Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Lønn: Endringslogg

23.11.2021 (versjon 2021.4.22) til 30.11.2021 (versjon 2021.4.26)

 • Små justeringer. Brukere som har 2021.4.20 har ingen behov for å oppdatere til denne versjonen.

17.11.2021 (versjon 2021.4.20)

 • Penere layout på mange bokser.
 • Lagt til noe mer informasjon i Hjelp | Om Matrix lønn.
 • Løst en feil med å opprette nye klienter hvis ekstra lange filstier.
 • Rettet to feil vedrørende utleggstrekk.


15.11.2021 (versjon 2021.4.18)

 • Endringer i fonter og farger på mange dialogbokser.
 • Fjernet kravet til å måtte ha installert Powershell 5.1.
 • Rettet et par feil som gjorde at noen kunder ikke kom inn i programmet fordi antall firmaer oversteg det lisensierte antallet.
 • Rettet feil med felles fagsystem-id for regnskapskontor.
 • Rettet feil med endring av navn på et firma.
 • Rettet diverse annet småtteri.
 • Forbedret informasjonsinnhenting til Matrix. Se detaljer her.
 
 

03.11.2021 (HOVEDVERSJON 2021.4.14)

Forbedringer:

Etter ønske fra mange av våre kunder er filstiene i Matrix lønnssystem nå lagt om. Fra om med denne versjonen vil program og alle data være samlet under en og samme mappe. Standard plassering for Matrix Lønn er nå C:\Matrix Lønn. Vi har samtidig gjort mange endringer i filstier som programmet benytter.

Rapportmenyene i programmet er forbedret, forenklet og fornyet.

Endringer i oppsettet for standard/avanserte filstier:

 • Matrix Lønn er nå bygget om slik at du nå kan bruke innstillingen for «enkle filstier». Dette betyr at du ikke selv trenger å måtte definere filstier for å sette opp programmet til å kjøre. Standard plassering for programmet vil nå være «C:\Matrix lønn». Firmadatabasene har standardplassering «C:\Matrix Lønn\Firmaer». Hvert firma legger seg i separate undermapper. Under dette legges alle A-meldinger, skattekort og andre temporære filer. Du kan selv velge om du ønsker standard, eller avansert filoppsett under innstillingen «arkiv/innstillinger» og skillearket: «program/mappe». Vi anbefaler standard filoppsett for de aller fleste brukere.
 
 • Serverinstallasjoner vil kunne installeres omtrent på samme måte som før, men hver bruker må ved første gangs oppstart velge hvor dataene skal ligge.
 
 • Standard installasjonssti for Matrix lønn er blitt endret til C:\Matrix Lønn.
 
 • Alle rester etter det gamle navnet Hogia skal nå være fjernet og erstattet med Matrix.
 
 • Lønnssystemet sjekker automatisk etter databasefiler under mappen «firmaer», og lager de om til databasemapper.
 
 • Lisens- og firmainformasjon blir nå lagret under mappen «avansert» i stedet for «dokumenter». 
 
 • De tre databasene «Grunndata», «Edag» og «Fellesdata» blir nå lagret i mappen «grunndata» i stedet for «dokumenter».
 
 • Du blir varslet hvis det oppdages duplikater av databasemapper og filer i mappen «firmaer».
 
 • Firmadatafilene flyttes automatisk fra «firmaer» til separate undermapper for hvert firma. Systemet undersøker om firmadatabasen har samme navn som mappens navn, og endrer, om nødvendig, navnet på mappen til det samme som filen.
 
 • Det er de mappene som ligger i mappen «firmaer» som til enhver tid vises i listen over firmaer. Dette betyr at du ikke lenger behøver å kjøre rekonstruksjoner.
 
 • I databasenavnet på klientene som tidligere har inneholdt annet enn bokstaver i det norske alfabetet og mellomrom, vil nå andre tegn bli fjernet i inneværende år. Dette betyr at firmalisten ikke lenger vil inneholde annet enn vanlige bokstaver og tall, pluss eventuelt årstall. Likevel, firmaets virkelige navn vil ikke bli berørt. Dette kan du uansett endre etter eget ønske under Arkiv | Firmaopplysninger, i feltet Firmanavn. Dette punktet gjelder kun PC-installasjoner, og ikke for serverinstallasjoner.
 
