Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Endringslogg matrix lønn

Oppdatert 6. februar 2024:

Versjon 2024.1.19 (6. februar 2024)
 • Kommuneregisteret er oppdatert med Vadsø kommune.
 • Rettet på årsoppgave (sammenstillingsoppgave). Problemer med å sende ut årsoppgaver på e-post hvis man hadde fiktive ansatte (som OTP-ansatt) er fikset. Justert årsoppgaveblanketten med kolonner og beløpsformat med mer.
 
Versjon 2024.1.18 (31. januar 2024)
 • A-melding tilbakemelding har blitt oppdatert og gjort sikrere sånn at feil ikke oppstår
 • Lagring av engangskode blir også gjort på en mer sikker måte, sånn at feil ikke skal oppstå

Versjon 2024.1.17 (26. Januar 2024)
 • Offentlige satser har fått beskrivelse under lønnsarten i lønnsartregisteret, så du vet nå hva den gjør og hva satsen er.

Versjon 2024.1.15(12. Januar 2024)
 • Kildeskatt har blitt enda bedre, feilmeldinger blir vist på en ordentlig måte som gjør at dere med ansatte som har kildeskatt kan senke skuldrene enda mer.
 • Arbeidsgiveravgift ekstra har økt med 100 000 kr fra og med 2024
 • Håndteringen av ansattes frikort er forbedret.
 • Beregning av forskuddstrekk er fundamendalt gjennomgått og endret. Nå skjer alltid forskuddstrekkberegningen under “Lag lønn”, og forskuddstrekket låses der. Beregningen fungerer nå godt for alle typer inntekter og flere arbeidsforhold.
 • Øreavrunding feil har blitt fikset.
 • Massevis av andre smågreier.

Versjon 2024.1.14 (3. januar 2024)
 • Årsskifte til 2024 og lønnskjøring på 2024 kan nå gjøres.
 • A-melding kan sendes inn på 2024.
 • Oppdatert grunnbeløp i folketrygden som hadde virkning fra 1. mai 2023. Dette påvirker ansatte over 60 år som har begrensning av feriepenger for ekstra ferieuke begrenset oppad til 6 G.
 • Andre små programforbedringer.
 
Versjon 2023.3.35 (19. desember 2023)
 • Forskuddstrekk hvis ett passivt arbeidsforhold: Ansatte som stod registrert med to arbeidsforhold, men bare hadde lønn på det ene arbeidsforholdet, kunne oppleve at forskuddstrekket ble feil. Feilen er nå rettet.
 
Versjon 2023.3.34 (13. desember 2023)
 • Forbedret beregning av forskuddstrekk: Etter versjon 2023.3.29 har vi oppdaget noen feil. Alle kjente feil er nå rettet.
 
Versjon 2023.3.29 (8. desember 2023)
 • Beregning av forskuddstrekk: Metodene for beregning av forskuddstrekk under Lag lønn-bildet er laget på nytt. Utfordringer knyttet til halv skatt, skatt ved to arbeidsforhold, kildeskatt og mer er nå skikkelig fikset. For deg som bruker programmet, er det greit å vite at fra nå av må du gå inn på Lag lønn og trykke OK/Neste for at riktig skatteberegning skal bli brukt. Vi har fjernet mulighet for å velge “Halv skatt” under Kontroll og Bekreft. I stedet må bruker gjøre dette på hver enkelt ansatt under Lag lønn. Dette er for å sikre en korrekt skatteberegning.
 • Personlige meldinger på lønnsslipp: En feil er fikset, slik at nå vil meldingen bli medtatt på alle lønnsslipper.
 • A-melding tilbakemelding: Årstall for henting oppdatert fra 2023 til firmaets inneværende år.
 • Excel: Problemer med å åpne Excel fra programmet er løst.
 • Utbetalingsfil XML for Danske Bank: Ny funksjon implementert. Spesielt for Danske bank, er at de krever IBAN for firmaet og alle de ansatte.
 • Bedre oversikt over ansatte med ugyldig skattekort: Automatisk lagring og åpning av tekstfil i Notepad for ansatte med ugyldig skattekort.
 • Diverse mindre forbedringer: Gjennomført for å forbedre systemets stabilitet og ytelse.
 
Versjon 2023.3.28
 • Fikset feil med A-meldinger: Vi har adressert et problem der oversikten over innsendte A-meldinger genererte feilmeldinger relatert til uventede “Null”-verdier. Systemet håndterer nå slike tilfeller korrekt, og brukere skal ikke lenger møte denne feilen under normal bruk.
 
 • Oppdateringer til utbetalingsfilen for Citibank og SEB: For å forbedre vår tjeneste, har vi gjort diverse endringer i utbetalingsfilens konfigurasjon for Citibank og SEB. Disse oppdateringene innebærer at systemet nå også aksepterer testfiler. Denne endringen sikrer en mer robust testing og bidrar til økt stabilitet og pålitelighet i utbetalingstransaksjoner.
 
Versjon 2023.3.27
 • Utvidelse av A-meldingsanalysefunksjonalitet: A-meldingsanalysen fokuserte kun på inntekt som var registrert på den genererte A-meldingen sammenlignet med det som ble registrert fra lønnssystemet. Analysen vil nå også vurdere registrert forskuddstrekk. Dette inkluderer både det totale beløpet per ansatt og det totale beløpet på A-meldingen, sammenlignet med registrerte lønninger.
 
 • Korrigering av AR-referansefeil i A-meldingstilbakemelding: I visse tilfeller ble AR-referanse hentet i stedet for den korrekte referansen. Dette problemet er nå adressert og løst.
 
 • Retting av datoformat i lønnskjøringstabell: Når en lønnsskjøring registreres, ble det i noen tilfeller lagt til et punktum i datoformatet. Uønsket bruk av punktum i datoformatet er nå korrigert.
 
 • Mindre korreksjoner: Diverse skrivefeil og mindre feil har blitt rettet.
 
Versjon 2023.3.26
 • Eksport til Excel: Fra nå av kan du enkelt eksportere data til Excel. Etter eksporten vil Excel også åpne automatisk for deg.

 • Avvik i A-melding og Ugyldige Skattekort: Når det oppsto avvik, lagres tekstfilene automatisk på et forhåndsbestemt sted, og de vil åpne seg for deg etter at eksportering er fullført.

 • Lønnsvisning: Ved å plassere musepekeren over “Lønn i år” under “Lag lønn”, vil du nå se den samlede summen for året før den aktuelle lønnen blir lagt til.

 • A-meldingsvarsel: Får du et varsel om at en ny lønn er registrert etter en A-melding er sendt? Dette er en påminnelse om å sende inn en korrigert A-melding.

 • Arbeidsstedsregistrering: En feil relatert til registrering av arbeidssteder er nå fikset. Dette er spesielt relevant for de som bruker OTP.

 • A-meldingsoppdatering: Alle dine A-meldinger fra Altinn vil nå synkroniseres automatisk med ditt lokale system, slik at informasjonen alltid er oppdatert.

 • XML-tegnhåndtering: Visse tegn som ikke var tillatt i XML er nå rettet og erstattet med godkjente verdier.

 • Telepay-format: Velger du en utbetalingsfil med telepay-format? Vær oppmerksom på at de fleste banker vil slutte å støtte dette formatet i 2024.

 • XML/A-meldingsvalidator: Systemet kan nå sjekke både XML-formatet og innholdet i A-meldinger. Får du en advarsel, betyr det at det kan være en avvik mellom inntekten som er registrert for en ansatt og det som systemet viser. A-meldingen vil fortsatt bli behandlet som vanlig, men det kan være lurt å dobbeltsjekke for eventuelle feil.

 •  
Versjon 2023.3.25
 • Meldinger på lønnsslipp: Tidligere, hvis både firmaets melding og en personlig melding var tilstede, ble kun den personlige meldingen vist. Nå vil begge meldingene vises.

 • Engelsk lønnsslipp: Med tanke på våre kunder som benytter engelsk på sine lønnsslipper, har vi nå introdusert en engelsk versjon av lønnsslippen.

 • Endring av betegnelse: “Sammenstillingsoppgave” har blitt endret til “Årsoppgave” på flere steder i programmet.

 • A-melding: Lagt til en knapp i A-melding-delen under “Rapporter”. Ved å trykke på denne, kan du oppdatere det lokale a-meldingsregisteret med data som er sendt inn til Altinn. (Merk: Denne funksjonen er fortsatt i beta).

 • Notifikasjon om endringer: Hvis lønn registreres eller korrigeres etter at en a-melding er sendt for en bestemt periode, vil brukeren nå få en melding. Eksempel: Lønn registrert 19.08.2023, A-melding sendt 20.08.2023, men lønn endret 21.08.2023 – du vil motta en notifikasjon om at a-meldingen bør sendes inn på nytt.

