Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Feilmeldinger A-melding tilbakemelding

Her er oversikt over de vanligste feilmeldingene på tilbakemeldinger fra innsendt A-melding.

Forklaringer på Skatteetaten.no

Dersom innsendingen av din A-melding tilsynelatende har gått greit gjennom, så finner du den i arkivet i Altinn. Etter innsendingen gjør Altinn en digital behandling, og du får da en tilbakemelding i innboksen. Tilbakemeldingen kan du eventuelt hente inn i ditt Matrix Lønn. Det kan være vanskelig å forstå innholdet i disse tilbakemeldingene som Altinn har sendt deg, så vi lister her opp de vanligste feilmeldingene som brukerne våre har rapportert om. Du kan se den fullstendige oversikten over alle feilmeldinger av typen Magnet_EDAG på Skatteetaten.no.

Gradering av feilmeldinger på tilbakemeldingen

Om du får noe annet enn «Ingen avvik», må du først og fremst se hva det står under kolonnen Alvorlighetsgrad.

Alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgrad kan ha følgende status:

  1. Avvisning
  2. Øyeblikkelig
  3. Retningslinje

Avvist

Betyr at meldingen IKKE er levert. En melding som har fått status Avvist på tilbakemeldingen anses ikke som levert. Dvs det skal da IKKE sendes erstatningsmelding for den.

Du må rette feil i Matrix Lønn før du prøver å sende inn igjen.

Øyeblikkelig

Betyr at du må rette feil i Matrix Lønn og sende inn erstatningsmelding for perioden.

Retningslinje

Betyr at det kan være feil i meldingen som er sendt inn. Men ikke nødvendigvis. Det kan også være kun informasjon. Du bør kontrollere og se om du finner feil. Er det ingen feil, trenger du ikke gjøre noe. Er det feil, må det rettes i Matrix Lønn og erstatningsmelding må sendes inn.

Spesifikke feilmeldinger

Magnet_EDAG-108

Feilen innebærer at du har en ansatt som ikke er med på A-meldingen som det ikke er meldt sluttet dato på.

Hvis den ansatte har sluttet må du rapportere inn en sluttdato. Merk at den ansatte må være aktiv under både skillekortet Ansatt og under Arbeidsforhold.

Det er da viktig at alle de andre ansatte som er med på A-meldingen for perioden også er med på erstatningsmeldingen.
Når du skal sende erstatningsmeldingen får du opp en boks under ERSTATTER MELDINGSID som heter INFORMASJON FRA ARBEIDSFORHOLD HENTES FRA ANSATTREGISTRET. Merk av denne og send A-melding på nytt.

Magnet_EDAG-114

Dette betyr at du har brukt en kode/beskrivelse som er feil. Alle beskrivelser av inntekter/ytelser med videre er definert som koder, og de må være nøyaktig lik det som er beskrevet i løsningen til a-ordningen. Her har du brukt en ugyldig kode, for eksempel en lønnsbeskrivelse som ikke er riktig. Tilbakemeldingen lister opp alle gyldige verdier for det aktuelle feltet. Du må bruke en av disse verdiene.


Du kan også se over de de ansattes kommunenummer at de er riktig. Mange kommuner har slått seg sammen og har derfor nye kommunenummer.
De ansattes kommunenummer finner du under den ansatte og skille kortet Skatt.

Magnet_EDAG-142

Informasjonen i Ameldingen stemmer ikke overens med informasjon i Enhetsgregistret. Virksomheten er ikke knyttet til juridisk enhet.

Denne feilmeldingen kommer fordi virksomhetsnummeret som er sendt inn i A-meldingen ikke finnes i Enhetsregisteret og ikke kan knyttes til opplysningspliktig organisasjonsnummer. Informasjonen i A-meldingen stemmer altså ikke med informasjonen i Enhetsregisteret www.brreg.no

Magnet_EDAG-166

Meldingen som skal erstattes finnes ikke for oppgitt kalendermåned. Altinn har ikke mottatt noen melding med den meldingsid-en som du har oppgitt du vil erstatte. Det kan skyldes at du har punchet inn en meldings-id i erstatt meldings-id, men at du har skrevet feil. Eller så har Matrix Lønn generert A-meldingen, men av en eller annen årsak er den opprinnelige A-meldingen ikke blitt sendt til Altinn, eller den har blitt avvist av Altinn. I alle disse tilfellene er løsningen å slette oversikten over tidligere sendte meldings-ider på den samme måneden. Gå til Verktøy | Registervedlikehold | Slette meldings-ID, og deretter velg aktuell måned og trykk OK. Så kan du sende inn A-melding på nytt, uten å erstatte.

Magnet_EDAG-175B

En ansatt kan ikke rapporteres flere ganger innenfor en virksomhet i en A-melding

Har en ansatt flere arbeidsforhold i samme virksomhet, skal hvert arbeidsforhold rapporteres med hvert sitt arbeidsforholdsID. Du skal ikke gjenta den ansatte med fødselsnummer flere ganger.