 

Andre endringer

 • Nå har vi fikset en feil, slik at Matrix Lønn skal nå bli avsluttet på riktig måte når man lukker programmet. Dermed skal det ikke lenger være nødvendig å måtte avslutte bakgrunnsprosessen matrix lønn.exe manuelt. Om du likevel opplever problemer med dette, så vær vennlig å meld dette til support.
 
 • Vi har forbedret layout, skrifttyper og slikt i diverse skjermbilder. Dette er et arbeid som stadig vil bli fornyet også i tiden som kommer.
 
 • Lagt til en funksjon som gjør at du kan få avsluttet en aktiv prosessering og starte programmet.
 
 • Rettet en feil som gjør at sikkerhetskopiering bør fungere greit for alle brukere nå. Om du likevel får feilkode -8 ved sikkerhetskopiering, så ber vi deg melde dette til Matrix.
 
 • Ettersom det ikke lenger er kritisk har vi fjernet påminnelsen om å at sikkerhetskopi av felles informasjon.
 
 • Fjernet menyvalget «historikk» under «vis-menyen» da dette er tilgjengelig i venstre meny.
 
 • Fjernet menyvalgene «lag lønn», «kontroll» og «bekreft» på menyen for «arbeide med», da dette er tilgjengelig i venstre meny.
 
 • Du kan nå bestille «utvidet support» på menyvalget «hjelp | bestill utvidet support».
 
 • Lønnssystemet sjekker nå for ulovlige bokstaver og karakterer i firmanavnet når du oppretter firma.
 
 • Fikset en feil som førte til at noen firmaer ikke kunne opprette nye ansatte.
 
 

09.07.2021 (versjon 2021.3.14)

 • Rettet en feil som gjorde at satser ikke ble hentet korrekt under lag lønn i versjon 2021.3.13.
 

30.06.2021 (versjon 2021.3.13)

 • Enkelte virksomheter kunne ikke bestille skattekort mot Altinn. Årsaken lå i spesialtegn i firmanavnet. Vi har nå gjort en endring slik at innsendingen ikke skal feile på dette punktet.
 • Ved å høyreklikke i hovedbildet i Matrix lønn, så kan man velge Mappe for – data. Tidligere åpnet den standardplasseringen til Matrix lønn-databaser. Men nå er filstien endret slik at den nå finner mappen hvor akkurat denne firmadatabasen ligger.
 • Noen brukere fikk «application error 94, invalid use of Null in AnsattregisterEDAG.LesInnAnsattEDAG at line 420» når man åpnet en ansatt. Dette var en uskyldig melding, men vi har uansett rettet dette.
 • NB! Oppdatert informasjon 7. juli 2021: Vi har nå oppdaget en utilsiktet feil i versjon 2021.3.13, som innebærer at satser ikke fylles ut under lag lønn på riktig måte. Du kan enten installere versjon 2021.3.12 (se link nedenfor), eller så kan du vente på ny versjon. Vi jobber med å få ut ny versjon raskt. Beklager problemene dette fører til for deg. 
 

29.06.2021 (versjon 2021.3.12)

 • Versjonen har løst utfordringer knyttet til A-meldingen når man har flere ansatte med utleggstrekk, eller om man har ansatte med to arbeidsforhold.
 • Mange tekstendringer i dialogbokser.
 • Last ned versjon 2021.3.12 her.
 

15.06.2021 (versjon 2021.3.11)

 • Du kan velge å skrive ut for en eller flere ansatte følgende rapporter: Personkort, adresseliste, telefonliste og rapporterte arbeidsforhold. Du finner disse rapportene under skillearket «Register». Dette er å regne som en feilretting.
 • Noen brukere opplevde feilmelding «Run-time error 381» når man var inne på skillearket «Program/Mappe» under Innstillinger. Feilen er nå fikset.
 • Diverse feilrettinger.
 

21.05.2021 (versjon 2021.3.10)

 • Alle offentlige satser i programmet er nå oppdatert. Inkludert grunnbeløpet i folketrygden, som er oppdatert 01.05.2021.
 

18.03.2021 (versjon 2021.2.13)

 • Nå kan du glede deg over en mye bedre søkefunksjonen i ansattregisteret. Du kan på feltet «Utvidet søk», søke på bestemte fødselsnumre, bankkontonumre, telefonnumre, adresser og mer. Da får du raskt frem alle ansatte som inneholder det du søker etter.
 • Rettet en feil som kunne oppstå når man går fra gammelt år til nyttår (for eksempel fra 2020 til 2021), uten å lukke Matrix lønn i mellomtiden.
 • Under menyvalget Hjelp finner du nå endringslogg, som åpner nettopp denne siden du er på akkurat nå.
 • Diverse andre småforbedringer.
 

