Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Avstemming OTP

Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal ikke innberettes på de enkelte ansatte på A-meldingen.

For at beløpene skal komme med på regnskapsbilagene og at arbeidsgiveravgiften skal bli regnet ut etter rett sats i forhold til hvor de ansatte har sitt arbeidssted, brukes det en spesiell og egen lønnsart for å kunne legge inn beløpet i lønnskjøringen. Se egen hjelpeartikkel.

Du kan gjøre to kontroller:

Avstem lønnshistorikk mot bokført betalt OTP

Gå til knappen Historikk, og skriv inn lønnsart 590 og søk. Totalbeløpet kan du sjekke mot det bokførte utbetalt beløpet for OTP i regnskapssystemet. Hvis avvik, så må du vurdere å kjøre tilleggslønning eller angre en lønnskjøring for å kjøre korrigert lønn. Eller dersom kontrollen avdekker feil i regnskapsføringen, så retter du det via bokføring.

Avstem bokført betalt OTP mot A07 avstemmingsinformasjon

På Altinn kan du bestille rapporten Avstemmingsinformasjon. Søk etter bestillingsskjemaet A06 avstemmingsinformasjon, og angi fra-til måned. Bestill gjerne rapporten i ods-format, som er godt egnet å lese i Excel og andre typer regneark. Svaret heter A07 Avstemmingsinformasjon, og den får du kjapt i innboksen i Altinn. Se til at beløpet stemmer helt.

Alternativ avstemmingsrapport


Du kan også ta ut rapporten Tillegg tilskudd pensjoner under skillearket Diverse for å se hva som er registrert. Velg fra og med måned 1 og til og med måned 12.

Du får da en spesifikasjon som viser hvilke ansatte, hvilken måned og beløp, samt summer.

Her et eksempel hvor kun en måned er valgt:

For mer detaljert beskrivelse for hvordan OTP legges inn, se veivisere.