer enn 12 virkedager ferie (to uker) må arbeidstaker trekkes i lønn med antall dager som faktisk avvikles.