15.03.2021 (versjon 2021.2.12)

 • Du kan nå sende inn A-melding med utleggstrekk, selv om  ansatte har to arbeidsforhold.
 

04.03.2021 (versjon 2021.2.11)

 • Utleggstrekk for skatt og avgift kan nå sendes inn via A-meldingen fra Matrix lønn. Dette er et nytt krav som ble lagt til for a-meldinger fra og med 2021. Forutsetningen for at dette blir rapportert inn, er at du har benyttet lønnsartene som er av typen «Utleggstrekk skatt og avgift A/B» (vanlige lønnsarter for disse er lønnsart 920 og 921). 
 • 2-månedersrapporten for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift inneholder nå også opplysninger om utleggstrekk å betale.
 • Vi har lagt ut programfilen for versjon 2021.2.11 her, i tilfelle du har behov for denne til å sende inn utleggstrekk for flere ansatte, som feiler i versjon 2021.3.11. Du kan laste ned programfilen og legg den inn i programmappen hvor du kjører Matrix Lønn fra. Deretter lukker du Matrix Lønn og starter denne fila i stedet. Med denne versjonen kan du sende inn A-meldingen. Vi anbefaler at du forøvrig bruker den nyeste versjonen av Matrix Lønn til alt annet arbeid. En fiks knyttet til dette med utleggstrekk forventes å være klart sendes mandag 28. juni 2021.
 

23.02.2021 (versjon 2021.1.42)

 • Vi yter gjerne hjelp via fjernstyring av brukernes pc. Under menyen Hjelp finner du nå «Gi Matrix tilgang til din PC». Dette starter fjernstyringsverktøyet Teamviewer.

19.02.2021 (versjon 2021.1.41)

 • Enkelte brukere opplevde feil etter innføringen av «organisasjonsnummer for pensjonstilbyder» ved innsending av a-melding. Feilmeldingen var «Object variable or With block variable not set in MatrixLønn.Amelding.IsPensjonstilbyderensOrgNr at line 138». Denne feilen er nå fikset.
 

18.02.2021 (versjon 2021.1.40)

 • Pensjonstilbyder org.nr kan nå legges inn under Firmaopplysninger, og dette brukes når a-meldingen sendes inn. Det er også mulig å legge inn pensjonstilbyder nummer 2, men da direkte i databasen.
 • Noen små feil er fikset. Diverse meldingstekster er forbedret.
 

12.02.2021 (versjon 2021.1.36)

 • De nye feltene for arbeidsform og årsak til sluttdato ble hentet fra arbeidsforhold 1, også i de tilfeller hvor det er benyttet arbeidsforhold 2. Hvis arbeidstype «Pensjoner…» på arbeidsforholdene, så skal det ikke fylles ut arbeidsform eller årsak til sluttdato. Disse feilene er fikset her.
 • Ved utskrift av OTP-fil (pensjonsopplysninger til forsikringsselskap) ble i enkelte tilfeller stoppet fordi disken for filstien ble oppfattet som en flyttbar disk. Vi har fjernet denne kontrollen, slik at filen blir forsøkt laget uansett disktype.
 

10.02.2021 (versjon 2021.1.33)

 • Noen kunder har rapportert at funksjonen for å sette samtlige ansatte til arbeidsformen «Fast» ikke fungerte. Vi har derfor lagt til en tastekombinasjon som aktiverer samme valget. Gå til Verktøy | Registervedlikehold, og trykk Ctrl + Alt + F, da kan du enkelt sette alle ansatte til å være fast ansatt.
 

05.02.2021 (versjon 2021.1.32)

 • Det ble fra versjon 2021.1.30 mulig å sende inn a-meldinger for 2021. Det ble lagt inn en validator som sjekket om de nye feltene for «arbeidsform» (fast/midlertidig) var registrert. Problemet var at dette også ble validert i 2020 som resulterte i at ingen kunne sende inn a-melding på 2020 med versjon 2021.1.30 eller 2021.1.31. Dette er rettet i versjon 2021.1.32 – nå gjøres ikke noen validering av arbeidsform på inntektsår før 2021.
 • Organisasjonsnummeret til pensjonstilbyder kan nå oppgis ved innsending A-melding.
 

