Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Legge inn historikk og saldoer ved overgang

Når du begynner å bruke Matrix Lønn midt i året, kan du legge inn alle lønninger som er utbetalt tidligere i året. Du trenger ikke gjøre det før du kjører din første lønning.

Men tenk på hva som er praktisk i forhold til termin for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift.

Kjør alle lønninger i Lag lønn, Kontroll og Bekreft
Det vil si, kjør en og en lønn for hver utbetalingsdato som er gjort. Skattetrekk må også registreres, og da med – (minus) foran beløpet. Eksemplet nedenfor viser innleggelse av junilønnen:

I historikken, knappen Historikk, der ser vi alle lønnskjøringene:

TIPS!
Ta gjerne ut alle lønnsslipper, A-meldinger og Betalingsforslag frem til i dag. Stem av og kontroller at det stemmer. Se neste sider for hvordan.

Lønnsslipper
Ta gjerne ut alle lønnsslipper for hver utbetalingsdato.

Men vær klar over at summer nederst på lønnsslippen vil vise sum hittil i år i Matrix Lønn uansett hvilken utbetalingsdato som velger.

Det kan derfor være en fordel å legge inn første lønn på året først, så ta ut rapporter før neste lønn legges inn, og så videre.

Ta ut en «kladd» på A-melding, sende inn?
For kun å studere A-meldingen for en periode uten å sende inn, ta du Avbryt istedenfor å sende inn. Da vises rapporten Innsendt A-melding, det vil si en «kladd». Gjøres under Rapporter – A-melding.

Er det ikke sendt inn A-melding, kan den sendes inn.

Forutsatt at innstillinger i Altinn og Matrix Lønn er gjort. Se egen veiviser for det.

Stem av Betalingsinformasjon
Ta gjerne ut Betalingsinformasjon pr termin, og frem til i dag. Stem av og kontroller at det stemmer.