Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Når skal lønn innrapporteres?

Lønn opptjent i ett år - utbetalt neste år.

Det er mange bedrifter som utbetaler lønn for en måned i måneden etter.

Ved årsskiftet blir det da spørsmål om hvilket år lønnen skal innberettes på. Regelen er: Innberetning av lønnsytelser skal foretas på det inntektsår arbeidstaker får ytelsen utbetalt eller kunne fått ytelsen utbetalt (kontantprinsippet).

Dette innebærer at dersom lønnen opptjent i ett år ikke utbetales før i neste år skal lønnsinnberetningen altså gjøres på neste år. Det vil si at lønnsinnberetning følger utbetalingsdato.

Merk dog at dette kun gjelder dersom det etter avtale ikke er anledning til å få lønnen utbetalt i opptjeningsåret. For eksempel om avtalt utbetalingsdato er 28. desember, men dette ikke lar seg gjøre, slik at lønnen istedet blir utbetalt 2. januar, så skal innberetning gjøres på året avtalen sier at den skal utbetels på. I Matrix Lønn brukes da 28. desember som utbetalingsdato.

Dersom en avtale ikke foreligger betyr det at du i Matrix Lønn må gå over til nytt år for å betale ut lønn opptjent i desember. På lønnsperiode kan du skrive 0101 til 0101 og utbetalingsdato ønsket dato i januar. På lønnsslippen til de ansatte under Melding på alle lønnsslipper, skriver du at lønnen gjelder for desember året før.

Det første året vil dette innebære at man tjener opp feriepenger for kun 11 måneder, men dette vil jo jevne seg ut. Dette fordi det kun registreres lønn for 11 måneder på opptjeningsåret i Matrix Lønn.