Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Regelverk for A-meldinger

Lover og regler for A-meldinger.

Innledning

Hvem leser A-meldingen

A-meldingen sender informasjon til NAV, SSB og Skatteetaten.
Den må derfor også sendes inn om nye personer blir ansatt. Når det gjelder innmelding til AA-register gjelder samme regler som tidligere, det vil si innmelding gjøres senest fredag i neste uke etter at nyansatt har startdato. Men i hovedsak skal innsending gjøres når lønnen for en periode er ferdigkjørt. Innberetning går på utbetalingsdato, det vil si kontantprinsippet. 

Hva er A-melding og hvorfor
-inntekt- og trekkopplysninger
-arbeidsforholdsopplysninger

Frister for innsending A-melding

Periodisering

Rapportering/ innsendelse av A-melding går på utbetalingsdato, det vil si kontantprinsippet.

Det  hentes tilbakemelding for hver innsendte A-melding. Rapporteringsjobben er ikke ferdig før du har kontrollert tilbakemeldingen og rettet eventuelt feil. OBS! Om du får Øyeblikkelig i feltet Alvorlighetsgrad  du gjøre noe.

Sender du inn en ny melding på samme måned er det viktig at du sender inn Erstatningsmelding. Om du haker av på Kun arbeidsforhold rapporteres, blir det ingen beløp på A-meldingen.
Skriv ut innsendt A-melding og Tilbakemelding (Kvittering A-melding). Arkiver dem som papir eller elektronisk.

  • hvilken måned skal hva være med. Utbetalingsdatoen gjelder
  • datoer
  • gebyrer for forsinket innsending

Inntektsmeldingen skal du sende når den ansatte skal ha foreldrepermisjon, er sykmeldt eller er hjemme med sykt barn. Meldingen sender du fra eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no.

  • Hvis inntektsmeldingen gjelder foreldrepenger, skal du sende inntektsmeldingen inn tidligst fire uker før den ansatte starter foreldrepermisjonen.
  • Ved sykefravær skal du sende inn inntektsmeldingen så snart den ansatte har søkt om sykepenger fra NAV.

Ofte stilte spørsmål om regelverket for A-meldinger