Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Ferie og sykdom

Arbeidstaker blir syk før ferien tar til

Ferien kan kreves utsatt til senere i ferieåret.
Arbeidstaker som blir syk før ferien begynner, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Det er en forutsetning for dette at arbeidstakeren er helt arbeidsufør. Kravet om utsettelse av ferien må dessuten fremmes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien, og det må ledsages av en legeerklæring.

Hele eller deler av ferien.
Et annet spørsmål som dukker opp er om arbeidstaker må kreve hele ferien utsatt. Her gjelder det at arbeidstakeren må avvikle ferien som fastsatt eller utsette hele ferien.

Syk i ferien

Ferien kan kreves utsatt til senere i ferieåret.
En arbeidstaker som blir syk i ferien kan kreve denne delen av ferien utsatt.

Antall dager for arbeidsuførhet.
Arbeidsuførheten må ha vart i minst 1 dag i ferien. Sykedager før eller etter ferien teller ikke med. Arbeidsuførheten må dessuten dokumenteres med legeerklæring, og krav om ny ferie må fremsettes umiddelbart etter at arbeidet er gjenopptatt.

Hvor mange feriedager kan kreves utsatt.
Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør minst 1 virkedag i ferien kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

Hvem må være syk.
Det er arbeidstakers uførhet som kan gi grunnlag for utsettelse. Om ektefelle, barn eller slektninger for øvrig er syke, gir ikke dette grunnlag for at arbeidstakeren skal få utsatt ferien.

Delvis sykmeldt.
Ikke all arbeidsuførhet gir grunnlag for å kreve ferien utsatt. Man må være 100 % arbeidsufør. En arbeidstaker som for eksempel blir 50 % sykmeldt, har ingen rett til å kreve ferien utsatt.

Når kan utsatt ferie avvikles.
Ferie som er fastsatt til tiden 1. juni – 30. september og som utsettes, kan ikke kreves avviklet på et senere tidspunkt i hovedferieperioden (1. juni – 30. september). Når ferien for øvrig kan plasseres, avgjøres av arbeidsgiver.

Utbetaling for feriedager som ikke er avviklet på grunna av sykdom.
Det er ikke anledning til å utbetale feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom. Feriedagene må overføres til neste år og avvikles sammen med neste års ferie. Dette gjelder ikke de avtalefestede feriedagene. Der følger partene avtalen