Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt lønnsplikten sin. Her viser vi deg hvordan du registrerer permitteringen i Matrix Lønn.

Denne artikkelen handler om permitteringer. Permisjoner kan du derimot lese om her.

A-meldingen skal inneholde opplysninger om hver enkelt ansatt sitt arbeidsforhold. Dersom en ansatt er permittert, så skal du sette inn startdato, en permitteringsprosent og beskrivelsen «Permittering». ID-en skal være en unik ID for denne ansatte. Det er viktig at du ikke benytter samme ID til forskjellige permitteringer. Vi anbefaler for eksempel å gi en ID som er startdatoen for permitteringen. Husk at når permitteringen er fullført, så må sluttdato settes inn.

Permitteringer registerer du på høyre side i Arbeidsforhold 1 og eventuelt Arbeidsforhold 2

For å registrere inn en permittering, gå til ansattregistret og åpne den ansatte, skillearket Arbeidsforhold 1 eller 2.

  • Startdato: Her setter du startdato for første permitteringsdag.
  • Sluttdato: Hvis den ansatte fremdeles er permittert lar du denne stå åpen.
  • Prosent: Her legger du inn hvor mye den ansatte er permittert
  • ID: Den må være et unikt tall. Vi anbefaler startdatoen for permitteringen, skrevet «baklengs» (ÅÅÅÅMMDD).

Beskrivelse: Her velger du Permittering

Klikk Ok

Da vil permitteringen komme med på neste A-melding.

Når permitteringen er fullført setter du inn sluttdato.

Disse opplysningene vil bli sendt inn på neste A-melding. Dersom du skal sende en A-melding erstatningsmelding, så må du huske å sette på haken for «Informasjon om arbeidsforholdet hentes fra ansattregisteret». Dermed vil det du nå har registrert på arbeidsforholdet bli tatt med i stedet for det som ble sendt inn opprinnelig på den a-meldingen du erstatter.

Registrering av permisjon og permittering på arbeidsforholdet


Permisjon skal oppgis dersom den er helt eller delvis, samt lengre enn 14 dager.

Permittering skal oppgis enten den er delvis eller helt, uansett lengde på permitteringen. Og selv om permitteringen er innenfor arbeidsgiverperioden.

Startdato. Oppgis med DDMMÅÅÅÅ
Sluttdato. Oppgis med DDMMÅÅÅÅ
Prosent. Andel av normal stillingsprosent. En som er ansatt i 80 % stilling, og har 50% permisjon, da skal 50% oppgis.

Id. Må være unik pr tilfelle for den ansatte.
Beskrivelse. Tillatt å skrive enten permisjon eller permittert. OBS! Kun små bokstaver.

Svalbard, Jan Mayen og bilandene
Det må registreres en id for hvert opphold.

Startdato. Oppgis med DDMMÅÅÅÅ
Sluttdato. Oppgis med DDMMÅÅÅÅ
Startdato og sluttdato angis for sammenhengende opphold.

Beskrivelse angis med svalbard eller janMayenOgBilandene. Merk at beskrivelsen må skrives slik det er angitt over.