04.02.2021 (versjon 2021.1.31)

 • Justert på oppsettet for A-meldingen, slik at også innsending fungerer også hvis lønnsarter med tilleggsopplysning, som for eksempel «fri bil».
 

03.02.2021 (versjon 2021.1.30)

 • Lagt til rette for innsending av A-melding fra 2021.
 • Nye felt i ansattregisteret for type ansettelsesform, og årsak til sluttdato.
 • Diverse små feil er fikset.
 • NB: Om du har firmabil, så vil ikke A-meldingen bli sendt korrekt. 
 • Vi er takknemlige for tilbakemeldinger om eventuelle feil som oppstår, slik at vi kan forbedre programmet så raskt som mulig.

 

22.01.2021 (versjon 2021.1.20)

 • De tre fellesdatabasene «grunnregister, fellesdata og Edag» blir nå automatisk oppdatert hos bruker hver gang de tar i bruk en ny versjon av Matrix Lønn. Om du av en eller annen årsak ikke ønsker at disse fellesdatabasene skal oppdateres ved programoppdatering, så kan du lage en fil i programmappen som skal ha filnavnet IkkeOppdaterFellesregistre.txt.
 • Etter konvertering av kommunenumrene til ny kommunereform, så har vi lagt til en validering. Om du under Arbeidssted har oppgitt et kommunenummer som ikke eksisterer, så vil du bli advart både ved oppstart av et firma og når du går til Rapporter, om at du må oppdatere kommunenummeret. Hvis du ikke gjør dette, så risikerer du at alle rapporter viser feil beregning av arbeidsgiveravgift, eller at A-meldingene sendes inn med feil sone på arbeidsgiveravgiften.
 • Endret formatet for å sende og hente skattekort, slik at dette er tilpasset for 2021.
 • Lukket diverse feilkilder som gjør at programprosessen henger igjen når man avslutter programmet. Vi jobber fortsatt med å rette ytterligere feilkilder rundt dette temaet i tiden fremover.
 • Diverse små feil er rettet.

12.01.2021 (versjon 2021.1.15)

 • Fikset en feil som gjorde at brukere med versjon 2021.1.14 ikke kunne foreta årsskifte.
 • NB2: Fra 1. februar 2021 vil dagens bestilling av skattekort fases ut på Altinn. Vi kommer til å gi deg en ny programversjon i løpet av januar 2021 hvor det nye formatet vil fungere. Om du vil være på sikre siden, så anbefaler vi at du bestiller skattekort i januar.

 

11.01.2021 (versjon 2021.1.14)

 • Overgang til nytt år kunne feile i tidligere versjon, og det medførte at du gjerne måtte kontakte support hos Matrix for å løse feilen. Det er hyggelig å høre fra deg, men det er nok ennå hyggeligere å ikke få feil. Så i denne nye versjonen har vi lagt inn en funksjon slik at programmet avbryter årsskiftet hvis det kommer til å feile. I stedet kan du da bare starte programmet på nytt og forsøke å gjøre årsskiftet igjen.

 

08.01.2021 (versjon 2021.1.12)

 • Det er mulig å kjøre lønn på 2021.
 • Lagt inn i installasjonspakken de tre databasene edag(2021).wlg, grunnregister(2021).wlg og fellesdata(2021).wlg.
 • Kommunenummer i henhold til den nye kommunereformen er lagt til. Eksisterende arbeidssteder er konvertert til de nye kommunenumrene.
 • Eventuelt skattekort som er lagt inn på den ansatte forrige år vil bli benyttet dersom nytt skattekort ikke er lagt inn. Du får melding at skattekort ikke er hentet inn. Tidligere ble 50% forskuddstrekk benyttet i slike tilfeller, men nå benyttes skattekortet som ligger inne fra tidligere år.
 • Skattekort for 2021 kan bestilles og hentes inn.
 • Yrkeskoder (Statistisk sentralbyrå) er oppdatert.
 • Diverse feil rettet

 

04.12.2020 (versjon 2020.3.15)

 • Diverse feil som kunne oppstå ved etablering av nye firmaer er nå rettet.

