Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Huskeliste ved ansettelse av vikarer, barn og ungdom

Det er viktig at det inngås en skriftlig arbeidsavtale med opplysninger om arbeidstid, arbeidsoppgaver og lønn.

Skattekort eller frikort

Skattekort for ferievikarer hentes på samme måte som skattekort for vanlige arbeidstakere. Eneste forskjell er at du ikke vil være hovedarbeidsgiver for vikarene.

Arbeidsgiveren henter frikort på samme måte som skattekort.

Om arbeidstakeren samlet får utbetalt 1 000 kroner eller mindre, behøver ikke dette rapporteres til skattemyndighetene. I en veldedig eller allmennyttig organisasjon er grensen 10 000 kroner (2016 grenser).

Lønnsslipp
Alle som får utbetalt lønn skal ha lønnsslipp med oversikt over lønn og skattetrekk.

Sammenstilling (årsoppgave)
I januar skal ferievikaren motta årsoppgave med oppsummering av opptjent lønn og skattetrekk året før.

Attest
Arbeidstaker har rett til attest. Attesten bør inneholde opplysninger om konkrete arbeidsoppgaver og arbeidsforholdets varighet.

Feriepenger
Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett til å få feriepenger utbetalt ved sluttoppgjøret. Feriepengene utgjør 10,2% av brutto lønn, eller 12% av brutto lønn om bedriften har fem uker ferie.

Ansatte under 18 år
På sommeren jobber mange barn og unge. Her er noen regler man må huske.

Om den ansatte er under 15 år eller skolepliktig, gjelder et generelt forbud mot barnearbeid. Unntakene er kulturelt eller lignende arbeid og lett arbeid når barnet er fylt 13 år. Det må alltid foretas en risikovurdering før ungdom under 18 år settes i arbeid.

Her kommer noen eksempler på lett arbeid:

  • Arbeid på kontor og i butikk
  • Budtjeneste
  • Rydding og pakking
  • Bibliotekarbeid
  • Arbeid på serveringssteder
  • Arbeid med fisk
  • Rengjøring
  • Salg og ombæring av aviser

Fire regler om barnearbeid man må huske på

Samtykke
For barn under 15 år eller skolepliktige, må arbeidsgiver innhente skriftlig samtykke fra foreldre/foresatt før arbeidet begynner.

Arbeidstid
På undervisningsfrie dager gjelder maksimalt 7 timer per dag og 35 timer per uke for barn under 15 år eller skolepliktige. 8 timer per dag og 40 timer per uke om ungdommene er 15-18 år og ikke skolepliktige. Overtid tillates ikke for noen under 18 år.

Nattarbeid
Mellom kl 20 og kl 06 er det ikke tillatt for barn under 15 år og skolepliktige å arbeide. Ungdom på 15-18 år uten skoleplikt må ha en arbeidsfri periode på 8 timer som omfatter tiden mellom kl 23 og kl 06.

Ferie
Aller under 18 år har rett på 4 uker ferie i løpet av året, og minimum 2 i sommerferien.

Veiledende timesatser for lønn til barn
Finnes på skatteetaten.

http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Lonn-til-barn-som-arbeider-i-foreldres-bedrift/

Satsene benyttes som fradragsberettigede satser i foreldres skatteregnskap ved utbetaling av lønn til egne barn. De er derfor ikke bindende for vanlige arbeidsgivere, men kan være veiledende ved lønnsfastsettelse