Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Generelt om A-melding

Her har vi samlet linker til alt vi har skrevet om A-meldinger på vårt hjelpeforum.

Innledning

All rapportering av de ansattes lønn og lønnsrelaterte ytelser skjer gjennom innsending av A-meldingen. I tillegg sendes også inn informasjon om arbeidsforholdet til den enkelte ansatte, som for eksempel yrkeskode, ansattelsesdato, stillingsprosent og så videre.


Hvem leser A-meldingen

A-meldingen sender informasjon til NAV, SSB og Skatteetaten. Den må derfor også sendes inn om nye personer blir ansatt. Når det gjelder innmelding til AA-register gjelder samme regler som tidligere, det vil si innmelding gjøres senest fredag i neste uke etter at nyansatt har startdato. Men i hovedsak skal innsending gjøres når lønnen for en periode er ferdigkjørt. Innberetning går på utbetalingsdato, det vil si kontantprinsippet. 


Frist for å sende inn A-melding

A-melding skal sendes for alle måneder dersom du har ansatte, og helt til og med den måneden hvor du rapporterer inn den ansattes sluttdato.

Innsendingsfrister

A-meldingen skal senest sendes inn den 5. i påfølgende måned. Du kan sende inn A-meldingen når som helst i måneden A-meldingen gjelder for, slik at det er ingen grunn til å vente til måneden er over. Du kan også enkelt sende erstatningsmelding dersom det gjøres nye lønninger etter første innsendte a-melding for en måned.


Teknisk oppsett

For å kunne sende A-meldinger fra Matrix Lønn, så må du først ha satt opp fagsystem-id riktig på Altinn og i Matrix Lønn (se veiledning her).


Regelverk

En hver virksomhet som har ansatte, har plikt til å sende inn A-melding for sine ansatte hver måned. Les mer om regelverket for a-meldingene her.


Veiledning til å sende inn a-meldingene

A-meldinger sendes inn og tolkes digitalt. Det er helt avgjørende at innsendingen av A-meldingen gjøres presist. Dersom innsendingen ikke er helt riktig, så vil du kunne oppleve mye tilleggsarbeid og frustrasjon. Vi har laget en god guide til deg for å sende inn a-meldingene: Slik sender du a-melding.


Les og forstå tilbakemeldingene

Du kan ha vært kjempeflink og sendt inn A-melding, men dersom du ikke leser tilbakemeldingen som Altinn sender deg, så gjør du en dårlig jobb. Vi pleier å si at du rett og slett alltid må se at tilbakemeldingen fra Altinn er OK. Her har vi laget en veiledning hvor du ser hvordan du kan hente tilbakemeldingen og forstå innholdet.


Oversikt over de innsendte A-meldingene

I Matrix Lønn finner du en rapport som gir deg oversikt over alle de innsendte A-meldingene fra programmet. Se veiledningen Oversikt over innsendte a-meldinger.


Betalingsoppgave

Med de innsendte a-meldingene dannes grunnlaget for betaling av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk for skatt og avgift. Disse tre betalingstypene skal innbetales til Skatteetaten innen den 15. etter hver annen måned.


Betalingsfrister

Fristen for å betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk for skatt og avgift er:

  • Januar og februar: 15. mars
  • Mars og april: 15. mai
  • Mai og juni: 15. juli
  • Juli og august: 15. september
  • September og oktober: 15. november
  • November og desember: 15. januar neste år

Les mer om tomåneders betalingsrapport her


Avstemme A-melding (A06)

Du bør sjekke i hvert fall ved årets slutt at totaltallene i ditt lønnssystem stemmer med totalene som Altinn har registrert. Dette avstemmer du ved å bestille Altinn-skjemaet A06 Avstemmingsinformasjon for den aktuelle perioden. Rapporten som du da får i virksomhetens innboks i Altinn, kan du bruke til å sammenligne med rapporter over totaltall fra Matrix Lønn.

Typiske avvik som avdekkes, er at du har kjørt en ekstralønning etter at du sendte inn A-meldingen for en måned. Eller at du har sendt inn dobbelt sett med A-meldinger for en måned. I disse tilfellene trenger du å sende inn erstatningsmelding. Her har du veiledning for å sende inn erstatningsmelding.

For å stemme av innholdet i innsendte A-meldinger finnes det en rapport du kan bestille. Altinn kaller det for Avstemmingsinformasjon (A07). Bestill A-melding avstemming A06 gjør du selv på Altinn.no:


Spørsmål om A-meldingen?

Kontakt support hos Matrix systemer hvis du har spørsmål om A-meldingen. Vi er her for å hjelpe deg.

Du kan også bestille utvidet lønnssupport.


Spørsmål og svar

Jeg har endret passord i Altinn og nå får jeg ikke det til å fungere. Hvorfor?

Hvis du har endret passord på Altinn, må du også oppdatere i Matrix Lønn.

Dette gjør du ved å gå inn på Arkiv – Firmaopplysninger – Altinn.