 • Forbedringer på lønnsslippen (PDF):

  • Design: Lønnsslippen er nå mer symmetrisk.
  • Språk: Forbedret ordlyd på både engelsk og norsk.
  • Tallformat: Introdusert tusenskille.
  • Tekst: Unødvendig fet tekst er fjernet på flere steder.
  • Plassering: Dynamisk tekstplassering for et renere design.
  • Endret “Dat/Anm” til “Notat”.
  • “Prosj.” og “Avd.” vises kun hvis det er tekst lagt til under prosjekt eller avdeling.
 
Versjon 2023.3.24
 • Rettet en feil i A-melding når man har flere arbeidssteder og ekstra arbeidsgiveravgift.
 • Rettet småfeil.
 
Versjon 2023.3.23
 • Rapportmeny-oppdatering:

  • Introdusert ny layout.
  • Oppdatert innhold, font og farger i tekstbokser.
  • “E-post” er nå endret til “Lønnsslipp med e-post”.
  • “Hvitt papir med ramme” er endret til “Lønnsslipp på papir”.
  • Fjernet ubrukte menyvalg for bedre brukervennlighet.
 • Forbedring for firmaer med mange ansatte: Optimalisert valg av arbeidsforholds-id for ansatte med flere arbeidsforhold og arbeidssteder.

 • Utbetalingsfil-rettelser: Korrigert problem i ISO20022-formatet hvor kolonnen PmtInfId kunne gi duplikate id-er. Dette forhindrer nå avvisninger hos bank.

 • Skattekort-innhenting: Rettet meldingsboks for visning av ansatte med ugyldige skattekort eller kildeskatt. Feilen førte til feil visning på skjerm og i fil.

 • Stabilitetsforbedringer: Forbedret programmet slik at det fungerer bedre selv om lisensserveren skulle være nede, og redusert risiko for feilmeldinger.

 • Innstillinger-oppdatering: Forenklet skillearket for “E-post” under Firmaopplysninger for enklere navigasjon.

Versjon 2023.3.21 og 22
 • Utbetalingsfil XML i ISO20022 er forbedret ytterligere. 1) Utbetalingsfilformatet blir nå husket til neste gang, samt at divisjon, om lagt til, blir også husket. 2) Selve vinduet til utbetalingsfil har blitt endret, bankoverføring har blitt omdøpet til Utbetalingsfil.. og andre små endringer som ikke har så mye og si. 3) Diverse sjekkpunkter under Rapporter blir nå gjemt om visse utbetalingsfilformater er valgt, sånn at det skal bli enklere å finne frem til den riktige.

  Du finner veiledning for å starte med utbetalingsfil her.

 • Liste med ansatte som har ugyldige skattekort vises korrekt når du forsøker å hente skattekort.
 
Versjon 2023.3.15 til 20
 • Ekstra Arbeidsgiveravgift

  • Ny felt for ‘Lønn i år’: Et felt viser nå “Lønn i år” under “Lag lønn”, som inkluderer alle relevante lønnsarter og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser.

  • Forbedret Notifikasjon: Systemet vil nå alltid varsle deg hvis en ansatt har en inntekt over kr 750,000.

  • Korrigert Grunnlag i ‘Kontroll og Bekreft’: Feil i beregning av ekstra grunnlag for arbeidsgiveravgift er rettet; nå summeres alle ansatte.

  • Oppdatert Kalkulasjonsmetode: “Lønn i år” brukes nå for å vurdere om arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser overstiger kr 750,000. Kalkuleringsmetoden er forbedret.

  Utbetalingsfil i ISO20022-Format

  • Forbedret DNB-Filformat: Divisjon kan nå inkluderes i filen som DNB krever.

  • SEB-Utbetalingsfil: Utbetalingsfilen for SEB-banken er nå operativ. Kontakt oss for implementering av andre bankformater.

  Arbeidsforholds-ID

  • Automatisk Generering: Arbeidsforholds-ID genereres og lagres automatisk når en ny ansatt opprettes. Feil i plassering av ID i kolonnen er rettet.

  Forbedret Innsending til Altinn

  • Mer Nøyaktig Rapportering: Systemet henter nå A-meldingsbekreftelser fra en mer pålitelig kilde.

  • Feilmeldinger i App: Feilmeldinger relatert til SMS-pin for A-melding vil nå vises direkte i Matrix Lønn.

  • SMS-Pin Lagring: Problemer med lagring av engangskoden er nå løst.

  Annet

  • Oppdatert Bankinformasjon: Skatteetatens nye bankkontonummer er reflektert i to-månedersrapporten.

  • Optimalisert Ytelse: Metoden for å kalkulere tidligere år er forbedret, noe som gjør opplevelsen raskere.

 
Versjon 2023.3.13 til 14
 • Store optimaliseringer for deg med mange firmaer og ansatte når du åpner programmet, dere vil spesielt merke at ting går mye raskere.
 • Arbeidsforholds-id er nå et obligatorisk felt i systemet, dette feltet finner du under den ansattes arbeidsforhold. Arbeidsforholds-id er noe A-ordningen har bestemt at vi må rapportere med på A-meldingen. Arbeidsforholds-id blir automatisk generert om det ikke er lagt til allerede under innsending av A-melding.
 • Det skal beregnes 5% ekstra arbeidsgiveravgift for ansatte med lønn over kr 750 000. Under Lag lønn kontrollerer Matrix Lønn om en ansatt har overskredet grensen, og eventuelt legges grunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften til som en linje under lag lønn. lønnsartstypen arbeidsgiveravgift ekstra ikke finnes fra før så blir den laget for deg.
 • Rettet en feil A-melding tilbakemelding som gjorde at brukere ikke fikk opp rapporten.
 • Altinn-opplysningene (fagsystem-id og passord, samt brukers fødselsnummer og sms-passord) lagres og hentes på riktig måte. 
 • Forbedret visning av eventuelle feilmeldinger fra Altinn. Feil som oppstår når en sender A-melding eller henter tilbakemelding blir nå vist.
 • Rekonstruksjon av firma fungerte ikke skikkelig dersom man hadde innstillingen “PC-innstilling”, men dette er nå fikset.
 • Andre småjusteringer som ikke er verdt å nevne.
 
Versjon 2023.3.12
 • Arbeidsgiveravgift ekstra (5%)
  • Ekstra arbeidsgiveravgift for ansatte som tjener mer enn 750 000 kr i året er nå implementert. Om du har, eller kommer til å ha ansatte som tjener mer enn 750 000 kr i året så ser gjerne på våres hjelpesider angående dette temaet.
 • A-melding innsending og tilbakemelding
  • Du ble tidligere ikke meldt om feil under innsending av A-melding. I denne versjonen så får du en detaljert melding om hva og hvor feilen skjedde.
  • Organisasjonsnummer ble sendt med mellomrom i visse tilfeller under sending av XML fil til Altinn, dette er nå fikset
  • Fødselsnummer tekstboksen under A-melding tilbakemelding var ikke helt på stell, vi har fikset alt rundt dette.
  • Vi henterinformasjon om A-meldingen når den er sendt inn og viser det på kvitteringen
 • Datoformatet under Kontroll & Bekreft vinduene ble feil når PC-en hadde et annet språk.
 • Flere rapporter har blitt endret får å inkludere arbeidsgiveravgift ekstra (5%)
 • Forbedret metoden for å eksportere ansatte til tekstfil når enn de ansatte hadde enten kildeskatt eller ugyldig skattekort.
Versjon 2023.3.10
 • Mange gode endringer med skattekort håndtering:
  • Forbedret logikken med skattekort for både henting og lesing
  • Selve løsningen er nå raskere enn noen gang
  • En ny måte for å håndtere:
   • Frikort
   • Frikort med beløpsgrense null
   • Kildeskatt
   • Pensjon
   • Ugyldig skattekort
  • De med ugyldig skattekort blir nå satt til å ha 50% forskuddstrekk.
  • Forskuddstrekket på de ansatte med kildeskatt ble tidligere satt til 50% dette har blitt endret til 25%.
  • Du blir notifisert dersom én eller fler av dine ansatte har ugyldig skattekort eller kildeskatt. Du kan velge å skrive alle de ansatte det gjelder til tekstfiler.
  • I noen tilfeller så lagret ikke innstillingene for skattekort ordentlig, dette er nå også fikset.
  • Du kan enkelt se om den ansatte har kildeskatt under skillearket “Skatt” på den ansatte.
  • Engangskode som dere mottar fra Altinn kan bare brukes en viss ganger, dere vil nå få beskjed når enn dere bruker opp bruken for engangskoden deres. Etter engangskoden er brukt opp så må det bestilles ny.
  • I tillegg til det som er nevnt ovenfor så har vi skikkelig testet det å hente skattekort for de med IKKE hoved- eller biarbeidsgiver, frikort (med og uten beløpsgrense 0), barn, pensjonister, kildeskatt og utenlandske arbeidestakere for å se at alt er i orden.
   
