Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Sammenstillingsoppgave

De ansatte skal innen 1. februar i påfølgende år få en årsoppgave fra arbeidsgiver som viser sum lønn, trekk og godtgjørelser innberettet i inntektsåret. Dette er arbeidsgiver pliktig å gi. Denne oppgaven kalles sammenstillingsoppgave.

Det skal ikke sendes inn noe til skatteetaten. Det er allerede sendt inn på A-meldingene.

For å kunne få ut denne årsoppgaven, trenger du versjon 2018.0 eller høyere av Matrix Lønn.

Årsoppgave

Alternativet til epost er å skrive de ut på hvitt papir og sende/levere til de ansatte.

Oppgaven finner du under Arkiv – Rapporter, skillekortet Sammenstillingsoppgave. Alle som har fått en utbetaling i løpet av året vil få en oppgave enten de har sluttet eller er inaktive av andre årsaker.

Oppgaven kan skrives ut og leveres/sendes til de ansatte.

Du kan velge ut om du vil se alle eller utvalg av ansatte. Du kan også velge om du vil at fødselsnummer skal skrives på oppgaven.

Hvis marger ikke passer ved utskrift, kan de endres under Arkiv – Felles innstillinger:

Husk at ikke bare de ansatte skal ha et eksemplar. Som lønningsansvarlig trenger du også et sett for bedriften. Bland annet for å kontrollere at de stemmer. Lagre de enten elektronisk eller skriv ut for å sette i perm.

Oppgaven kan se slik ut:

Om du velger å ta ut rapporten på skjerm, vil siste side inneholde totalsummer.

Avstemming
For avstemminger henvises det til følgende nyttige rapporter:

Forkortet lønnsartsliste 3. Finnes under skillekortet Register.
Avstemmingsliste pr ansatt. Finnes under skillekortet Avstemming. Hak av for kun summer!

Ellers er Vise – Historikk fint å bruke om du vil se på detaljene for en ansatt eller en lønnsart.