Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Ekstra arbeidsgiveravgift

Det skal beregnes 5% arbeidsgiveravgift for ansatte med lønn over kr 750 000.

Statsbudsjettet for 2023 inneholder en plikt om å beregne ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for ansatte som overstiger kr 750 000 i lønn i løpet av kalenderåret. Dette gjelder for alle ansatte, i alle arbeidsgiveravgiftssoner. Vurderingen skal gjøres for hver enkelt ansatt. Dersom den ansatte er ansatt i flere firmaer, så skal også innslagspunktet på kr 750 000 legges til grunn for hvert arbeidsforhold separat.

Vi har i Matrix Lønn valgt å gjøre dette slik at bruker selv vurderer hvor mye som skal rapporteres i grunnlag for ekstra arbeidsgiveravgift, og bruker må da legge dette til som en egen linje under lag lønn.

Se hele forskriften om ekstra arbeidsgiveravgift her (ekstern lenke til Lovdata)

Hva inngår i grunnlaget

Beregningsgrunnlaget er grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Altså skal alle arbeidsgiveravgiftspliktige naturalytelser også medtas i grunnlaget. Det er dato for utbetaling som avgjør hvilken måned denne ekstra arbeidsgiveravgiften skal rapporteres, uavhengig av hvilken periode ytelsen er opptjent. Så feriepenger inngår dermed i grunnlaget i den måneden hvor feriepengeutbetalingen skjer.

Utbetaling av tjenestepensjon skal ikke være med i grunnlaget, og registrert refusjon sykepenger fra NAV skal ikke fratrekkes i grunnlaget.

Lag lønnsart for grunnlag ekstra arbeidsgiveravgift i Matrix Lønn

jjj

Opprett lønnsart (for eksempel 591 Ekstra aga 5% grunnlag). Velg lønnsarttype “Grunnlag arbeidsgiveravgift ekstra”. Under konto og motkonto bør du opprette to kontoer, normalt sett under 58xx-kontoserien. Du skal ikke registrere noe under noen av de andre skillearkene på lønnsarten.

Registrere grunnlag for ekstra arbeidsgiveravgift under Lag lønn

Det er mulig å registrere dette totalt på alle ansatte, men vi anbefaler at du registrerer grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift på hver av de ansatte.

Rapporter

Regnskapsbilag

Regnskapsbilaget tar med den ekstra arbeidsgiveravgiften i tillegg til den ordinære arbeidsgiveravgiften. Om du har registrert regnskapskonto og motkonto på lønnsarten, så vil du se grunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften.

A-melding

Den ekstra arbeidsgiveravgiften vises på A-meldingen.

2-måneders-rapport

Rapporten som viser hva som skal betales i arbeidsgiveravgift for en to-månedersperiode inkluderer den ekstra arbeidsgiveravgiften.