Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Filoverføring av utbetaling (remittering)

Beskrivelse og veiledning til å komme i gang med filoverføring (remittering) av utbetalingslisten i lønnssystemet til banken.


Hvordan overføre utbetalingsliste direkte til nettbanken?

Fordelene ved overføring av utbetalingslisten direkte til nettbanken er at du først og fremst sparer tid, og du vil alltid være sikker på at bankfilen du henter opp i nettbanken, er de data du har lagt inn i lønnssystemet. Dersom du i dag taster inn dataene manuelt i nettbanken, er det fort gjort at det kan oppstå tastefeil. Dette sikrer du deg mot ved å overføre bankfilen direkte til nettbanken.


Hva skal til?

  1. Innstillinger i lønnssystemet
  2. Innstillinger i nettbanken
  3. Bestille og overføre listen


Formatet ISO20022

Hva er ISO 20022?

ISO20022-filformatet håndterer alle valutaer. Norske banker vil også innføre det nye formatet for samtlige valutatransaksjoner og innenlands transaksjoner.

Det ligger til rette for konsistent betalingsinformasjon hvor all informasjon sendes uforandret gjennom hele betalingskjeden. Dette vil gi bedre kvalitet på avstemming og oppfølging av inn- og utbetalinger.


Hvordan sender jeg utbetalingslisten i format ISO20022 til nettbanken?

ISO20022 er et internasjonalt filformat for banktransaksjoner. Nedenfor beskriver vi hva som skal til i lønnssystemet, men du må ta kontakt med din bank før du starter opp med ISO20022. Så før du sender over den første lønnsfilen med utbetalinger til de ansatte må du avtale en testinnsending med banken. Hva skal til?

  1. Innstillinger i lønnssystemet
  2. Avtale med banken og innstillinger i nettbanken
  3. Testinnsending til banken
  4. Bestille og overføre listen med de ansattes lønninger
Først gå til Arkiv | Firmaopplysninger, skillearket Bankoverføring. Ta kontakt med kundeservice om din bank ikke finnes i listen.

Huk av for Utbetalingsliste ISO20022, eventuelt overstyr filsti og trykk OK og deretter Forhåndsvis, og xml-filen er nå laget i den mappen du har angitt.

Du kan nå videre gå inn i din nettbank for å laste opp denne filen til betaling.


Formatet Telepay

Innstillinger

Gå inn på Arkiv – Firmaopplysninger og skillekortet Bankoverføring. Her er det kun de 4 feltene i rammen Alle banker Telepay format som skal fylles ut. Hentes i utgangspunktet fra organisasjonsnummer under Firmaopplysninger. Må angis med 11 siffer inkludert to innledende nuller. For eksempel slik 00933614541. De fleste trenger ikke fylle inn noe på Operatør. Men dersom du har fått beskjed om dette fra banken, legger du inn det brukernummer som benyttes for pålogging til bankens bedriftsterminalsystem. De fleste trenger ikke å fylle inn noe på Divisjon. Men dersom det er avtalt med banken at du skal overføre lønn til en spesifikk divisjonsangivelse, legges denne inn her. I feltet Filnavn skal det stå navnet på filen som skal overføres til banken, og som du skal oppgi til banken. Som standard i lønnssystemet foreslås Lønnsutbetaligsliste.txt. Hak av for konto for skatt og bidrag i samme bank hvis det er tilfellet.

Gå deretter inn på Arkiv – Innstillinger og skillearket Program/Data. Marker Mappe for datafil til Banken og noter navnet på mappen filen blir lagret i. Om du vil endre mappe, klikk endre og velg den du vil ha. Mappe skal senere oppgis i nettbankens innstillinger. Vanligvis står det her C:\Matrix Lønn\Utbetalingsfil til bank.


Sekvensnummer i filen

Normalt benytter ikke bankene krav om sekvensnumre i remitteringsfilen. Men for å begrense risikoen for mislighold, så kan banken innføre krav om at filen skal inneholde et sekvensnummer som øker med en for hver filoverføring. I lønnssystemet kan du legge inn hva som har vært sist benyttede sekvensnummer, slik at neste sekvensnummer vil være ett heltall opp fra det tallet du legger inn.