 

01.12.2020 (versjon 2020.3.13)

 • Forbedret funksjon knyttet til filstier hentet via Windows API. I versjon 2020.3.10 presenterte vi filen «force.bin». Nå skrur vi til ytterligere. Nå har vi også lagt til en «lp.bin». Denne filen kan legges i programmappen hvis korte filstier aldri skal benyttes i programmet. Serveradministratorer vil kunne ha nytte av dette. Ta eventuelt kontakt med oss om saken.
 • Lagt til en funksjon for å kunne avslutte prosessen/instansen Matrix Lønn.exe, slik at man kommer inni Matrix Lønn selv om prosessen går fra før.
 • Fikset en feil som kunne oppstå dersom MS Office ikke var installert på datamaskinen.
 • Fikset en feil som gjorde at filen fellesinfo.wlg ikke ble lagt til ved nye installasjoner.
 • Rettet feil som oppstod ved oppretting av nye firmaer.
 • Lagt til flere feilhåndteringer ved oppretting av nye firmaer.
 • Matrix Lønn benytter skriverdriver i de fleste rapporter. Det er derfor helt nødvendig at datamaskinen har en skriverdriver installert. Vi har lagt til en kontroll/sjekk som gir brukeren advarsel hvis så ikke er tilfelle.
 • Dersom fagsystem-id eller fagsystem-passord var tomt, så kunne det skape visse feil ved innsending av a-melding. Denne feilen er nå rettet. Bruker får nå beskjed om å fylle ut feltene før bruker kan gå videre.
 • Lagt til en feilhåndtering for å forsøke rette feil knyttet til «Index out of bounds» ved håntering av filstier.

 

23.11.2020 (versjon 2020.3.10)

 • Forenklet skjermbilde for å sende inn A-meldinger.
 • Noen firmaer fikk feilaktig en melding «Matrix Lønn er eldre enn databasens versjon…». Årsaken til denne feilmeldingen er nå rettet.
 • Enklere å registrere utenlandske bankkontoer på ansatte.
 • Skatteetaten har tatt over innkreving av skatter og avgifter fra skatteoppkreverne i kommunene. Nytt landsdekkende kontonummer til Skatteetaten er lagt inn på 2-månedersrapport betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
 • Toppmenyene i Matrix Lønn er noe forandret og forenklet.
 • I bildet for «Lag lønn» kan du nå trykke på knappen til høyre for den ansatte. Da åpnes ansattkortet, slik at du kan endre for eksempel timesatser, arbeidsforhold, adresse osv. på den ansatte, uten at du trenger å gå ut av bildet for Lag lønn.
 • I bildet for «Lag lønn» er det nå en tooltip når du holder musepekeren over en lønnsberegningslinje. Da vil du se hvilken lønnsarttype en lønnsart har, og om lønnsarten inngår i feriepengegrunnlaget.
 • Enkelte servere benytter ikke Windows-API for bruk av korte filstier. Brukerne med disse utfordringene fikk meldingen «Dette kan være alvorlig. Vi anbefaler at du avbryter…». Disse brukerne kunne ikke starte Matrix Lønn. Vi har nå laget en egen fil «force.bin» som kan legges i programmappen for å tvinge Matrix lønn til å bruke lange filstier. Se mer om dette på hjelpesidene våre under temaet Serverinstallasjon.
 • Diverse mindre feil er rettet.

 

13.11.2020 (versjon 2020.3.1)

 • Meldings-ID for å sende inn A-meldinger blir nå automatisk generert som et tidsstempel. Meldings-IDen er det tidspunktet du sendte inn a-meldingen, på formatet ÅÅMMDDttmmss. Dette gjør at du aldri lenger trenger å forholde deg til hva som er neste meldings-id-nummer.
 • Håndteringen av halv skatt er gjennomgått.
 • Valg av filstier til standardmapper (Arkiv | Innstillinger | Program/Mappe er forenklet. Du kan nå lage din egen mal for filstiene, slik at om du har flere firmaer, så er det bare å velge innstillingene fra mal. Eller du kan velge fabrikkinnstillinger. Dette gjør det mye lettere når du ønsker å flytte programmet til ny datamaskin, eller når du vil raskt standardisere filstiene for alle firmaene.
 • Funksjonalitet for serveradministrasjon: Diagnoseverktøy, mulighet for å benytte en ini-fil for å overstyre filstier til nødvendige mapper. Les mer her.
 • Tidligere ble lange filstier vist forkortet med tegnet » ~ » (tilde) mange steder i programmet. Nå kan du holde musepekeren over filstiene, og da vil du se hele filstien.
 • Nytt sertifikat for programvaren lagt til.
 • Gjort justeringer for å bestille og hente skattekort.
 • Diverse feil er rettet.

