Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Oversikt over innsendte A-meldinger

Se oversikt over alle a-meldinger som er sendt.

Oversikt over hva som er sendt inn

Det finnes en rapport som viser hvilke A-meldinger som er sendt inn for hvilken periode.

For å få ut rapporten gjør du som følger:

  • Gå inn på Arkiv – Rapporter, skillekortet Diverse.
  • Under Oversikt innsendte A-meldinger, hak av på A-melding for.
  • Velg en måned om du ønsker å vite hvilke A-meldinger som er sendt inn for den måneden.
  • La det stå blankt på måned for å se alle måneder det er sendt inn A-meldinger for.

Oversikt innsendte A-meldinger

Se skillearket Diverse. Huk for A-melding for. Velg måned, eller ikke velg måned for å få hele året. Ta vekk haken Kun for inneværende inntektsår hvis fjorårets også skal med på rapporten.

Rapporten kan se slik ut:

Her er det valgt kun måned 1. Den viser da alle meldinger som er sendt inn for den valgte måned. Viser også hva slags type melding og meldingsid.

Svært nyttig ved behov for korrigeringer.

Eller slik

Finnes det en rapport som viser innsendt på A-meldinger?

Klikk på Rapporter – Diverse – Oversikt innsendte A-meldinger. Huk av for A-melding for og klikk Forhåndsvis.