Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Utbetaling av feriepenger

Utbetaling av feriepenger 12.00 % månedslønte (5 uker)

Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned.
Vi skal derfor trekke arbeidstakeren for 4 dagers lønn (månedslønte).
Feriepenger som skal utbetales er 12.00 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Matrix Lønn:

Utbetaling av feriepenger i juni

Utskrift feriepengeliste
Velg Rapporter, og skillekortet Ferie. Huk av i ruten – Utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet.

Lag Lønn
Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales.

 • La ordinær lønn stå i bildet (det vil sie IKKE slett linjer for månedslønn og lignende).
 • Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, trykk Enter og summen kommer opp av seg selv.
 • Velg lønnsart 771 trekk 1/26 månedslønn, trykk Enter og tast 4 i antall, summen som skal trekkes for 4 dager kommer av seg selv.
 • Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger.
 • Godkjenn lønnen med OK & Neste og svar Ja Ansatt klar for godkjenning.


Kontroll og Bekreft

 • Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes.
 • Kjør kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig.
 • Bekreft, NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes.
 • Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter.
 • Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet.
 • Ordinær lønn står fortsatt i bildet for Lag lønn når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn.

Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartene som kontrolleres/godkjennes:

Lønnsarter med Lønnsartstype (OBS! Lønnsartstype ikke navn) kontrolleres/godkjennes: (Lønnsartsnummer i parentes referer til lønnsartsnummer i grunnregisteret som leveres med Matrix Lønn).

 • Feriepenger uten skatt (765)
 • Feriepenger med skatt (760)
 • Feriepenger Over 60 år fjoråret (780)
 • Feriepenger Over 60 år året (790)
 • Lønn i feriemåneden (771)
 • Feriepenger tidligere år (768)
 • Fagforeningskontingent (620, 621, 622, 623, 624, 625)
 • Forskuddstrekk (910 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn)
 • Forskuddstrekk prosent (911 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn)
 • Ekstra skatt (912)
 • Restskatt A 920)
 • Restskatt B 921)
 • Bidragstrekk u/skatt (635)


Utbetaling av feriepenger 12.00 % Timelønte (5 uker).

Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned.

Feriepenger som skal utbetales er 12.00 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger.Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Matrix Lønn

Utbetaling av feriepenger i juni

Utskrift feriepengeliste
Velg Rapporter, og skillekortet Ferie. Hak av i ruten – Utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet.

Arbeide med – Lag Lønn
Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales.

 • La ordinær lønn stå i bildet (det vil si IKKE slett linjer for Timelønn og lignende).
 • Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, klikk Enter og summen kommer opp av seg selv.
 • Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger.
 • Godkjenn lønnen med OK & Neste og ansatt klar for godkjenning.


Kontroll og Bekreft:

 • Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes.
 • Kjør kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig.
 • Bekreft, NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes.
 • Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter.
 • Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet.
 • Ordinær lønn står fortsatt i bildet for Lag lønn når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn.

Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartstypene som kontrolleres/godkjennes: (OBS! Legg merke til at det er lønnsartstypen det går på, ikke navn på lønnsart).

Lønnsarter med Lønnsartstype (OBS! Lønnsartstype ikke navn) kontrolleres/godkjennes: (Lønnsartsnummer i parentes referer til lønnsartsnummer i grunnregisteret som leveres med Matrix Lønn). Lønnsartstyper:

 • Feriepenger uten skatt (765)
 • Feriepenger med skatt (760)
 • Feriepenger Over 60 år fjoråret (780)
 • Feriepenger Over 60 år året (790)
 • Feriepenger tidligere år (768)
 • Fagforeningskontingent (620, 621, 622, 623, 624, 625)
 • Forskuddstrekk (910 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn)
 • Forskuddstrekk prosent (911 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn)
 • Ekstra skatt (912)
 • Restskatt A (920)
 • Restskatt B (921)
 • Bidragstrekk u/skatt (635)Utbetaling av feriepenger 10.2 % månedslønte (4 uker og 1 dag).

Arbeidstakere i virksomheter som følger ferieloven har 25 virkedager ferie. Det vil si 4 uker og 1 dag. Det regnes ut fra 6 dagers uke. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned. Vi skal derfor utbetale feriepenger + 1/26 månedslønn. Feriepenger som skal utbetales er 10.20 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger.Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Matrix Lønn

Utbetaling av feriepenger i juni

Utskrift feriepengeliste
Velg Rapporter, skillekortet Ferie. Huk av ruten – Utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Skriv ut. Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet.

Lag Lønn
Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales.

 • La ordinær lønn stå i bildet (det vil si IKKE slett linjer for månedslønn og lignende).
 • Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, trykk Enter og summen kommer opp av seg selv.
 • Velg lønnsart 770 1/26 månedslønn, klikk Enter og summen kommer opp av seg selv.
 • Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger.
 • Godkjenn lønnen med OK & Neste og Ansatt klar for godkjenning.

Kontroll og Bekreft

 • Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes.
 • Kjør Kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig.
 • Bekreft. NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes.
 • Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter.
 • Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet.
 • Ordinær lønn står i Lag lønn bildet når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn.

Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartstypene som kontrolleres/godkjennes: (OBS! Legg merke til at det er lønnsartstypen det går på, ikke navn på lønnsart)

Lønnsarter med Lønnsartstype (OBS! Lønnsartstype ikke navn) kontrolleres/godkjennes: (Lønnsartsnummer i parentes referer til lønnsartsnummer i grunnregisteret som leveres med Matrix Lønn)

Lønnsartstyper:

 • Feriepenger uten skatt (765)
 • Feriepenger med skatt (760)
 • Feriepenger Over 60 år fjoråret (780)
 • Feriepenger Over 60 år året (790)
 • Feriepenger tidligere år (768)
 • Fagforeningskontingent (620, 621, 622, 623, 624, 625)
 • Forskuddstrekk (910 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn)
 • Forskuddstrekk prosent (911 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn)
 • Ekstra skatt (912)
 • Restskatt A (920)
 • Restskatt B (921)
 • Bidragstrekk u/skatt (635)Utbetaling av feriepenger 10.2 % timelønte (4 uker og 1 dag).

Arbeidstakere i virksomheter som følger ferieloven har 25 virkedager ferie. Det vil si 4 uker og 1 dag. Det regnes ut fra 6 dagers uke. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned.

Feriepenger som skal utbetales er 10.2 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger.Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Matrix Lønn

Utbetaling av feriepenger i juni

Utskrift feriepengeliste:
Velg Rapporter, skillekortet Ferie. Huk av ruten – Utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Skriv ut. Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet.

Lag Lønn:
Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales.

 • La ordinær lønn stå i bildet (det vil si IKKE slett linjer for månedslønn og lignende).
 • Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, trykk Enter og summen kommer opp av seg selv.
 • Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger
 • Godkjenn lønnen med OK & Neste og Ansatt klar for godkjenning.

Kontroll og Bekreft:

 • Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes.
 • Kjør Kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig.
 • Bekreft. NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes.
 • Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter.
 • Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet.
 • Ordinær lønn står i Lag lønn bildet når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn.

Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartstypene som kontrolleres/godkjennes: (OBS! Legg merke til at det er lønnsartstypen det går på, ikke navn på lønnsart).

Lønnsarter med Lønnsartstype (OBS! Lønnsartstype ikke navn) kontrolleres/godkjennes: (Lønnsartsnummer i parentes referer til lønnsartsnummer i grunnregisteret som leveres med Matrix Lønn)

Lønnsartstyper:

 • Feriepenger uten skatt (765)
 • Feriepenger med skatt (760)
 • Feriepenger Over 60 år fjoråret (780)
 • Feriepenger Over 60 år året (790)
 • Feriepenger tidligere år (768)
 • Fagforeningskontingent (620, 621, 622, 623, 624, 625)
 • Forskuddstrekk (910 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn)
 • Forskuddstrekk prosent (911 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn)
 • Ekstra skatt (912)
 • Restskatt A (920)
 • Restskatt B (921)
 • Bidragstrekk u/skatt (635)Utbetaling av feriepenger til ansatte uten full opptjening.

Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstakerne avvikler ferie. Dette betyr at arbeidstakerne som hovedregel ikke kan nekte å ta ferie.
Dersom en arbeidstaker ikke har full opptjening finnes det unntaksregler. Arbeidstakeren kan velge å ta ut ferie etter hvor mye den enkelte har opptjent av feriepenger.

Ett unntak finnes, og det er dersom bedriften innstiller driften helt eller delvis i ferieperioden.

Vi opptjener ikke feriedager, kun feriepenger. Imidlertid er det mange arbeidstakere som stiller spørsmål om hvor mange feriedager “med lønn” man har opptjent. Årsaken til spørsmålet er nettopp å finne ut hvor mange feriedager de kan motsette seg å avvikle. Det man først gjør er å finne ut hvor mange feriedager “med lønn” man ”opparbeider” pr. måned. Det gjøres ved å ta antall feriedager totalt (etter loven 25 virkedager på 6 dagers uke) og dele på perioden som er 12 måneder. Svaret blir da 2,08 dager per måned.

Lovfestet + avtalefestet ferie gir 30 virkedager (fortsatt 6 dagers uke). 30 virkedager delt på 12 gir 2,5 dager per måned.

De som har regnet om feriedagene til 5 dagers uke, bruker 21 feriedager for den lovfestede ferien, 21 delt på 12 = 1,75 per måned. Lovfestet + avtalefestet ferie gir totalt 25 dager delt på 12 = 2,08.

En annen måte å beregne dette på er å ta prosentberegnede feriepenger og dele på daglønnen som i eksemplet nedenfor. Husk imidlertid på at der daglønnen er regnet ut på fem dagers uke kommer svaret også ut på fem dagers uke.

Nyansatt arbeidstaker

De fleste bedrifter utbetaler full lønn i juni dersom arbeidstaker er ansatt i opptjeningsåret og så trekkes arbeidstakeren i lønn når ferien faktisk avvikles.

Utbetaling av feriepenger i juni Feriepengene utbetales i juni:
Eksempel

Opptjente feriepenger foregående 14.500,-
Månedslønn 32.000,-
Daglønn (kr 32.000,- / 26 dager) 1.230,-

Antall feriedager opptjent
(kr 14.500,- / kr 1.230,-) = 11.7 virkedager
Får å gjøre det enklere regner vi det som 12 virkedager

Utbetaling i juni
Feriepenger 14.500,-
+ Månedslønn 32.000,-
– Lønn for 12 virkedager ferie 14.760,-
= Totalt utbetalt i juni 31.740,-

Dersom arbeidstaker tar mer enn 12 virkedager ferie (to uker) må arbeidstaker trekkes i lønn med antall dager som faktisk avvikles.

Utbetaling av full måndeslønn og feriepenger

Bedriften kan også velge å betale ut full månedslønn sammen med feriepengene som eventuellt er opparbeidet fra året før.

Når arbeidstaker tar ferie, trekkes det en daglønn for hver feriedag som avvikles.

Brukes denne modellen faller ordningen med +1/26 del for de som har 10.2 % etter Ferieloven eller -4/26 del for de som har 12% feriepenger bort.