 • I tillegg til skattekort så har vi ikke glemt A-melding
  • Vi sorterer og viser erstatnings-idene for sending av A-melding bare for den perioden det gjelder.
  • Du kan nå enkelt se om du har sendt A-melding for perioden og eller når enn leveringsfristen for A-melding er! (merk: denne kan bare se om det er sendt via Matrix Lønn og ikke hvis det er sendt manuelt.)
  • Engangskode som er bestilt via A-melding tilbakemelding vinduet huskes nå på lik linje som med skattekort
   
 • Kontroll & Bekreft vinduet har fått et lite ansiktsløft, vi tenker at det skal nå være både raskere, samt lettere å bruke.
 
 • Firmabil
  • Vi har lagt til en link til bilregisterert på dine firmabiler, trykk enkelt på hyperlenken under firmabilen for å sjekke registere.
  • Databasetilkoblingen for firmabil ble ikke lukket på en ordentlig måte når vi forsøkte å lagre den, dette er nå fikset.
   
 • I noen tilfeller så hentet engangskoden fra feil fødselsnummer, dette er nå fikset.
 • Fikset skrivefeil, farger, teksttyper.. og andre småting som ikke er verdt å nevne.
 
 

Versjon 2023.2.10

 • Nå kan du lage et Notat som vises på den ansatte under Lag lønn. Veldig praktisk når du ønsker påminnelser om den ansatte. Du finner dette som en knapp nederst i Lag-lønn-bildet, eller i skillearket Notater på den ansatte i ansattregisteret.
 • Sanntidsoppdatering av skattekort status. Nå kan du se eksakt hva som skjer og når på forsiden av systemet etter du har bestilt skattekort.
 • Fødselsnummer og passord lagret under innstillinger blir fylt ut automatisk når du henter A-melding tilbakemelding.
 • Forbedring av logikk for å sjekke om engangskode er bestilt og gyldig.
 • Sletting av unødvendige filer kan nå skrus av og på. Dere som har ekstremt begrensede rettigheter på pc/server burde deaktivere dette.
 • Deaktiverte muligheten for å endre opplysninger på bilen under Lag Lønn.
 • Om alt av informasjon under innstillinger for skattekort er allerede utfylt så blir du automatisk tatt rett til skattekort-hente vinduet.
 • Feilmeldinger som kunne oppstå når en forsøkte å opprette firmaer for både pc- og serverinnstillinger er nå fikset.
 • Det å sette tilbake firmaer for både pc- og serverinnstillinger har blitt forbedret.
 • Du kan nå bruke e-post i stedet for mobilnummer når du bestiller skattekort, dette vil si at dere med utenlandske numre kan nå bruke den automatiske løsningen som vi andre bruker.
 • Du kan nå velge om du skal få valg om å ta sikkerhetskopi når programmet avsluttes i stedet for at det skjer automatisk. Denne innstillingen finner du under “Andre innstillinger” under “Arkiv” -> “Innstillinger..”
 • Forbedret feilhåndtering for A-melding (sending og henting), nå får vi/dere en bedre beskrivelse av hva som gikk galt, og når.
 • Andre små endringer i programmet som teksttype, farger, skrivefeil osv.
 
 
Versjon 2023.1.27-30
 • Nå kan du sende inn A-meldinger for 2023.
 • Optimalisert skattekortbestillingen ytterligere.
 • Din engangskode for SMS huskes nå i 30 minutter, slik at du slipper å skrive inn ny engangskode for hver gang – også om det er flere firmaer du jobber med i løpet av disse 30 minuttene.
 • Endret innholdet i diverse tekstbokser.
 • Når Altinn rapporterer driftsproblemer, så vil dette automatisk bli varslet ved oppstart i Matrix Lønn.
 
Versjon 2023.1.25-26
 • Noen lønnsarter fikk melding om at det måtte oppgis en tilleggsinformasjonssti. Dette var feil og er nå fikset.
 • Når Altinn har skrevet på sine nettsider at SMS-funksjon er i uorden, så vil du få automatisk denne meldingen i Matrix Lønn. Dette er praktisk, fordi det er ikke alltid at Altinn fungerer på dette punktet.
 • I det man skulle bestille skattekort, så kunne man få en feilmelding hvis man ikke hadde lagt inn mobilnummer i firmaopplysninger. Dette er nå fikset.
 
Versjon 2023.1.18-24
 • Skattekort kan nå bestilles og hentes på elegant måte i Matrix Lønn svært effektivt.
 
Versjon 2023.1.17-22
 • Mindre justeringer av årsoppgave (sammenstillingsoppgave) til ansatte
 • Endret A-melding som følge av nye spesifikasjonskrav til pendlere.
 • Forenklet årsskifte
 

Versjon 2023.1.10-16

 • Nå kan du kjøre lønn på 2023. Men vi venter med å åpne for A-melding til vi kommer til begynnelsen av januar 2023.
 • Diverse visuelle fornying
 • Vi har gjort diverse grep for å øke stabiliteten ytterligere i programmet.
 • Ny kommunikasjonsløsning med Outlook. Hvis dette ikke fungerer, så kan bruker huke av for å bruke den gamle løsningen for Outlook hvis dette likevel er ønskelig. Valget finner du ved først å aktivere utviklermodus og deretter vil du få valget “bruk gammel e-postløsning” under sending av e-post.
 • tre nummer i bankkontonummer i stedet for fem.
 • Ny personlig melding på lønnsslipp. Nå kan du legge til meldingen for alle ansatte. Dette gjør du under Rapporter, e-post, og feltet “melding på alle e-poster”.
 • Byttet navn fra sammenstillingsoppgave til årsoppgave diverse steder i programmet.
 • Endret tekst fra “Nytt år” til “årsskifte”.
 • Har laget et utviklermodus som er tilgjengelig med spesielle funksjoner.
 • Det er endringer i permisjoner på A-melding for 2023. Permisjonene som utgår er utdanningspermisjon og velferdspermisjon. Det er erstattet med “utdanningspermisjon (ikke lovfestet)”, “utdanningspermisjon (lovfestet)”, “andre ikke-lovfestede permisjoner” og “andre lovfestede permisjoner”. Du får melding ved oppstart i programmet om du har ansatte som må endres.
 • Endringer i to inntektsbeskrivelser for reisekostnader. Inntektsbeskrivelsene “Reise kost med overnatting på hybel/brakke privat” og “Reise kost med overnatting på pensjonat” utgår. De nye er “Reise kost med overnatting på hybel med kok eller privat”, “Reise kost med overnatting på hybel uten kok eller pensjonat eller brakke”. Disse har blitt erstattet, så bruker trenger ikke gjøre noe for å få dette til å virke.

Automatisk sikkerhetskopiering og forbedringer i firmalisten

16. februar 2022 til versjon 2022.2.11

Nå kan du aktivere automatisk sikkerhetskopiering av alle data. Vi har også gjort det enklere å navigere i firmalisten. Høye forklarer deg mer i videoen under. Du kan laste ned siste versjon her.

Tips: Vis video i full skjerm ved å trykke på utvid-symbolet nede til høyre i videoen. Du kan endre bildekvalitet ved å klikke på tannhjulet.

 • Versjon 2022 og tidligere år

Versjon 2022

Oppdatert sist 23. desember 2022

Versjon 2022.3.22
 
 • En ny og forenklet firmabilløsning. A-melding er noe endret for å tilfredsstille ny firmabilløsning. Se også ny artikkel om temaet her. Skillearket for Firmabil er fjernet fra ansattregisteret. Rapportene til firmabil er også endret. Du kan nå oppgi kallenavn på bilen i stedet for merke. Sats på bilen kan nå bli lagt til, den satsen som du legger inn blir da automatisk hentet inn når du lager lønn for de ansatte. Tooltip på lønnsart 501, du kan ta musepekeren over lønnsarten for å se diverse informasjon som listepris, bilnummer og hvor mye den ansatte har blitt trukket i løpet av hele året. Ny link til firmabilkalkulator i firmabil vinduet, du kan klikke på denne linken for å kalkulere riktig sats.
 • Noen brukere har rapportert at sending av lønnsslipper via outlook gikk ikke alltid som det skulle, derfor har vi utviklet en helt ny outlook løsning som burde være både enklere og mer stabil.
 • Årsoppgave/sammenstillingsoppgave kan nå sendes på e-post.
 • E-post for lønnsslipper er blitt finere og mer tidsriktig. Det brukes nå html i mailen i stedet for plain tekstformat, dette gjør at vi i fremtiden kan utvikle finere og mer modern lønnsslipp design, noe som vi gleder oss til!
 • “Lag lønn” bildet er blitt fornyet. Skattekortopplysninger finner du øverst i skjermbildet for lag lønn.
 • Fornyet visuelt design på diverse bokser og rapporter under Lag lønn, Kontroll og Bekreft. A-meldingsbildet har blitt justert, litt mer symmetrisk og skrifttypene er nå bare én type.
 • Tidligere når du skulle sende lønnsslipp så var utbetalingsdatoen med i tekstboksen før du sendte lønningen, denne er nå fjernet, men utbetalingsdatoen kommer fortsatt med på mailen automatisk. Du kunne skrive en liten tekst på lønnsslippen til alle dine ansatte der maks karakterer var 66, noe som var litt for lite så vi har økt dette til så og si ubegrenset.
 • Noe som har vært i systemet ganske lenge nå er at det ikke ville avsluttes helt korrekt når du gikk ut av Matrix Lønn, noe som gjorde at du måtte avslutte prosessen via oppgavebehanding, vi har gjort dette enda bedre, som gjør at systemet burde alltid avsluttes ordentlig, selvfølgelig, i noen visse tilfeller så må programmet avsluttes via oppgavebehandling.
 • Matrix har måttet blitt startet som Administrator for mange av våres kunder for at systemet skulle fungere ordentlig, spesielt ved sending av lønnsslipp, siden vi nå har utviklet mange forskjellige løsninger så er dette ikke tilfelle lenger, du trenger per i dag ikke starte matrix som administrator lenger.
 • Rettet diverse bug som gjorde at firmadatabasene ved enkelte anledninger lå åpne (altså låst).
 • Vi har fjernet masse unødvending kode fra systemet, noe som gjør at det sakte, men sikkert, blir raskere og raskere for hver oppdatering.
 • Rettet opp i flere småfeil som lå rundt i systemet.
 

