Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Overføring av feriedager til neste år

Ferieloven

Arbeidsgiver og arbeidstaker har anledning til skriftlig å inngå avtale om overføring av ferie. Imidlertid er det en begrensning i overføringen. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om å overføre 12 virkedager til det påfølgende ferieår. 12 virkedager er to uker. Bruken av uttrykket » til det påfølgende ferieår » innebærer at man ikke kan avtale å samle opp ferie over tid, for eksempel en femårs periode. Å kunne inngå avtale om å overføre ferie er ikke avhengig av at arbeidstaker har opptjent feriepenger. Dette innebærer at også en nyansatt kan inngå avtale med sin arbeidsgiver om å overføre ferie til neste ferieår.

Når det gjelder de som har 5 ukers ferie er muligheten for antall dager man kan overføre til sammen 17 virkedager.

Ingen av partene kan kreve at ferien overføres. Man må være enige om dette, videre må avtalen inngås skriftlig.

Fra og med ferieåret 2009 er det ikke lenger anledning til å løse inn ikke avviklet ferie i penger. Dette gjelder den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag samt den ekstra ferieuken til 60 åringer. Det blir gjort unntak der ferie ikke blir avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon.

Hva skjer automatisk i Matrix Lønn

Ved overgang til nytt år justerer Matrix Lønn selv antall feriedager på den ansatte automatisk som følger:

Felt ansatte: Hva skjer:
Ferierett Ved overgang til nytt år blir antall dager på feltet Ferierett regnet ut ifra hvilken sats som er valgt for firmaet under Arkiv, Firmaopplysninger, Feriepenger. Avtalefestet gir 30 virkedager. Ferieloven og Egendefinert gir 25 virkedager. Om den ansatte passerer 60 år i løpet av ferieåret, legges det på 6 virkedager ekstra.
Gjenværende Ved overgang til nytt år vil gjenværende feriedager på det nye året bli regnet ut fra antall i feltet Ferierett – (minus) antall i feltet Forskudd på fjoråret.
Sparte Ved overgang til nytt år hentes antall dager som står i feltet Gjenværende på fjoråret.
Forskudd På det nye året vil dette feltet alltid bli 0