Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

For mye utbetalt lønn – hvordan justere

Ved for mye utbetalt vil det være forskjell på hvordan du skal korrigere i forhold til om det er lønnsinntekter som korrigeres eller pensjonsytelser med eller uten grad.

Justere lønnsinntekt og pensjonsytelser uten grad

Ytelsen som er lagt til grunn for utbetalingen er for høy.

Type feil For mye utbetalt. Forutsetter at tilbakebetaling skjer
Inneværende år – før terminforfall Inntektsmottaker tilbakebetaler netto utbetalt.

Brutto inntekt og trekk justeres på den meldingen for den måneden feilen ble gjort
Inneværende år – etter terminforfall Inntektsmottaker tilbakebetaler bruttobeløp. Brutto inntekt justeres på den meldingen for den måneden feilen ble gjort.

Forskuddstrekk justeres ikke, inntektsmottaker må vente til avregning. (Det kan unntaksvis søkes om tilbakebetaling fra skatteoppkreveren).

Merk! Sjekk om arbeidsgiveravgiften vil bli endret på grunna av de korrigerte opplysningene.

Dersom arbeidsgiveravgiften vil bli endret gjelder: “Det vanlige er at kemnerkontoret betaler tilbake overskytende på arbeidsgiveravgift. Du kan kontakte kemneren direkte for rutinene lokalt og eventuellt høre om det lar seg gjøre å ompostere det mot fremtidige terminer.”

Inneværende år før terminforfall

Problem:
Ansatt Anders har i august fått utbetalt følgende:

Månedslønnkr. 15 000
Forskuddstrekk kr. 4 500
Netto kr. 10 500

Anders må tilbakebetale kr. 10 500.

I Matrix Lønn vil løsningen være:
Kjør en ekstra lønnskjøring på november for vedkommende:

Du må deretter sende inn erstatningsmelding for november. Hver oppmerksom på at om du har ansatte som har begynt etter november og er med på A-melding for desember, må du ta bort haken på Aktiv på disse så de ikke kommer med.

Inneværende år etter terminforfall
Problem:
Ansatt Anders har i august fått utbetalt følgende:

Månedslønn kr. 15 000
Forskuddstrekk kr. 4500
Netto kr. 10 500

Anders må tilbakebetale kr. 15 000.

I Matrix Lønn vil løsningen være:
Kjør en ekstra lønnskjøring på august for vedkommende:

Du må deretter sende inn erstatningsmelding for august. Hver oppmerksom på at om du har ansatte som har begynt etter august og er med på A-melding for september og oktober, må du ta bort haken på Aktiv på disse så de ikke kommer med.

Spørsmål og svar

Hvordan justere for mye utbetalt lønn?

Ved for mye utbetalt vil det være forskjell på hvordan du skal korrigere i forhold til om det er lønnsinntekter som korrigeres eller pensjonsytelser med eller uten grad.