Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Avstemming feriepenger

Slik avstemmer du feriepenger og uttak av ferie i Matrix Lønn.

Feriepengeliste

Ta ut rapporten Feriepengeliste årets. Finnes under Rapporter, skillekortet Ferie. Se over at rest saldo stemmer. Er alt utbetalt, skal sum Rest og Rest 60 år være null.

Stem av mot regnskapet også. Saldo skal kun være avsatte feriepenger i år. Det beløpet finner du på rapporten Feriepenger neste år. Andre avstemmingstips: Klikk på Rapporter – Årsoppgave. Ta gjerne ut rapportene Sammenstilling til ansatte. Se igjennom at det ser rimelig ut.

Avstem feriepenger

Kontroll og avstemming av feriepenger gjøres både før og etter oppretting av nytt år. Kontroll på inneværende år gjøres før man oppretter nytt år.

Kontroll inneværende år

Stå på inneværende år. Gå inn på Arkiv – Rapporter og skillekortet Ferie.

Ta ut både Utbetales i år (fjorårets grunnlag) og Utbetales neste år (årets grunnlag).

Rapporten Utbetales i år (fjorårest gunnlag)

Hvis alle har fått utbetalt alt, skal det på kolonnen Rest og Rest 60 år være 0,00.

Rapporten Utbetales neste år (årest gunnlag)

Kontroller at grunnlaget er riktig. Skal være lik bruttolønn, dvs uten utbetalte feriepenger. Ta gjerne en stikkprøvekontroll på at restbeløp er riktig. Det vil si grunnlag ganger sats, normalt 12%.

Hvis det ikke stemmer, ring Kundeservice, for hjelp til løsning.


Avstem feriedager

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at de ansatte tar ferie. Når sommerferien er over, er det på tide å se over rest antall dager. Har du tilleggsmodulen Utvidet fravær, finnes et utmerket rapport for dette formål. Den finner du under Rapporter, skillekortet Ferie. Den heter Feriedager. Viser antall dager ferierett, gjenværende, forskudd og sparte. Bruk den når det skal avtales med den enkelte ansatte om uttak av rest feriedager.

Har du ikke tilleggsmodulen Utvidet fravær, gå inn på hver ansatt i Register – Ansatte. Feriedager finner du under skillekortet Ferie.