Logg over fortløpende forbedringer i versjon 2022.2

 
Oppdatert 26. september 2022
 
Versjon 2022.2.26
 
 • Nytt system for å lage standardlønninger pr ansatte. Du kan dermed hente standardlønning når du skal starte registreringen av lønn på en ansatt.
 • Noen brukere har rapportert at de må lukke Outlook for deretter kunne sende lønnsslipper. Løsningen er å kjøre verken Matrix Lønn eller Outlook som administrator. Vi har lagt inn at når du oppdaterer til nyeste versjon av Matrix lønn, så fjerner installasjonen eventuell hake ved “Kjøres som administrator”.
 • Utvidet informasjon under Hjelp / Om Matrix Lønn om hvor lenge lisensen er gyldig, og om man har noe utestående mot Matrix systemer as.
 • Lagt til kontroll av formatet for e-post på ansatte.
 • Brukere som har valgt å kjøre Matrix Lønn med PC-innstillinger, hadde utfordringer med å opprette nye klienter. Dette skal nå være løst.
 • Endret meldingsboks for når lisens er i ferd med å utløpe.
 • Endret font størrelser og andre små diverse ting.
 
Oppdatert 18. mars 2022
 
Versjon 2022.2.20
 
 • Det er igjen mulig å registrere endringer under “Opplysninger for OTP til forsikringsselskap” på ansattkortet under skillearket Diverse. Dette forutsetter at du har abonnement på tilleggsmodulen OTP.
 • Enkelt å fjerne firmaer fra firmalisten under valget «Firma vedlikehold».
 • Avdekket og rettet feil som gjorde at enkelte lønnsbeskrivelser ble automatisk endret til «nabobeskrivelsen» i lønnsartregisteret. Dette gav utslag i for eksempel feil beskrivelse på lønnsarter med lott, kapitalinntekt, Reise diett og noe mer. Dersom du allerede har oppdaget denne feilen, og deretter rettet manuelt, så betyr det at du dessverre må rette dette tilbake.
 • Ytterligere en mismatch error 13-feil rettet
 • Pensjonstilbyders org.nummer rapporteres nå på a-meldingen uten mellomrom. Dette kan være nødvendig for å kunne sende a-meldingen til pensjonstilbydernes systemer.
 • Små endringer i tekstbokser, osv.
 

Versjon 2022.2.18

 • Regnskapskontorets fagsystem-id ble ikke korrekt husket og brukt. Etter nærmere undersøkelser oppstod denne feilen i versjon 2022.2.12. Feilen er nå rettet igjen.

Versjon 2022.2.15 til 2022.2.17

 • Rettet feil for lønnsarter med beskrivelsen “Skattepliktig del av visse typer forsikringer”. Lønnsarter av denne typen lot seg ikke endre eller bruke riktig.
 • Ytterligere forbedret løsningen for å legge tilbake firmaer.
 • Ytterligere forbedret løsningen for automatisk sikkerhetskopiering.
 • Lagt til ny spesialfunksjon for å reparere filer og mapper som brukes av Matrix Lønn.

Versjon 2022.2.12 til 2022.2.14

 • Rettet feil som gjorde at bruker ikke kunne legge inn opplysninger for OTP til forsikringsselskap på ansatte.
 • Forbedret løsningen for å legge tilbake firmaer og å kunne sette firmaer til inaktivt (slik at de ikke regnes med i lisensen).
 • Firmaliste blir nå automatisk oppdatert for alle serverbrukere hvis man gjør årsskifte, slik at øvrige brukere nå slipper å måtte legge til fjoråret manuelt etterpå.
  Versjon 2022.2.1 til 2022.2.11

Versjon 2022.2.1 til 2022.2.11

 • Automatisk sikkerhetskopiering – inkl. ved årsskiftet. (Trykk her for å gå til veiledning)
 • Tilbakelegging av sikkerhetskopi (se veiledning)
 • Ny metode for å bygge opp firmaliste
 • Lettere å navigere i firmalisten. Velg først firma, deretter år.
 • Fikset at fødselsnummer og passord huskes også når man har regnskapskontormodul.
 • Du kan nå ha de fleste spesialtegn og utenlandske tegn i firmanavn (noen få er unntatt).
 • Rapporten Grunnlag Arbeidsgiveravgift er forbedret.
 • Betalingsoppgave for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift er rettet, da den viste noen ganger feil arbeidsgiveravgift å betale.
 • Diverse små forbedringer.
 

Logg over fortløpende forbedringer i versjon 2022.1

Oppdatert 18. januar 2022
 

14.01.2022 – (Versjon 2022.1.18)

 • Fødselsnummer og passord på skillearket Altinn / Innstillinger blir nå husket til neste gang, hvis du setter på haken for Fylles inn automatisk.
 • Varsel om manglende fagsystem-id for regnskapskontor er fjernet.
 • Fortsatt tilrettelegginger for å lansere ny sikkerhetskopieringsløsning.
 • Ytterligere forbedret rapporten Betalingsopplysninger under skillearket 2-månedersrapport, samt forbedret rapporten Totalt grunnlag arbeidsgiveravgift.
 

07.01.2022 (versjon 2022.1.16)

 • Forbedret betalingsoppgaven ytterligere.
 • Rettet feil i grunnlag og arbeidsgiveravgift, og forbedret rapporten “Totalt grunnlag arbeidsgiveravgift”.
 

04.01.2022 (versjon 2022.1.15)

 • Betalingsoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk tok med arbeidsgiveravgift av OTP to ganger. Dette er nå rettet.
 • Fikset bruk av fagsystem-ID for regnskapskontorer.
 • Laget ny meny for spesialfunksjoner under oppstartsmenyen. Her vil komme flere funksjoner for avanserte brukere.
 • Fjernet en feilaktig advarsel om at man ikke kunne sende inn A-melding.
 • Justert opp størrelsen på summeringsfeltene i Lag lønn, ettersom noen kunder med forstørret skrift ikke fikk frem noen tall i disse feltene.

23.12.2021 (versjon 2022.1.12)

Nå er det bare å kjøre gjennom årsskiftet til 2022. Alt er testet og klart til bruk.
 
 • Rettet en feil som gjorde at systemet leste fra grunndataene som PC året var inne på og ikke firmaets inntektsår.
 • Du blir når varslet om du prøver å sende inn en A melding for tidlig, det vil si, hvis du prøver å sende A melding for 2022 mens vi fortsatt er i 2021 så vil dette ikke fungere(Den blir avvist av Altinn).
 • Rettet en feil når du prøvde å hente feriepengegrunnlag for tidligere år.
 • Rettet en feil når du prøvde å forhåndsvise eller skrive ut lønnsslipp.
 • Små endring av tekst, størrelse, fonter og farger.
 • Andre små endringer som ikke er verdt å nevne.
 

Logg over fortløpende forbedringer i versjon 2021.4

 •  

21.12.2021 (versjon 2021.4.29)

 • En endring hos Altinn den 15. desember gjør at du må oppdatere til denne versjonen for å bestille og hente skattekort.
 • Ny løsning for sikkerhetskopiering er påbegynt. Med den nye løsningen kan systemet ta direkte kopi av firmadatabasen, i stedet for å lage den om til en $ fil og deretter komprimere den. Dette gjør det også mye lettere å kunne legge tilbake sikkerhetskopier. Det er forøvrig fortsatt mulig å hente inn .wlz-filer som før. Løsningen er mye kjappere nå!
 • Noen opplevde problem med å registrere lisensnummer, men det er nå fikset.
 • Små justeringer av ubetydelig karakter.
 
 

12.12.2021 (versjon 2021.4.27 til 2021.4.28)

 • Justeringer for å gjøre klart til årsskifte. (Men må uansett vente på Statsbudsjetttet for å gi en 2022-versjon.)
 
