Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Generelt om skattekort

Hva må arbeidsgiver passe på vedrørende skattekort?

Ansvarsdeling

Arbeidsgiver har ansvaret for å innhente ansattes skattekort via Altinn. Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk i henhold til det til enhver tid gjeldende skattekort. Den ansatte må på sin side selv sjekke grunnlaget for beregning av skattekortet, og eventuelt endre dette ved behov. Det vil si, selv bestille nytt.

Ansatte som ønsker frikort med beløpsgrense, må også selv bestille dette hvert år. Fordelingen av frikortbeløpet mellom de ulike arbeidsgiverne er det den ansatte som selv skal gjøre på Altinn. Først når dette er fordelt ut, så vil arbeidsgiver kunne hente et frikort med et beløp større enn kr 0.

Utenlandske skattytere med D-nummer må selv søke om nytt skattekort hvert år.

Nytt inntektsår
Før årets første lønnsutbetaling må arbeidsgiver hente skattekort for alle sine ansatte.

Forskuddstrekket kan gjennomføres etter det siste beregnede skattekort hvis oppdatert skattekort ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og arbeidsgiver heller ikke har fått opplysningene på annen måte. I januar betyr dette at arbeidsgiver kan benytte skattekortet for året før. For ansatte med frikort skal arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt inntil skattyter har fått utstedt nytt frikort.

Endrede skattekort
Det sendes automatisk ut et varsel til arbeidsgiver når en ansatt endrer skattekortet i løpet av året. Varselet sendes på SMS og/eller e-post til de som har hentet skattekort for vedkommende. Arbeidsgiver må da hente oppdatert skattekort før neste lønnskjøring, og har på denne måten oppdatert informasjon om skattetrekk for alle ansatte gjennom året.

Hvem kan arbeidsgiver hente skattekort for?
Arbeidsgiver har bare lov å hente skattekort for de det skal utbetales trekkpliktige ytelser til.

Hoved- eller biarbeidsgiver?
For ansatte med tabelltrekk, må arbeidsgiver avklare med de ansatte om det er tabell eller prosent som skal brukes. Dette må gjøres for hver ansatt, og vil være et naturlig spørsmål å stille ved for eksempel ansettelser.

Hent skattekort fra Altinn

Skattekort kan hentes i Matrix Lønn direkte fra Altinn.

Spørsmål?
Spørsmål om skattekort kan sendes til Skatteetaten.

Ofte stilte spørsmål om skattekort

Frikort

Hvordan registrere frikort med beløpsgrense?

Info om skattekort for unge
En del arbeidsgivere vil få ansatte som har Frikort med beløpsgrense i stedet for et skattekort med tabell og/eller prosenttrekk. Beløpsgrensen vil ved henting av skattekort, bli lagt i feltet Beløpsgrense frikort.

Matrix Lønn forholder seg til denne grensen. Når trekkgrunnlaget for den ansatte overskrider denne grensen vil du får beskjed og 50% skatt vil bli trukket.
Info om skattekort for unge Frikort med beløpsgrense vil stort sett være aktuelt for ungdom med ekstra-/sommerjobb. Dersom du ansetter ungdommer som skal ha frikort eventuellt skattekort, kan de få info på www.ung.no under Arbeid/jobb.

Frikort til flere arbeidsgivere
Det arbeidsgivere kan oppleve er at ved henting av denne typen skattekort, får en beløpsgrense på 0. Det er fordi den ansatte som har frikort med beløpsgrense har flere arbeidsgivere.
Arbeidsgiver må da be den ansatte om å gå inn på Skattetaten og dele opp frikortet på aktuelle arbeidsgivere med et maksbeløp på hver.
Har arbeidsgiver mottatt et frikort med beløpsgrense der grensen er 0, vil arbeidsgiver få beskjed når den ansatte har fordelt fribeløpet. Arbeidsgiver kan da som vanlig bestille endrede skattekort.