Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Bytte arbeidssted

Hvordan bytte arbeidssted?

Om en eller flere av de ansatte bytter fast arbeidssted i løpet av året, må det behandles på samme måte som om lønnen skal fordeles på ulike arbeidssteder. Fra og med registrering på nytt arbeidssted starter, må du i Arkiv – Innstillingene hake av for at lønnen skal fordeles på flere arbeidssteder, det vil si Fordeling av lønn pr. arbeidssted.

Arbeidsstedsregister

Arbeidsstedene legges inn i arbeidsstedsregistret, Register – Arbeidssted, med tilhørende Organisasjonsnummer og Virksomhetsnummer.

Ansattregisteret


I ansattregisteret, Register – Ansatte, må du på den ansatte endre til det arbeidsstedet den ansatte bytter til. Den ansatte er i utgangspunktet registrert med arbeidssted Meløy og lønn til og med mars er registrert på dette arbeidsstedet.

Fra og med april flytter Vilde og får nytt arbeidssted på Oslo. Da må det endres i ansattregisteret til det nye arbeidsstedet:

Når du endrer får du følgende spørsmål:

Det må du svare Ja på. Du får også opp:

Dersom du gjør endringen FØR første lønnskjøring på det nye arbeidsstedet er det ikke nødvendig å gjøre mer.

Om du har kjørt lønn som skulle vært ført mot det nye arbeidsstedet FØR du har byttet arbeidssted på den ansatte, så må du gå inn på Verktøy, Endre arbeidssteder.

Du velger Endre under enten Transaksjoner fast arbeidssted eller Transaksjoner variabelt arbeidssted alt ettersom hva du skal endre. Det vil si om du kan endre for en termin eller du må endre per utbetalingsdato. I tilfellet med Vilde som bytter arbeidssted i april må du velge det siste alternativet for hun bytter arbeidssted midt i termin 2.

Lag lønn

Dersom det ligger linjer i lag lønn fra forrige lønnskjøring, MÅ disse slettes. Om du ikke gjør det vil du få feil arbeidssted på disse linjene.

Spørsmål og svar