For å overstyre neste sekvensnummer, så kan du trykke på «Endring Telepay» eller «Endring BBS», avhengig av hvilket format som benyttes mot din bank.


Lurt tips

For å slippe å få kvittering på skriver når du bestiller filer, kan du isteden få den på skjerm. Velg Arkiv – Innstillinger, skillearket. Huk av valget Kvittering på skjerm under Rapport på fil.

Innstillinger i nettbank

Mappe og filnavn i lønnssystemet, se over, skal oppgis i nettbanken. Banken gir nærmere informasjon om hvor. Ring din bank for å få lagt inn innstillinger på riktig sted.

DNB nettbank

Her finnes det 2 alternative løsninger. Har du allerede den tjenesten som kalles «Integrert nettbank» kan du selv, eller banken, legge inn logisk enhet, mappe og filnavn i nettbanken.

Har du ikke «Integrert nettbank» ringer du banken og ber de legge opp/aktivisere så kalte «lønnsfiler» i nettbanken. Dette er et kostnadsfritt alternativ hvis man ikke har «Integrert nettbank».

For aktivisering ring Dnb, Bedrift, Kundeservice og til slutt Nettbank. Dette må kun gjøres før man skal overføre første gang.

Swedbanken

Mappe og filnavn i lønnssystemet, se over, skal oppgis i nettbanken. Administrator i nettbanken må nå logge seg inn i nettbanken og legge opp filsti for lønnsfilen. Dette gjørs under Administrasjon, Oppsett filoverføring, Nytt filoppsett. Telepay direkteremittering.

Storebrand Bank

For å kunne sende inn filer via nettbanken, må man ha løsningen som heter Nettbedriften. Det er kun denne løsningen som støtter filoverføring. I Nettbedriften må det lages et filoppsett før man begynne å sende filer. Det gjør bruker selv i nettbanken.


Slik remitterer du

Overføring av utbetalingsfilen til nettbanken

Gjøres som vanlig under Rapporter og skillekortet Lønnskjøring. Huk av for Utbetalingsliste elektronisk og klikk på Fil. Du får beskjed om at filen lages, samt en kvittering på skjerm eller skriver. Bruk kvitteringen for kontroll i nettbanken.

Nederst på kvitteringen står det angitt hva filen heter samt hvor den finnes:

Godkjenn i nettbanken

Gå inn i Nettbanken og hent opp banklisten. Kontroller den mot kvitteringen fra lønnssystemet. Hvis ok, godkjenn filen for utbetaling.

Dnb nettbank

Gå inn i Nettbanken og velg Filoverføring og deretter Sende filer.

Huk av og klikk på Send. Velg så Filoverføring på nytt, og under det Godkjenn. Du ser da overføringsfilen på nytt, men denne gangen også totalbeløpet. Det vil si sum alle utbetalinger samt eventuelt også overføring til skattetrekkskonto. Kontroller at sum er det samme som sum var på bankliste på skjerm i Matrix Lønn. Hvis det er samme, så godkjenner du. Logg ut av nettbanken. De ansatte har beløpet samme eller neste dag.


Spørsmål og svar

Feil i sekvensenummer

Banken godtar ikke sekvensnummeret. Hva gjør jeg?

Kanskje din bank har et krav om at alle innsendte filer i Telepayformatet skal gjøres med en ID som er tett og som stiger med et heltall for hver innsending. Hensikten er å redusere risiko for utilsiktet eller ondsinnet belastning av bankkontoen. Om du får melding fra din bank at innsendingen feiler fordi du har et sekvensnummer som er benyttet tidligere, eller at du har hoppet over et sekvensnummer, så kan du rette hva som skal være siste innsendte sekvensnummer. Se overskriften «Sekvensnummer i filen» ovenfor.


Hvordan overføre utbetalingsliste til utenlandsk bank?

Du må først gjøre innstillinger i Arkiv – Firmaopplysninger og deretter opprette banken i Register – Utenlandske banker.