Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Fristdatoer

Diverse tidsfrister for en lønnsmedarbeider.

Fristoversikt A-meldinger og betaling av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk.

Lønningsdato

Lønningsdato avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, som oftest generelt for hele firmaet. Husk at lønningen skal stå på den ansattes konto på den avtalte lønningsdatoen. På grunn av tidsfrister i bankene, er det viktig at overføringen gjøres i god tid, gjerne dagen før lønningsdatoen. Husk også at om lønningsdatoen er på en dag som ikke er bankdag (lørdag, søndag eller bevegelige helligdager), så må du fremskynde utbetalingsdatoen til siste bankdag før avtalt lønningsdato.

Innsendingsfrister for A-melding

A-meldingene skal sendes inn senest den 5. i påfølgende måned. Dersom betalingsfristen havner på en helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. Altså:

 • A-melding for januar: Senest 5. februar
 • A-melding for februar: Senest 5. mars
 • A-melding for mars: Senest 5. april
 • A-melding for april: Senest 5. mai
 • A-melding for mai: Senest 5. juni
 • A-melding for juni: Senest 5. juli
 • A-melding for juli: Senest 5. august
 • A-melding for august: Senest 5. september
 • A-melding for september: Senest 5. oktober
 • A-melding for oktober: Senest 5. november
 • A-melding for november: Senest 5. desember
 • A-melding for desember: Senest 5. januar neste året

Det er ingen grunn til å vente med å sende inn en A-melding helt til måneden er slutt. Du kan sende inn A-meldinger allerede i måneden før A-meldingsmåneden. Altså, A-meldingen for januar kan sendes inn allerede 1. desember året før. Du kan på hvilket som helst tidspunkt senere sende erstatningsmelding dersom det er behov for å kjøre tilleggslønninger.

Betalingsfrist

Fristen for å betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk for skatt og avgift er:

 • Januar og februar: 15. mars
 • Mars og april: 15. mai
 • Mai og juni: 15. juli
 • Juli og august: 15. september
 • September og oktober: 15. november
 • November og desember: 15. januar neste år

Dersom betalingsfristen havner på en helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.