Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Beskrivelse av fraværsmodulen

Hvordan registrere utvidet fravær?

Dette er en tilleggsmodul som kan kjøpes i tillegg til Matrix Lønn. I den vanlige versjonen av Matrix Lønn kan du i dag registrere både uttak av feriedager og sykefravær. Men du må selv regne ut antall dager.

I denne utvidede modulen er det Matrix Lønn som regner ut antall fraværsdager, du selv registrerer kun fra og til dato. I tillegg får du varsel når en ansatt har over 4 egenmeldinger siste 12 måneder. Matrix Lønn kontrollerer også dato som tastes inn slik at det ikke er mulig å få overlappende fravær.
Tre egne rapporter finnes også med i denne modulen. En rapport der du får ut fravær per ansatt, og en summert for hele firmaet fordelt på menn, kvinner, samt type fravær og per kvartal. Dessuten en nyttig rapport over antall feriedager. For å kunne utnytte funksjonaliteten i utvidet fravær, må du innom en del felt i registrene.