 

2020.2.40 (versjon 07.05.2020)

Vi har for tiden et ekstremt fokus på retting av feil som oppstår i Matrix Lønn. I den siste tiden har vi lagt ut nye oppdateringer flere ganger i uken, hvor stadig nye rettinger er gjort. Vi er svært tilfredse med resultatet av dette arbeidet, og brukerne opplever nå med disse nye versjonene at alle vesentlige funksjoner fungerer bra. Men vi vil at det skal fungere mer enn bra, så vi implementerer stadig nye, små forbedringer også. Det arbeides med å få inn utvidede funksjoner knyttet til rapportering av permitteringer og permisjoner, noe som har blitt aktualisert i disse koronatider. Disse nye funksjonene for permittering vil vi presentere i en ny versjon snart. Foruten feilrettinger, så har vi siden versjon 2020.2.34 gjort endringene nedenfor.Siden versjon 2020.2.34 er dette gjort:

 • Arkiverte tilbakemeldinger på A-melding fungerer.
 • Rettet/fjernet diverse feilmeldinger.

 

2020.2.34 (versjon 21.04.2020)

Siden versjon 2020.2.31 er blant annet dette gjort:

 • A-melding tilbakemelding fungerer også for lisens regnskapskontor. Dog fungerer ikke A-melding tilbakemelding for arkiverte meldinger ennå.
 • Vi jobber med permitteringsmodul hvor man kan ha fritt antall permitteringer og permisjoner. Dette er IKKE implementert ferdig ennå.

2020.2.31 (versjon 15.04.2020)

Siden versjon 2020.2.30 er blant annet dette gjort:

 • Fikset feil slik at nå kan skattekort hentes fra Altinn.
 • Fikset feil slik at nå kan A-melding tilbakemelding hentes fra Altinn.
 • Fjernet diverse små feilmeldinger som var uten betydning for bruker.

 

2020.2.30 (versjon 08.04.2020)

Siden versjon 2020.2.21 er blant annet dette gjort:

 • Ytterligere justeringer ved innsending A-melding
 • Lisensendringer kan sjekkes momentant under Hjelp | Oppdater Lisensnøkkel
 • Lagt inn feil- og statistikkrapportering til Matrix, noe som setter oss i stand til å løse utfordringer og prioritere utviklingsbehovene rett.
 • Rettet feil som gjorde det vanskelig å opprette nye klienter
 • Utviklet betydelig bedre og mer presise tilbakemeldinger hvis noe feiler ved innsendinger til Altinn.
 • Mulighet for at regnskapsbyråklienter for hver klient kan velge mellom regnskapsbyråets fagsystem-id og klientens fagsystem-id.
 • Diverse tekstbokser og infofelt er oppdatert med bedre språk.
 • I denne versjonen fikses også en databasefeil knyttet til Altinn-innstillingene m.v.

 

2020.2.21 (versjon 11.03.2020)

Tabelltrekk ved lønninger over maksbeløp for tabellene trekker nå riktig skattetrekk. Kvitteringsmelding ved import av skattekort vises. Fjernet feilmelding som enkelte brukere fikk under oppstart av en klient.

2020.2.20 (versjon 09.03.2020)

Nå kan du skrive ut to-månedersrapport for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift med riktige KID-numre, selv om A-melding tilbakemelding ikke er hentet inn. Gå til Arkiv | Firmaopplysninger, kontonummer og legg inn din kommunekasserers kontonummer først. Alle programfilene er fra denne versjonen signert for å unngå problemer med antivirusprogrammer.Med denne versjonen trenger du ikke lenger avinstallere programmet før du kan installere nytt.

2020.2.15 (versjon 03.03.2020)

Rettet en feil ved beregning av forskuddstrekk. Rettet også installasjonspakken slik at dette skal være siste gang man trenger å avinstallere program manuelt før man installerer ny versjon.