 • Fjernet funksjonen under Arkiv | Regnskapskontor | Nytt kalenderår.
 • Ved oppstart varsles bruker hvis de ikke har tilstrekkelig med rettigheter til å kunne kjøre programmet.
 
 • Siste brukte firma huskes når man starter programmet på nytt.
 
 • I versjon 2021.4.26 ble det introdusert en endring i måten vi sender e-post på. Men denne funksjonen reverserte vi igjen i 2021.4.28, siden det kom noen uforutsigbare komplikasjoner. Om du har installert 2021.4.26 og har problemer med å sende lønnsslipper og lignende på e-post til ansatte, så oppfordrer vi sterkt at du installerer 2021.4.28.
 
 • I de tidligere versjonene av 2021.4 ble spesialtegn i firmanavnene erstattet med mellomrom. Dette førte til at firmaer med spesialtegn i navnet fikk to mellomrom, og det er nå rettet.
 
 • Under meny «Hjelp» er versjonslogg omdøpt til endringslogg.
 
 • Endringslogg åpner nå den riktige nettsiden.
 
 • Du kan nå bruke parentes «(» og «)» i firmanavnet om ønskelig.
 
 • Diverse farger og fonter er modernisert for å gjøre brukeropplevelsen bedre.
 

23.11.2021 (versjon 2021.4.22) til 30.11.2021 (versjon 2021.4.26)

 • Små justeringer. Brukere som har 2021.4.20 har ingen behov for å oppdatere til denne versjonen.


17.11.2021 (versjon 2021.4.20)

 • Penere layout på mange bokser.
 • Lagt til noe mer informasjon i Hjelp | Om Matrix lønn.
 • Løst en feil med å opprette nye klienter hvis ekstra lange filstier.
 • Rettet to feil vedrørende utleggstrekk.


15.11.2021 (versjon 2021.4.18
)

 • Endringer i fonter og farger på mange dialogbokser.
 • Fjernet kravet til å måtte ha installert Powershell 5.1.
 • Rettet et par feil som gjorde at noen kunder ikke kom inn i programmet fordi antall firmaer oversteg det lisensierte antallet.
 • Rettet feil med felles fagsystem-id for regnskapskontor.
 • Rettet feil med endring av navn på et firma.
 • Rettet diverse annet småtteri.


03.11.2021 (HOVEDVERSJON 2021.4.14)

Forbedringer:

Etter ønske fra mange av våre kunder er filstiene i Matrix Lønn nå lagt om. Fra om med denne versjonen vil program og alle data være samlet under en og samme mappe. Standard plassering for Matrix Lønn er nå C:\Matrix Lønn. Vi har samtidig gjort mange endringer i filstier som programmet benytter.

Rapportmenyene i programmet er forbedret, forenklet og fornyet.

Endringer i oppsettet for standard/avanserte filstier:

 • Matrix Lønn er nå bygget om slik at du nå kan bruke innstillingen for “enkle filstier”. Dette betyr at du ikke selv trenger å måtte definere filstier for å sette opp programmet til å kjøre. Standard plassering for programmet vil nå være «C:\Matrix lønn». Firmadatabasene har standardplassering «C:\Matrix Lønn\Firmaer». Hvert firma legger seg i separate undermapper. Under dette legges alle A-meldinger, skattekort og andre temporære filer. Du kan selv velge om du ønsker standard, eller avansert filoppsett under innstillingen «arkiv/innstillinger» og skillearket: «program/mappe». Vi anbefaler standard filoppsett for de aller fleste brukere.
 
 • Serverinstallasjoner vil kunne installeres omtrent på samme måte som før, men hver bruker må ved første gangs oppstart velge hvor dataene skal ligge.
 
 • Standard installasjonssti for Matrix Lønn er blitt endret til C:\Matrix Lønn.
 
 • Alle rester etter det gamle navnet Hogia skal nå være fjernet og erstattet med Matrix.
 
 • Matrix Lønn sjekker automatisk etter databasefiler under mappen «firmaer», og lager de om til databasemapper.
 
 • Lisens- og firmainformasjon blir nå lagret under mappen «avansert» i stedet for «dokumenter».
 
 • De tre databasene «Grunndata», «Edag» og «Fellesdata» blir nå lagret i mappen «grunndata» i stedet for «dokumenter».
 
 • Du blir varslet hvis det oppdages duplikater av databasemapper og filer i mappen «firmaer».
 
 • Firmadatafilene flyttes automatisk fra «firmaer» til separate undermapper for hvert firma. Systemet undersøker om firmadatabasen har samme navn som mappens navn, og endrer, om nødvendig, navnet på mappen til det samme som filen.
 
 • Det er de mappene som ligger i mappen «firmaer» som til enhver tid vises i listen over firmaer. Dette betyr at du ikke lenger behøver å kjøre rekonstruksjoner.
 
 • I databasenavnet på klientene som tidligere har inneholdt annet enn bokstaver i det norske alfabetet og mellomrom, vil nå andre tegn bli fjernet i inneværende år. Dette betyr at firmalisten ikke lenger vil inneholde annet enn vanlige bokstaver og tall, pluss eventuelt årstall. Likevel, firmaets virkelige navn vil ikke bli berørt. Dette kan du uansett endre etter eget ønske under Arkiv | Firmaopplysninger, i feltet Firmanavn. Dette punktet gjelder kun PC-installasjoner, og ikke for serverinstallasjoner.
 
 

Andre endringer

 • Nå har vi fikset en feil, slik at Matrix Lønn skal nå bli avsluttet på riktig måte når man lukker programmet. Dermed skal det ikke lenger være nødvendig å måtte avslutte bakgrunnsprosessen matrix lønn.exe manuelt. Om du likevel opplever problemer med dette, så vær vennlig å meld dette til support.
 
 • Vi har forbedret layout, skrifttyper og slikt i diverse skjermbilder. Dette er et arbeid som stadig vil bli fornyet også i tiden som kommer.
 
 • Lagt til en funksjon som gjør at du kan få avsluttet en aktiv prosessering og starte programmet.
 
 • Rettet en feil som gjør at sikkerhetskopiering bør fungere greit for alle brukere nå. Om du likevel får feilkode -8 ved sikkerhetskopiering, så ber vi deg melde dette til Matrix.
 
 • Ettersom det ikke lenger er kritisk har vi fjernet påminnelsen om å at sikkerhetskopi av felles informasjon.
 
 • Fjernet menyvalget «historikk» under «vis-menyen» da dette er tilgjengelig i venstre meny.
 
 • Fjernet menyvalgene “lag lønn”, “kontroll” og “bekreft” på menyen for “arbeide med”, da dette er tilgjengelig i venstre meny.
 
 • Du kan nå bestille «utvidet support» på menyvalget «hjelp | bestill utvidet support».
 
 • Matrix Lønn sjekker nå for ulovlige bokstaver og karakterer i firmanavnet når du oppretter firma.
 
 • Fikset en feil som førte til at noen firmaer ikke kunne opprette nye ansatte.
 

09.07.2021 (versjon 2021.3.14)

 • Rettet en feil som gjorde at satser ikke ble hentet korrekt under lag lønn i versjon 2021.3.13.
 

30.06.2021 (versjon 2021.3.13)

 • Enkelte virksomheter kunne ikke bestille skattekort mot Altinn. Årsaken lå i spesialtegn i firmanavnet. Vi har nå gjort en endring slik at innsendingen ikke skal feile på dette punktet.
 • Ved å høyreklikke i hovedbildet i Matrix lønn, så kan man velge Mappe for – data. Tidligere åpnet den standardplasseringen til Matrix lønn-databaser. Men nå er filstien endret slik at den nå finner mappen hvor akkurat denne firmadatabasen ligger.
 • Noen brukere fikk “application error 94, invalid use of Null in AnsattregisterEDAG.LesInnAnsattEDAG at line 420” når man åpnet en ansatt. Dette var en uskyldig melding, men vi har uansett rettet dette.
 • NB! Oppdatert informasjon 7. juli 2021: Vi har nå oppdaget en utilsiktet feil i versjon 2021.3.13, som innebærer at satser ikke fylles ut under lag lønn på riktig måte. Du kan enten installere versjon 2021.3.12 (se link nedenfor), eller så kan du vente på ny versjon. Vi jobber med å få ut ny versjon raskt. Beklager problemene dette fører til for deg. 
 

29.06.2021 (versjon 2021.3.12)

 • Versjonen har løst utfordringer knyttet til A-meldingen når man har flere ansatte med utleggstrekk, eller om man har ansatte med to arbeidsforhold.
 • Mange tekstendringer i dialogbokser.
 • Last ned versjon 2021.3.12 her.
 

15.06.2021 (versjon 2021.3.11)

 • Du kan velge å skrive ut for en eller flere ansatte følgende rapporter: Personkort, adresseliste, telefonliste og rapporterte arbeidsforhold. Du finner disse rapportene under skillearket “Register”. Dette er å regne som en feilretting.
 • Noen brukere opplevde feilmelding “Run-time error 381” når man var inne på skillearket “Program/Mappe” under Innstillinger. Feilen er nå fikset.
 • Diverse feilrettinger.
 

