Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Virksomhetsnummer

Slik gjør du det i Matrix Lønn

Hvor skriver jeg inn virksomhetsnummer i Matrix Lønn?

Klikk på Arkiv – Firmaopplysninger og legg inn virksomhetsnummeret.

Registrer virksomhetsnummer for hvert arbeidssted

Gå også til Registre |Arbeidssted. For hvert av arbeidsstedene skal du også fylle ut virksomhetsnummeret for arbeidsstedet.

Har du frem til nå benyttet organisasjonsnummer og skal nå bytte til virksomhetsnummer?

Vi anbefaler deg å bytte etter at du har kjørt A-meldingen for en måned, og før du starter med lønnskjøring på neste måned. På den måten unngår du at du har flere lønninger i en måned som registreres på forskjellige virksomhetsnumre.

Det er stor likhet mellom organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Men likevel så forskjellig. Les mer om hvordan du legger inn virksomhetsnummeret i lønnssystemet.

Fra januar 2020 er det ikke lenger valgfritt om man vil innrapportere arbeidsforhold på organisasjonsnummeret eller virksomhetsnummeret – alle arbeidsforhold skal fremover registreres på virksomhetsnummeret.

Hvis du har kjørt lønn med feil i virksomhetsnummer

Dersom du må korrigere lønn som du har registrert på feil virksomhetsnummer, så må du gå til Verktøy | Endre arbeidssteder. Velg Endre, under overskriften Transaksjoner fast arbeidssted. Velg måned og fullfør endringen.

Hvis du i tillegg har sendt inn en A-melding for perioden, så skal denne tilbakemeldingen gi deg feilkode EDAG 289. Da må du sende erstatningsmelding for a-meldingen. Sett på haken informasjon om arbeidsforholdet hentes fra ansattregisteret (dette er viktig). Send inn og sjekk tilbakemeldingen fra Altinn om alt er i orden nå.

Hva er en virksomhet kontra en organisasjon?

Virksomheten defineres som den aktiviteten hovedenheten driver. En hovedenhet har ett organisasjonsnummer, men kan ha en eller flere virksomheter og dermed ett eller flere virksomhetsnumre. Virksomhetene er hver for seg ikke selvstendige juridiske subjekter, men benyttes for å definere for eksempel avdelinger eller type virksomheter. Det skal registreres flere virksomheter hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Det drives næringsvirksomhet i forskjellige bransjer. Hver bransje må sysselsette minst 5 personer
  • Det drives næringsvirksomhet med ansatte på flere geografiske steder.

Dersom organisasjonen skal ha ansatte, så skal det opprettes minst ett virksomhetsnummer tilknyttet organisasjonen.

«Vi har organisasjonsnummer, men ikke noe virksomhetsnummer.»

Du kan sjekke om din organisasjon har et virksomhetsnummer ved å sjekke kjapt i Enhetsregisteret. Du vil eventuelt finne virksomhetsnummeret blant nøkkelopplysningene.

Slik søker du om å registrere virksomhetsnummer

Dersom organisasjonen ikke har et virksomhetsnummer, så må du sende en samordnet registermelding hvor du velger «Arbeidsgiverforhold i NAV Aa-registeret». Du vil i løpet av få dager få virksomhetsnummeret.

Vi trenger din tilbakemelding!

Hva synes du om denne artikkelen? Mangler du noen informasjon? Bruk gjerne chaten på siden.