Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Bestille og hente skattekort

Bestill skattekort og hent dem rett inn i Matrix Lønn.

For å få inn skattekortene i Matrix Lønn, må du først bestille skattekort og signere denne, og deretter hente skattekortfil som skal inn i lønnssystemet. Disse to prosessene kan gjøres på flere måter, og vi vil forsøke å forklare de alternative metodene nedenfor.


Del 1: Bestilling av skattekort direkte fra lønnssystemet

Gå til Arbeide med | Altinn, skillearket Skattekort. Velg skillearket «Skattekort» og deretter knappen Bestill skattekort.

Integrasjon med Altinn krever at du har satt opp Fagsystem-ID under Arkiv | Firmaopplysninger, skillearket Altinn. Se veiledning om fagsystem-id her. (For regnskapskontormodulen skal oppsettet gjøres under Arkiv | Regnskapskontor, skillearket Altinn.) 

Trykk på knappen «Bestill skattekort».
Trykk ok for å bestille skattekort. Skjermbildet ser noe forskjellig ut avhengig av om du har tilleggsmodul for regnskapsbyrå eller ikke.

NB: Skattekortbestillingen er nå sendt til Altinn. Der må du fullføre bestillingen ved å sende inn skjemaet.

Du finner skjemaet øverst i innboksen på Altinn på det aktuelle firmaet.

SKORT.xml ligger som vedlegg til skattekortbestillingen. Du skal kun legge til et mobilnummer og e-postadresse, og velge «Nei» ved spørsmål om du har hentet skattekort tidligere. Deretter må du velge «Kontroller skjema», «Videre til innsending» og til slutt «Send inn».


Last opp skattekortfilen manuelt

Dersom det ikke er mulig for deg å laste opp skattekortfilen fra ditt Matrix Lønn, så finnes det et alternativ:

Slik bestiller du skattekort direkte i Altinn

Del 2: Hente og lese inn skattekort i Matrix Lønn

Hent via automatikken i Matrix Lønn

Når skattekortene ligger tilgjengelig i innboksen i Altinn, så kan du hente dette direkte i ditt Matrix Lønn. Dette krever at du har tilstrekkelig med rettigheter på klienten, og at du i Altinn, under overskriften Profil | Avanserte innstillinger, har lagt inn ditt mobilnummer og opprettet et passord for autentiseringen.

 

Trykk på Hent kode. Du vil da få en engangskode på din mobil (etter noen sekunder). Dette skal du fylle ut i feltet «Kode».

Etter å ha lagt inn koden mottatt på SMS, så kan du trykke på «Oppdater loggen». Velg den nyeste skattekortmeldingen (du kan klike på overskrift «»LastChangeDate» for å sortere etter dato). Trykk så på «Hent skattekort».

Nå er skattekortene importert, og du er ferdig for denne gang.


Alternativt kan du hente inn skattekortfilen manuelt

Hvis du ønsker, så kan du laste ned skattekortfilen for senere innlesning av lokal fil i Matrix Lønn. Når kan det være aktuelt?
1) Dette kan være effektivt hvis du ønsker å hente mange skattekort i en samlet prosess, ettersom du slipper å benytte engangspassord-funksjonen via mobil for hvert firma du henter skattekort for.
2) Dersom du er utestengt fra Altinn en periode på grunn av feil passord for engangskoder.
3) Dersom du ikke har noen rettigheter på Altinn på klienten, og at du lar en annen person bestille/hente skattekortfil på Altinn.

Dersom du ønsker å gjøre hentingen av skattekort først, og deretter lese inn skattekortfilen manuelt sere, så kan du kan laste ned skattekortfilen fra Altinn. Denne lagres da som en zip-fil på din datamaskin, og du må deretter «unzippe»/pakke ut filen for at den skal fremstå som en .xml-fil, som kan importeres inn i Matrix Lønn.

Filen du laster ned er pakket, såkalt «zippet». Du må derfor først pakke ut denne filen. Det kan du gjøre ved å høyreklikke på filen i filutforskeren og velge Pakk ut.

Selve importen av filen gjør du så på knappen «Les inn fra lokal fil» under Arbeide med |Altinn, skillearket Skattekort. Finn den filen du nettopp har pakket ut, og deretter fullfør.


Regler og rutiner for ansattes skattekort

Arbeidsgiver
Har ansvaret for å innhente ansattes skattekort. Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk i henhold til det til enhver tid gjeldende skattekort.

Ansatte
Må selv sjekke grunnlaget for beregning av skattekortet, og eventuelt endre dette ved behov. Det vil si, selv bestille nytt.

Ansatte som ønsker frikort med beløpsgrense, må også selv bestille dette hvert år.

Hvis flere arbeidsgivere skal benytte det samme frikortet, må den ansatte selv registrere hvor mye som skal på hver. Gjøres enten på Altinn, eller skjema på papir hos skatteetaten.

Utenlandske skattytere med D-nummer må selv søke om nytt skattekort hvert år.

Nytt inntektsår
Før årets første lønnsutbetaling må arbeidsgiver hente skattekort for alle sine ansatte.

Forskuddstrekket kan gjennomføres etter det siste beregnede skattekort hvis oppdatert skattekort ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og arbeidsgiver heller ikke har fått opplysningene på annen måte. I januar betyr dette at arbeidsgiver kan benytte skattekortet for året før. For ansatte med frikort skal arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt inntil skattyter har fått utstedt nytt frikort.

Endrede skattekort
Det sendes automatisk ut et varsel til arbeidsgiver når en ansatt endrer skattekortet i løpet av året. Varselet sendes på SMS og/eller e-post til de som har hentet skattekort for vedkommende. Arbeidsgiver må da hente oppdatert skattekort før neste lønnskjøring, og har på denne måten oppdatert informasjon om skattetrekk for alle ansatte gjennom året.

Hvem kan arbeidsgiver hente skattekort for?
Arbeidsgiver har bare lov å hente skattekort for de det skal utbetales trekkpliktige ytelser til.

Hoved- eller biarbeidsgiver?
For ansatte med tabelltrekk, må arbeidsgiver avklare med de ansatte om det er tabell eller prosent som skal brukes. Dette må gjøres for hver ansatt, og vil være et naturlig spørsmål å stille ved for eksempel ansettelser.

Spørsmål?
Spørsmål om skattekort kan sendes til skatteetaten på eskattekort@skatteetaten.no.