21.05.2021 (versjon 2021.3.10)

 • Alle offentlige satser i programmet er nå oppdatert. Inkludert grunnbeløpet i folketrygden, som er oppdatert 01.05.2021.
 

18.03.2021 (versjon 2021.2.13)

 • Nå kan du glede deg over en mye bedre søkefunksjonen i ansattregisteret. Du kan på feltet “Utvidet søk”, søke på bestemte fødselsnumre, bankkontonumre, telefonnumre, adresser og mer. Da får du raskt frem alle ansatte som inneholder det du søker etter.
 • Rettet en feil som kunne oppstå når man går fra gammelt år til nyttår (for eksempel fra 2020 til 2021), uten å lukke Matrix lønn i mellomtiden.
 • Under menyvalget Hjelp finner du nå endringslogg, som åpner nettopp denne siden du er på akkurat nå.
 • Diverse andre småforbedringer.
 

15.03.2021 (versjon 2021.2.12)

 • Du kan nå sende inn A-melding med utleggstrekk, selv om  ansatte har to arbeidsforhold.
 

04.03.2021 (versjon 2021.2.11)

 • Utleggstrekk for skatt og avgift kan nå sendes inn via A-meldingen fra Matrix lønn. Dette er et nytt krav som ble lagt til for a-meldinger fra og med 2021. Forutsetningen for at dette blir rapportert inn, er at du har benyttet lønnsartene som er av typen “Utleggstrekk skatt og avgift A/B” (vanlige lønnsarter for disse er lønnsart 920 og 921).
 • 2-månedersrapporten for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift inneholder nå også opplysninger om utleggstrekk å betale.
 • Vi har lagt ut programfilen for versjon 2021.2.11 her, i tilfelle du har behov for denne til å sende inn utleggstrekk for flere ansatte, som feiler i versjon 2021.3.11. Du kan laste ned programfilen og legg den inn i programmappen hvor du kjører Matrix Lønn fra. Deretter lukker du Matrix Lønn og starter denne fila i stedet. Med denne versjonen kan du sende inn A-meldingen. Vi anbefaler at du forøvrig bruker den nyeste versjonen av Matrix Lønn til alt annet arbeid. En fiks knyttet til dette med utleggstrekk forventes å være klart sendes mandag 28. juni 2021.
 

23.02.2021 (versjon 2021.1.42)

 • Vi yter gjerne hjelp via fjernstyring av brukernes pc. Under menyen Hjelp finner du nå “Gi Matrix tilgang til din PC”. Dette starter fjernstyringsverktøyet Teamviewer.

19.02.2021 (versjon 2021.1.41)

 • Enkelte brukere opplevde feil etter innføringen av “organisasjonsnummer for pensjonstilbyder” ved innsending av a-melding. Feilmeldingen var “Object variable or With block variable not set in MatrixLønn.Amelding.IsPensjonstilbyderensOrgNr at line 138”. Denne feilen er nå fikset.
 

18.02.2021 (versjon 2021.1.40)

 • Pensjonstilbyder org.nr kan nå legges inn under Firmaopplysninger, og dette brukes når a-meldingen sendes inn. Det er også mulig å legge inn pensjonstilbyder nummer 2, men da direkte i databasen.
 • Noen små feil er fikset. Diverse meldingstekster er forbedret.
 

12.02.2021 (versjon 2021.1.36)

 • De nye feltene for arbeidsform og årsak til sluttdato ble hentet fra arbeidsforhold 1, også i de tilfeller hvor det er benyttet arbeidsforhold 2. Hvis arbeidstype “Pensjoner…” på arbeidsforholdene, så skal det ikke fylles ut arbeidsform eller årsak til sluttdato. Disse feilene er fikset her.
 • Ved utskrift av OTP-fil (pensjonsopplysninger til forsikringsselskap) ble i enkelte tilfeller stoppet fordi disken for filstien ble oppfattet som en flyttbar disk. Vi har fjernet denne kontrollen, slik at filen blir forsøkt laget uansett disktype.
 

10.02.2021 (versjon 2021.1.33)

 • Noen kunder har rapportert at funksjonen for å sette samtlige ansatte til arbeidsformen “Fast” ikke fungerte. Vi har derfor lagt til en tastekombinasjon som aktiverer samme valget. Gå til Verktøy | Registervedlikehold, og trykk Ctrl + Alt + F, da kan du enkelt sette alle ansatte til å være fast ansatt.
 

05.02.2021 (versjon 2021.1.32)

 • Det ble fra versjon 2021.1.30 mulig å sende inn a-meldinger for 2021. Det ble lagt inn en validator som sjekket om de nye feltene for “arbeidsform” (fast/midlertidig) var registrert. Problemet var at dette også ble validert i 2020 som resulterte i at ingen kunne sende inn a-melding på 2020 med versjon 2021.1.30 eller 2021.1.31. Dette er rettet i versjon 2021.1.32 – nå gjøres ikke noen validering av arbeidsform på inntektsår før 2021.
 • Organisasjonsnummeret til pensjonstilbyder kan nå oppgis ved innsending A-melding.
 

04.02.2021 (versjon 2021.1.31)

 • Justert på oppsettet for A-meldingen, slik at også innsending fungerer også hvis lønnsarter med tilleggsopplysning, som for eksempel “fri bil”.
 

03.02.2021 (versjon 2021.1.30)

 • Lagt til rette for innsending av A-melding fra 2021.
 • Nye felt i ansattregisteret for type ansettelsesform, og årsak til sluttdato.
 • Diverse små feil er fikset.
 • NB: Om du har firmabil, så vil ikke A-meldingen bli sendt korrekt.
 • Vi er takknemlige for tilbakemeldinger om eventuelle feil som oppstår, slik at vi kan forbedre programmet så raskt som mulig.

 

22.01.2021 (versjon 2021.1.20)

 • De tre fellesdatabasene “grunnregister, fellesdata og Edag” blir nå automatisk oppdatert hos bruker hver gang de tar i bruk en ny versjon av Matrix Lønn. Om du av en eller annen årsak ikke ønsker at disse fellesdatabasene skal oppdateres ved programoppdatering, så kan du lage en fil i programmappen som skal ha filnavnet IkkeOppdaterFellesregistre.txt.
 • Etter konvertering av kommunenumrene til ny kommunereform, så har vi lagt til en validering. Om du under Arbeidssted har oppgitt et kommunenummer som ikke eksisterer, så vil du bli advart både ved oppstart av et firma og når du går til Rapporter, om at du må oppdatere kommunenummeret. Hvis du ikke gjør dette, så risikerer du at alle rapporter viser feil beregning av arbeidsgiveravgift, eller at A-meldingene sendes inn med feil sone på arbeidsgiveravgiften.
 • Endret formatet for å sende og hente skattekort, slik at dette er tilpasset for 2021.
 • Lukket diverse feilkilder som gjør at programprosessen henger igjen når man avslutter programmet. Vi jobber fortsatt med å rette ytterligere feilkilder rundt dette temaet i tiden fremover.
 • Diverse små feil er rettet.

12.01.2021 (versjon 2021.1.15)

 • Fikset en feil som gjorde at brukere med versjon 2021.1.14 ikke kunne foreta årsskifte.
 • NB2: Fra 1. februar 2021 vil dagens bestilling av skattekort fases ut på Altinn. Vi kommer til å gi deg en ny programversjon i løpet av januar 2021 hvor det nye formatet vil fungere. Om du vil være på sikre siden, så anbefaler vi at du bestiller skattekort i januar.

 

11.01.2021 (versjon 2021.1.14)

 • Overgang til nytt år kunne feile i tidligere versjon, og det medførte at du gjerne måtte kontakte support hos Matrix for å løse feilen. Det er hyggelig å høre fra deg, men det er nok ennå hyggeligere å ikke få feil. Så i denne nye versjonen har vi lagt inn en funksjon slik at programmet avbryter årsskiftet hvis det kommer til å feile. I stedet kan du da bare starte programmet på nytt og forsøke å gjøre årsskiftet igjen.

 

08.01.2021 (versjon 2021.1.12)

 • Det er mulig å kjøre lønn på 2021.
 • Lagt inn i installasjonspakken de tre databasene edag(2021).wlg, grunnregister(2021).wlg og fellesdata(2021).wlg.
 • Kommunenummer i henhold til den nye kommunereformen er lagt til. Eksisterende arbeidssteder er konvertert til de nye kommunenumrene.
 • Eventuelt skattekort som er lagt inn på den ansatte forrige år vil bli benyttet dersom nytt skattekort ikke er lagt inn. Du får melding at skattekort ikke er hentet inn. Tidligere ble 50% forskuddstrekk benyttet i slike tilfeller, men nå benyttes skattekortet som ligger inne fra tidligere år.
 • Skattekort for 2021 kan bestilles og hentes inn.
 • Yrkeskoder (Statistisk sentralbyrå) er oppdatert.
 • Diverse feil rettet

 

04.12.2020 (versjon 2020.3.15)

 • Diverse feil som kunne oppstå ved etablering av nye firmaer er nå rettet.