Magnet_EDAG-185

Oppgitt arbeidsgiveravgift å betale skal være lik sum arbeidsgiveravgift for alle virksomheter.

Årsaken kan være at firma har endret arbeidssted.

Da må det endres på de ansatte under arbeidsforhold 1.

Det må også endres under Verktøy – Endre arbeidssted – Transaksjoner arbeidssted.

Magnet_EDAG-197

Her har du enten oppgitt feil beregningskode for arbeidsgiveravgift, feil sone for arbeidsgiveravgift eller feil sats for arbeidsgiveravgift. Det kan være feil kommunenummer etter sammenslåing av fylker. Gå inn under Arkiv – Firmaopplysninger og sjekk at kommunenummeret stemmer.

Magnet_EDAG-200

Jeg får feilmeldingen «Magnet_EDAG-200: Denne inntekten er rapportert med feil opplysninger og er ugyldig» på tilbakemeldingen fra Altinn. Hvorfor?

Ugyldig kombinasjon av inntektsopplysninger

A-meldingen som sendes inn fra systemet inneholder en del om virksomheten, og en annen del om den ansatte. Den delen av oppgaven som omhandler den ansatte, er igjen delt inn i to. Første delen gjelder den ansattes arbeidsforhold, som startdato for arbeidet, stillingsprosent, yrkesbetegnelse og så videre. Den andre delen av A-meldingen som omhandler den ansatte, er innrapportering av inntektsopplysningene til vedkommende. Dette hentes fra lønnskjøringene på den enkelte, kombinert med lønnsartene i lønnssystemet.

EDAG-200 feil gjelder altså feil på inntektsopplysningene.

Det er drøyt 900 tillatte kombinasjoner av inntektsopplysningene. Når du sender inn din A-melding, så sjekker Altinn for hver eneste lønnsart benyttet på hver eneste ansatt, om du har benyttet en kombinasjon av inntektsopplysningene som er tillatt etter disse 900 valideringsreglene.

Tilbakemeldingen fra Altinn kommer som en .xml-fil og kan for eksempel åpnes i Internet Explorer.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 2019-10-14_14-31-29.jpg

Utdrag av tilbakemeldingen på A-meldingen fra Altinn

I dette tilfellet gjelder feilen den ansatte med fødselsnummeret som er sladdet på feltet «<norskIdentifikator>, og den inntektsopplysningen som har beskrivelsen «loennUtbetaltavVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon». De øvrige inntektsopplysningene er kontantytelse, at den ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig, men at ytelsen inngår i forskuddstrekk. Det er også oppgitt antall 6,25.

A-melding-tilbakemeldingen sier dessverre ikke nøyaktig hva som er feil, men kun at kombinasjonen ikke er tillatt.

Oversikt over gyldige kombinasjoner av inntektsdetaljer

De gyldige kombinasjonene av inntektsdetaljer vedlikeholdes av Skatteetaten og oppdateres normalt årlig. Her har du den gjeldende oversikten fra 2022:

Oversikt over gyldige kombinasjoner inntektsdetaljer R2 2022 (Excel-format)

Sjekk hva som er galt med den innsendte kombinasjonen og rett feil

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 2019-10-15_13-31-26.jpg
For presentasjonens skyld er kolonnene M-AM dratt sammen. Legg merke til at det står <TOM> i kolonne AN.

Reglene i Excelfilen sier dette om beskrivelsen Lønn utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon:

  • Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift
  • Beløpet skal inngå i forskuddstrekk
  • Det skal ikke være noen spesifikasjonslinjer
  • Det skal ikke oppgis antall

Tilbakemeldingen fra Altinn viste ovenfor en linje med <antall>6.25</antall>:

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-36.png

Antall er ikke tillatt for lønnsbeskrivelsen «loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjon»

Feilen kan ligge på den benyttede lønnsarten

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-37.png

I dette tilfellet hadde brukeren endret lønnsart 010 Timelønn fra lønnsbeskrivelsen «Timelønn». Det han samtidig glemte, var å sjekke om den nye lønnsbeskrivelsen hadde andre regler for gyldige kombinasjoner.

Send inn erstatningsmelding

Ved å fjerne haken ovenfor og sende inn erstatningsmelding, så vil denne A-meldingen bli godkjent.

Spørsmål og svar

A-melding, forklaring på feilmeldinger på tilbakemeldingen

Hvor finner jeg forklaring på feilmeldinger på tilbakemeldingen?

Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen
Her finner du en forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen. Avvikene har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer:

• Meldingen er avvist. Du må rette avvikene og sende ny a-melding innen leveringsfristen for perioden.
• Meldingen har avvik som må rettes innen leveringsfristen for perioden.
• Meldingen inneholder muligens avvik. Du må kontrollere opplysningene og rette opp om nødvendig. Er opplysningene i meldingen riktige, trenger du ikke å foreta noen rettinger.