Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Roller og rettigheter i Altinn

Hvordan fungerer Roller og rettigheter i Altinn?

Firmaet (daglige leder/adm.dir) må sørge for å gi lønningsansvarlig riktige rettigheter til det organisasjonsnummeret det skal innrapporteres for.
Det vil si på det firmaet den ansatte skal føre lønn for.

Riktige rettigheter i Altinn for en lønningsansvarlig i et firma er minimum som følger:
• Utfyller/innsender eller Begrenset signeringsrettighet
• Systemadministrasjon

Følgende roller gir også riktige rettigheter:
• Utfyller/innsender eller Begrenset signeringsrettighet
• Regnskapsmedarbeider
• Begrenset signeringsrettighet
• Tilgangsstyring

Hvordan se egne roller og rettigheter
Hvis du vil se hva du har, logg inn på altinn med personnummer du bruker, velg Tilgangsstyring, og Rolleoversikt. Velg orgnummer du vil se roller for.
Kontroller med oppsettet over. Noe som mangler?

Hvordan delegere roller og rettigheter?
Daglig leder eller annen person med slike rettigheter må logge seg på altinn, og inn på det aktuelle organisasjonsnummeret.
Så gå inn på Tilgangsstyring, velge den ansatte det skal gis rettigheter til. Og der gi de nødvendige rettigheter.

Daglig leder må gi lønningsansvarlig følgende roller:
• Utfyller/Innsender eller Begrenset signeringsrettighet.
• Dette gjøres under «Tilgangsstyring», «Deleger roller og rettigheter».

Lønningsansvarlig må også ha rettigheten Systemadministrasjon for å kunne opprette datasystemID.

Dette gjøres under Deleger roller og rettigheter – Deleger enkeltrettigheter. Klikk på lenken Systemressurs og kryss av Les og Skriv på rettigheten Systemadministrasjon.