 

01.12.2020 (versjon 2020.3.13)

 • Forbedret funksjon knyttet til filstier hentet via Windows API. I versjon 2020.3.10 presenterte vi filen «force.bin». Nå skrur vi til ytterligere. Nå har vi også lagt til en «lp.bin». Denne filen kan legges i programmappen hvis korte filstier aldri skal benyttes i programmet. Serveradministratorer vil kunne ha nytte av dette. Ta eventuelt kontakt med oss om saken.
 • Lagt til en funksjon for å kunne avslutte prosessen/instansen Matrix Lønn.exe, slik at man kommer inni Matrix Lønn selv om prosessen går fra før.
 • Fikset en feil som kunne oppstå dersom MS Office ikke var installert på datamaskinen.
 • Fikset en feil som gjorde at filen fellesinfo.wlg ikke ble lagt til ved nye installasjoner.
 • Rettet feil som oppstod ved oppretting av nye firmaer.
 • Lagt til flere feilhåndteringer ved oppretting av nye firmaer.
 • Matrix Lønn benytter skriverdriver i de fleste rapporter. Det er derfor helt nødvendig at datamaskinen har en skriverdriver installert. Vi har lagt til en kontroll/sjekk som gir brukeren advarsel hvis så ikke er tilfelle.
 • Dersom fagsystem-id eller fagsystem-passord var tomt, så kunne det skape visse feil ved innsending av a-melding. Denne feilen er nå rettet. Bruker får nå beskjed om å fylle ut feltene før bruker kan gå videre.
 • Lagt til en feilhåndtering for å forsøke rette feil knyttet til «Index out of bounds» ved håntering av filstier.

 

23.11.2020 (versjon 2020.3.10)

 • Forenklet skjermbilde for å sende inn A-meldinger.
 • Noen firmaer fikk feilaktig en melding «Matrix Lønn er eldre enn databasens versjon…». Årsaken til denne feilmeldingen er nå rettet.
 • Enklere å registrere utenlandske bankkontoer på ansatte.
 • Skatteetaten har tatt over innkreving av skatter og avgifter fra skatteoppkreverne i kommunene. Nytt landsdekkende kontonummer til Skatteetaten er lagt inn på 2-månedersrapport betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
 • Toppmenyene i Matrix Lønn er noe forandret og forenklet.
 • I bildet for «Lag lønn» kan du nå trykke på knappen til høyre for den ansatte. Da åpnes ansattkortet, slik at du kan endre for eksempel timesatser, arbeidsforhold, adresse osv. på den ansatte, uten at du trenger å gå ut av bildet for Lag lønn.
 • I bildet for «Lag lønn» er det nå en tooltip når du holder musepekeren over en lønnsberegningslinje. Da vil du se hvilken lønnsarttype en lønnsart har, og om lønnsarten inngår i feriepengegrunnlaget.
 • Enkelte servere benytter ikke Windows-API for bruk av korte filstier. Brukerne med disse utfordringene fikk meldingen «Dette kan være alvorlig. Vi anbefaler at du avbryter…». Disse brukerne kunne ikke starte Matrix Lønn. Vi har nå laget en egen fil «force.bin» som kan legges i programmappen for å tvinge Matrix lønn til å bruke lange filstier.
 • Diverse mindre feil er rettet.

 

13.11.2020 (versjon 2020.3.1)

 • Meldings-ID for å sende inn A-meldinger blir nå automatisk generert som et tidsstempel. Meldings-IDen er det tidspunktet du sendte inn a-meldingen, på formatet ÅÅMMDDttmmss. Dette gjør at du aldri lenger trenger å forholde deg til hva som er neste meldings-id-nummer.
 • Håndteringen av halv skatt er gjennomgått.
 • Valg av filstier til standardmapper (Arkiv | Innstillinger | Program/Mappe er forenklet. Du kan nå lage din egen mal for filstiene, slik at om du har flere firmaer, så er det bare å velge innstillingene fra mal. Eller du kan velge fabrikkinnstillinger. Dette gjør det mye lettere når du ønsker å flytte programmet til ny datamaskin, eller når du vil raskt standardisere filstiene for alle firmaene.
 • Funksjonalitet for serveradministrasjon: Diagnoseverktøy, mulighet for å benytte en ini-fil for å overstyre filstier til nødvendige mapper.
 • Tidligere ble lange filstier vist forkortet med tegnet » ~ » (tilde) mange steder i programmet. Nå kan du holde musepekeren over filstiene, og da vil du se hele filstien.
 • Nytt sertifikat for programvaren lagt til.
 • Gjort justeringer for å bestille og hente skattekort.
 • Diverse feil er rettet.

 

2020.2.40 (versjon 07.05.2020)

Vi har for tiden et ekstremt fokus på retting av feil som oppstår i Matrix Lønn. I den siste tiden har vi lagt ut nye oppdateringer flere ganger i uken, hvor stadig nye rettinger er gjort. Vi er svært tilfredse med resultatet av dette arbeidet, og brukerne opplever nå med disse nye versjonene at alle vesentlige funksjoner fungerer bra. Men vi vil at det skal fungere mer enn bra, så vi implementerer stadig nye, små forbedringer også. Det arbeides med å få inn utvidede funksjoner knyttet til rapportering av permitteringer og permisjoner, noe som har blitt aktualisert i disse koronatider. Disse nye funksjonene for permittering vil vi presentere i en ny versjon snart. Foruten feilrettinger, så har vi siden versjon 2020.2.34 gjort endringene nedenfor.Siden versjon 2020.2.34 er dette gjort:

 • Arkiverte tilbakemeldinger på A-melding fungerer.
 • Rettet/fjernet diverse feilmeldinger.

 

2020.2.34 (versjon 21.04.2020)

Siden versjon 2020.2.31 er blant annet dette gjort:

 • A-melding tilbakemelding fungerer også for lisens regnskapskontor. Dog fungerer ikke A-melding tilbakemelding for arkiverte meldinger ennå.
 • Vi jobber med permitteringsmodul hvor man kan ha fritt antall permitteringer og permisjoner. Dette er IKKE implementert ferdig ennå.

2020.2.31 (versjon 15.04.2020)

Siden versjon 2020.2.30 er blant annet dette gjort:

 • Fikset feil slik at nå kan skattekort hentes fra Altinn.
 • Fikset feil slik at nå kan A-melding tilbakemelding hentes fra Altinn.
 • Fjernet diverse små feilmeldinger som var uten betydning for bruker.

 

2020.2.30 (versjon 08.04.2020)

Siden versjon 2020.2.21 er blant annet dette gjort:

 • Ytterligere justeringer ved innsending A-melding
 • Lisensendringer kan sjekkes momentant under Hjelp | Oppdater Lisensnøkkel
 • Lagt inn feil- og statistikkrapportering til Matrix, noe som setter oss i stand til å løse utfordringer og prioritere utviklingsbehovene rett.
 • Rettet feil som gjorde det vanskelig å opprette nye klienter
 • Utviklet betydelig bedre og mer presise tilbakemeldinger hvis noe feiler ved innsendinger til Altinn.
 • Mulighet for at regnskapsbyråklienter for hver klient kan velge mellom regnskapsbyråets fagsystem-id og klientens fagsystem-id.
 • Diverse tekstbokser og infofelt er oppdatert med bedre språk.
 • I denne versjonen fikses også en databasefeil knyttet til Altinn-innstillingene m.v.

 

2020.2.21 (versjon 11.03.2020)

Tabelltrekk ved lønninger over maksbeløp for tabellene trekker nå riktig skattetrekk. Kvitteringsmelding ved import av skattekort vises. Fjernet feilmelding som enkelte brukere fikk under oppstart av en klient.

2020.2.20 (versjon 09.03.2020)

Nå kan du skrive ut to-månedersrapport for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift med riktige KID-numre, selv om A-melding tilbakemelding ikke er hentet inn. Gå til Arkiv | Firmaopplysninger, kontonummer og legg inn din kommunekasserers kontonummer først. Alle programfilene er fra denne versjonen signert for å unngå problemer med antivirusprogrammer.Med denne versjonen trenger du ikke lenger avinstallere programmet før du kan installere nytt.

2020.2.15 (versjon 03.03.2020)

Rettet en feil ved beregning av forskuddstrekk. Rettet også installasjonspakken slik at dette skal være siste gang man trenger å avinstallere program manuelt før man installerer ny versjon.