2020.2.13 (versjon 28.02.2020 kl 14:37)

I denne versjonen har vi lagt om metoden for å beregne skattetrekk. Og nå ser det ut til at alle skattekortberegninger gjøres helt riktig. Om du likevel oppdager avvik, ønsker vi svært gjerne tilbakemelding fra deg. Omleggingen gjør at neste år vil dette være på plass svært raskt. Det er dessverre fortsatt utfordringer som gjør at Altinn-integrasjonen i en del ganger ikke fungerer skikkelig. Det er altså noen som ikke får sendt A-melding, mens de fleste ikke får hentet tilbakemeldingene på A-meldingen. Det jobbes med å få A-melding tilbakemelding, og så snart vi er i mål med A-meldingen vil vi legge ut ny versjon igjen. Vi har likevel valgt å legge ut denne versjonen (ettersom mange brukere med rette har etterlyst ny versjon med riktig beregning av tabelltrekk).Vi har hatt en periode nå i 2020 hvor til tider supporttjenesten har har svært mye pågang. Dermed har dessverre ventetiden på support være uforholdsmessig lang, noe som vi beklager og er veldig lei oss for. Det har ordnet seg nå, så ikke nøl med å ringe oss eller sende e-post hvis du lurer på eller trenger hjelp til noe.Andre endringer:

 • Utbetalingsliste på fil i Telepay-formatet er endret, fordi enkelte banksystemer avviste remitteringsfilen. Vi har rettet siste linje til 80 tegn (mot 83 som ble benyttet før denne versjonen).

 

2020.2.10 (versjon 30.01.2020 kl 07:42)

Følgende feil er rettet:

 • Nå kan du sende inn A-meldinger også for 2020.
 • Mange tester viser nå at A-meldinger kan hentes. Men vi ser også at det fortsatt er utfordringer for regnskapsbyråmoduler, og dette jobber vi med.
 • Stort sett fungerer bestilling av skattekort og import av disse, men også her ser vi at enkelte har problemer fortsatt. Vi anbefaler da å lese veiledning om manuell import av skattekort på hjelp.matrix.no/matrix-lonn.
 • Vi fortsetter å jobbe med forbedringer, men vi håper at dette er til hjelp for mange. Mye jobbes med også fremover!

 

2020.2.4 (versjon 16.01.2020 kl 21:42)

Denne versjonen inneholder følgende endringer:

 • Rettet en feil fra betaversjon 2020.2.2 av 16.01.2020, som kunne føre til at brukere mistet fjoråret ved funksjonen Nytt kalenderår.
 • Ytterligere tilpasninger av skattekort, slik at tilleggsfunksjonene for regnskapskontor igjen er aktivert.
 • Rettet feil som gjorde at A-melding kunne bli sendt inn på et annet firma til Altinn.
 • Har lagt til ny funksjonalitet i installasjonspakken, slik at fra neste oppdatering etter denne vil det ikke være behov for å gjøre en avinstallasjon før man installerer oppdateringen.
 • Kalender for 2020 er oppdatert.

 

A-melding innsending

Det har nylig skjedd en innstramming på Altinn. Frem til nå har vi sendt inn ameldinger med periodeangivelsen for eksempel 2019-1 for januar og 2019-12 for desember. Nå krever Altinn at måned skal oppgis med to siffer, altså skal januar angis med 2020-01. Dette arbeider vi med å endre, slik at a-meldingene kan sendes inn som normalt.Du kan sende inn A-meldinger for oktober, november og desember som vanlig. Derimot for januar til september, må a-melding sendes inn «usignert», det vil si at du må fjerne haken ved «Sendes til arkiv». Deretter kan du gå inn i Altinn.no og gå til skjemautfylling på meldingen som da ligger i innboksen under overskriften «Under arbeid». Fullfør ved til slutt å trykke på «Send inn».

A-melding tilbakemelding

Systemet for SMS-passord måtte omlegges, og som en følge av dette er det ikke mulig å hente A-melding tilbakemelding for øyeblikket. Programmeringsteamet jobber på spreng for å løse dette. I mellomtiden anbefaler vi deg å gå til Altinn, laste ned/pakke ut A-melding tilbakemelding og lese xml-filen i Internet explorer. Filen inneholder eventuelle feilmeldinger fra Altinn, og du finner der kontonummer og kid-nummer for innbetalinger. Og stay tuned på denne endringsloggen – vi kommer med ny versjon så snart vi har noe klart.

