Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Ekstra ferie til ansatt over 60 år

Arbeidstaker over 60 år har rett på en ekstra ferieuke. Slik er reglene, og slik løser du dette i Matrix Lønn.

Ferielovens § 5 nr 2 hjemler retten til ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år. Arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret skal gis ekstraferie på 6 virkedager (1 uke). 

Uttrykket «skal gis» innebærer at også ved ekstraferie har arbeidsgiver en aktivitetsplikt, i de tilfeller hvor arbeidstaker ikke selv tar initiativ til den ekstra ferieuken. Arbeidstakere over 60 år skal fortsatt ha en ukes ekstra ferie i forhold til de utvidede feriedagene etter avtaler. 

Arbeidstaker over 60 år kan selv bestemme når man skal ta ut den ekstra ferieuken. 

For denne ekstra ferieuken skal den ansatte ha utbetalt 2.3 % av feriepengegrunnlaget opptjent året før. Feriepengegrunnlaget er begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet. 

Om ønskelig finnes det mulighet for å overstyre begrensningen oppad til 6G. Det gjør du ved å hake av på Grunnbeløpet ganger 6 brukes IKKE ved beregning av feriepenger for ekstra uke over 60 år under Arkiv – Firmaopplysninger – Feriepenger.

Disse feriepengene skal det trekkes skatt av.  

Hvilket grunnbeløp som legges til grunn framgår av:

  • Ved beregning skal grunnbeløpet pr. 31. desember (1. januar) legges til grunn
  • Ved fratreden i opptjeningsåret skal grunnbeløpet på fratredelsestidspunktet legges til grunn

Du gjør følgende når du skal registrere denne ekstra ferieuken i Matrix Lønn:  

Lag lønn

  • Velg lønnsart 780 Feriep. 60 år fjorårets grlag og summen kommer opp av seg selv. 
  • Godkjenn lønnen med OK og Ansatt klar for godkjenning.

Dersom du skal utbetale feriepenger med årets grunnlag bruker du lønnsart 790 Feriep. 60 år årets grunnlag.

Det skal trekkes skatt av disse feriepengene enten de er opptjent i fjor eller i år. Matrix Lønn gjør dette automatisk. 

Ved beregning av skatt skal prosentsatsen alltid brukes. Dette selv om den ansatte har tabell. Det er derfor viktig at det på den ansatte finnes både tabellnummer og prosentsats. Noe man får automatisk når man bestiller og henter skattekortene elektronisk i Matrix Lønn.

Trekk i Lønn

Når den ansatte får utbetalt feriepenger for ekstra uke over 60 år, skal den ansatte også trekkes i lønn. Det vil si hvis den ansatte har månedslønn. Dette fordi den ansatte ikke skal ha både lønn og feriepenger for denne uken. Bruk lønnsart 771 Trekk 1/26 Månedslønn og angi 6 på antall. Du trekker 6/26 månedslønn ifølge ferieloven som benytter seg av virkedagsprinsippet. (6 dagers uke)

Det kan oppleves at trekket på 6/26 blir større enn feriepengene vedkommende får for den ekstra uken. Årsaken til det er sannsynligvis en lønnsøkning i året du betaler ut feriepengene. Feriepengene ble opptjent med månedslønnen i opptjeningsårer (fjoråret).