2020.2.13 (versjon 28.02.2020 kl 14:37)

I denne versjonen har vi lagt om metoden for å beregne skattetrekk. Og nå ser det ut til at alle skattekortberegninger gjøres helt riktig. Om du likevel oppdager avvik, ønsker vi svært gjerne tilbakemelding fra deg. Omleggingen gjør at neste år vil dette være på plass svært raskt. Det er dessverre fortsatt utfordringer som gjør at Altinn-integrasjonen i en del ganger ikke fungerer skikkelig. Det er altså noen som ikke får sendt A-melding, mens de fleste ikke får hentet tilbakemeldingene på A-meldingen. Det jobbes med å få A-melding tilbakemelding, og så snart vi er i mål med A-meldingen vil vi legge ut ny versjon igjen. Vi har likevel valgt å legge ut denne versjonen (ettersom mange brukere med rette har etterlyst ny versjon med riktig beregning av tabelltrekk).Vi har hatt en periode nå i 2020 hvor til tider supporttjenesten har har svært mye pågang. Dermed har dessverre ventetiden på support være uforholdsmessig lang, noe som vi beklager og er veldig lei oss for. Det har ordnet seg nå, så ikke nøl med å ringe oss eller sende e-post hvis du lurer på eller trenger hjelp til noe.Andre endringer:

 • Utbetalingsliste på fil i Telepay-formatet er endret, fordi enkelte banksystemer avviste remitteringsfilen. Vi har rettet siste linje til 80 tegn (mot 83 som ble benyttet før denne versjonen).

 

2020.2.10 (versjon 30.01.2020 kl 07:42)

Følgende feil er rettet:

 • Nå kan du sende inn A-meldinger også for 2020.
 • Mange tester viser nå at A-meldinger kan hentes. Men vi ser også at det fortsatt er utfordringer for regnskapsbyråmoduler, og dette jobber vi med.
 • Stort sett fungerer bestilling av skattekort og import av disse, men også her ser vi at enkelte har problemer fortsatt.
 • Vi fortsetter å jobbe med forbedringer, men vi håper at dette er til hjelp for mange. Mye jobbes med også fremover!

 

2020.2.4 (versjon 16.01.2020 kl 21:42)

Denne versjonen inneholder følgende endringer:

 • Rettet en feil fra betaversjon 2020.2.2 av 16.01.2020, som kunne føre til at brukere mistet fjoråret ved funksjonen Nytt kalenderår.
 • Ytterligere tilpasninger av skattekort, slik at tilleggsfunksjonene for regnskapskontor igjen er aktivert.
 • Rettet feil som gjorde at A-melding kunne bli sendt inn på et annet firma til Altinn.
 • Har lagt til ny funksjonalitet i installasjonspakken, slik at fra neste oppdatering etter denne vil det ikke være behov for å gjøre en avinstallasjon før man installerer oppdateringen.
 • Kalender for 2020 er oppdatert.

 

A-melding innsending

Det har nylig skjedd en innstramming på Altinn. Frem til nå har vi sendt inn ameldinger med periodeangivelsen for eksempel 2019-1 for januar og 2019-12 for desember. Nå krever Altinn at måned skal oppgis med to siffer, altså skal januar angis med 2020-01. Dette arbeider vi med å endre, slik at a-meldingene kan sendes inn som normalt.Du kan sende inn A-meldinger for oktober, november og desember som vanlig. Derimot for januar til september, må a-melding sendes inn «usignert», det vil si at du må fjerne haken ved «Sendes til arkiv». Deretter kan du gå inn i Altinn.no og gå til skjemautfylling på meldingen som da ligger i innboksen under overskriften «Under arbeid». Fullfør ved til slutt å trykke på «Send inn».

A-melding tilbakemelding

Systemet for SMS-passord måtte omlegges, og som en følge av dette er det ikke mulig å hente A-melding tilbakemelding for øyeblikket. Programmeringsteamet jobber på spreng for å løse dette. I mellomtiden anbefaler vi deg å gå til Altinn, laste ned/pakke ut A-melding tilbakemelding og lese xml-filen i Internet explorer. Filen inneholder eventuelle feilmeldinger fra Altinn, og du finner der kontonummer og kid-nummer for innbetalinger. Og stay tuned på denne endringsloggen – vi kommer med ny versjon så snart vi har noe klart.

Betaversjon 2020.2.2 (16.01.2020 kl 06:35)

Melding fra Matrix supportteam 16.01.2020 kl 07:50:Programmerer har nå laget en versjon som er under testing. Import av skattekort fungerer fint. Innsending av A-melding fungerer, men man må sende inn uten å signere (altså fjerne haken ved «Sendes til arkiv»). Dette jobber programmerer fortsatt med. For månedene 10, 11 og 12 kan derimot A-meldingen sendes inn ferdig signert. A-melding tilbakemelding er dessverre fortsatt ikke mulig å gjøre i ditt Matrix Lønn. Men vi skal snarest legge til en knapp «Les inn lokal fil», slik at du kan laste ned tilbakemeldingen fra Altinn, pakke ut (unzippe) og lese inn filen fra den lokale xml-filen.Om du trenger vår hjelp, så svarer vi supporttelefoner fra klokka 09-15. Vi forsøker å svare supporthenvendelser så langt vi har kapasitet, men ber om forståelse for at det kan være ventetid i disse dager.

Matrix Lønn versjon 2020.2.2 (11.01.2020 kl 07:28)

Brukere får en «linje 470-feil» ved oppdatering av logg i forbindelse med import av skattekort. Vi jobber med saken og legger ut en versjon så snart som mulig. Vi anbefaler deg å oppdatere skattekortene ved å lese inn lokal xml-fil. Om du ikke får dette til, så kan du bestille lønnssupport 15 minutter gratis her. Da ringer en av våre medarbeidere deg på det avtalte tidspunktet og fjernstyrer din datamaskin for å gjennomføre henting av skattekort og import av dette.Vi har lagt til en funksjon for å kun hente ned skattekort fra Altinn, slik at importen kan gjøres senere i Matrix Lønn.Fortsatt er ikke A-meldinger på plass, men det jobbes kontinuerlig for å få dette på plass.Har du opplevd at det tar en evighet å søke etter filer eller mapper i Windows utforsker? Under Hjelp er lagt til valget «Everything». Dette er et smart og lite program som gjør det denne jobben svært raskt.Ved «nytt år-funksjonen» lages nå kopi av databasen som en backup i tilfelle noe galt skjer ved årsskiftet.Vi jobber videre med funksjonene for A-melding og skattekort. Om du ønsker vår bistand, gå til matrixtimebestilling.no og bestill tjenesten Lønnssupport gratis 15 minutter. Da får vi tatt en prat om det skulle trengs. Vi kan da bistå innsending av a-meldinger og henting av skattekort via fjernstyring.

Matrix Lønn versjon 2020.2.1 (07.01.2020 kl 12:10)

I dag har vi lagt ut en forbedret versjon av Matrix Lønn versjon 2020.2.1. Denne versjonen fungerer å kjøre lønn på i 2020. Men import av skattekort og sending av A-meldinger fungerer ikke her – vi lanserer snart en ny oppdatering. Feilmelding «Syntax error 136» er fjernet, og noen kunder kom ikke inn på meny for bestilling og henting av skattekort. Dette er også fikset.

Matrix versjon 2020.1.0 (14.12.2019)

De største endringene i denne versjonen av programmet, er:

 • Lisenskontrollen er modernisert og gjøres nå fra Matrix sine servere, ikke Hogia.
 • Programmet er åpnet for å kunne foreta årsskifte til 2020. Det er ikke lenger noen begrensninger på hvilke år du kan gjøre årsskifte for.
 • Versjonskontroll er nå lagt inn. Det betyr at programmet vil varsle deg når det foreligger en viktig programoppdatering. Du kan selv sjekke for mindre programoppdateringer på denne siden du nå er inne på, men altså vil de større versjonsendringene bli varslet når du starter Matrix Lønn.
 • Diverse feil er rettet. Hvis du oppdager feil i programvaren som ikke tidligere er rapportert til oss, så setter vi stor pris på en detaljert beskrivelse av feilen.Matrix


Pågående arbeid

Vi tror på full transparens i vårt arbeid. Nedenfor kan du se hva vi for tiden fokuserer på og hva som er planlagt for de kommende ukene.


Status 6. februar 2024

Vi jobber med å forbedre systemet for satser på lønnsarter, som for eksempel diett og kilometergodtgjørelse. Hensikten er å gjøre det enklere for brukeren å velge riktig type sats og riktig beløp.

Ellers er vi svært glade for at Matrix Lønn fungerer svært stabilt. Vi overvåker og retter de feil som oppstår raskt. Matrix Lønn forbedres, fornyes og forenkles kontinuerlig.

Tiden fremover

Vi er i full gang med å utvikle et nytt og moderne skybasert lønnssystem. Vårt mål er å bringe en plattform som ikke bare er intuitiv og brukervennlig, men som også tar i bruk den nyeste teknologien for å sikre effektivitet og sikkerhet. Vi er dedikerte til kontinuerlig innovasjon, og vi mener at dette systemet vil være en milepæl i vår produktutvikling. Hold øye med oppdateringer, for vi gleder oss til å dele mer detaljert informasjon senere i 2024.

Med vennlig hilsen

Høye Løvland
Daglig leder