Betaversjon 2020.2.2 (16.01.2020 kl 06:35)

Melding fra Matrix supportteam 16.01.2020 kl 07:50:Programmerer har nå laget en versjon som er under testing. Import av skattekort fungerer fint. Innsending av A-melding fungerer, men man må sende inn uten å signere (altså fjerne haken ved «Sendes til arkiv»). Dette jobber programmerer fortsatt med. For månedene 10, 11 og 12 kan derimot A-meldingen sendes inn ferdig signert. A-melding tilbakemelding er dessverre fortsatt ikke mulig å gjøre i ditt Matrix Lønn. Men vi skal snarest legge til en knapp «Les inn lokal fil», slik at du kan laste ned tilbakemeldingen fra Altinn, pakke ut (unzippe) og lese inn filen fra den lokale xml-filen.Om du trenger vår hjelp, så svarer vi supporttelefoner fra klokka 09-15. Vi forsøker å svare supporthenvendelser så langt vi har kapasitet, men ber om forståelse for at det kan være ventetid i disse dager.

Matrix Lønn versjon 2020.2.2 (11.01.2020 kl 07:28)

Brukere får en «linje 470-feil» ved oppdatering av logg i forbindelse med import av skattekort. Vi jobber med saken og legger ut en versjon så snart som mulig. Vi anbefaler deg å oppdatere skattekortene ved å lese inn lokal xml-fil. Om du ikke får dette til, så kan du bestille lønnssupport 15 minutter gratis her. Da ringer en av våre medarbeidere deg på det avtalte tidspunktet og fjernstyrer din datamaskin for å gjennomføre henting av skattekort og import av dette.Vi har lagt til en funksjon for å kun hente ned skattekort fra Altinn, slik at importen kan gjøres senere i Matrix Lønn.Fortsatt er ikke A-meldinger på plass, men det jobbes kontinuerlig for å få dette på plass.Har du opplevd at det tar en evighet å søke etter filer eller mapper i Windows utforsker? Under Hjelp er lagt til valget «Everything». Dette er et smart og lite program som gjør det denne jobben svært raskt.Ved «nytt år-funksjonen» lages nå kopi av databasen som en backup i tilfelle noe galt skjer ved årsskiftet.Vi jobber videre med funksjonene for A-melding og skattekort. Om du ønsker vår bistand, gå til matrixtimebestilling.no og bestill tjenesten Lønnssupport gratis 15 minutter. Da får vi tatt en prat om det skulle trengs. Vi kan da bistå innsending av a-meldinger og henting av skattekort via fjernstyring.

Matrix Lønn versjon 2020.2.1 (07.01.2020 kl 12:10)

I dag har vi lagt ut en forbedret versjon av Matrix Lønn versjon 2020.2.1. Denne versjonen fungerer å kjøre lønn på i 2020. Men import av skattekort og sending av A-meldinger fungerer ikke her – vi lanserer snart en ny oppdatering. Feilmelding «Syntax error 136» er fjernet, og noen kunder kom ikke inn på meny for bestilling og henting av skattekort. Dette er også fikset.

Matrix versjon 2020.1.0 (14.12.2019)

De største endringene i denne versjonen av programmet, er:

 • Lisenskontrollen er modernisert og gjøres nå fra Matrix sine servere, ikke Hogia.
 • Programmet er åpnet for å kunne foreta årsskifte til 2020. Det er ikke lenger noen begrensninger på hvilke år du kan gjøre årsskifte for.
 • Versjonskontroll er nå lagt inn. Det betyr at programmet vil varsle deg når det foreligger en viktig programoppdatering. Du kan selv sjekke for mindre programoppdateringer på denne siden du nå er inne på, men altså vil de større versjonsendringene bli varslet når du starter Matrix Lønn.
 • Diverse feil er rettet. Hvis du oppdager feil i programvaren som ikke tidligere er rapportert til oss, så setter vi stor pris på en detaljert beskrivelse av feilen.
 • Import av skattekort arbeides meAn

Pågående arbeid

Vi ønsker å være åpne om hva vi jobber med til enhver tid. Nedenfor finner du derfor noe av det som vi jobber med nå og planlegger for de nærmeste ukene.


Status 6. november 2021


Matrix Lønn er i god drift. Det jobbes med feilrettinger, forenklinger og forbedringer kontinuerlig.


Tiden fremover

Vi kommer til å fortsatt fokusere på feilrettinger, men også vil vi jobbe med stadige forenklinger og intuitive løsninger. Vi har masse mye flott å komme med i den nærmeste tiden!

Akkurat nå jobbes det med å prøve å få til sammenstillingsoppgaver på e-post, samt tilrettelegge for 2022.

Med vennlig hilsen

Høye Løvland
Daglig leder
7. november 2021