Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Personalforsikringer

Hvordan registrere personalforsikring på den enkelte ansatte?

Du skal føre innberetningspliktig del av premie til gruppeliv- og/eller ulykkesforsikring på den enkelte ansatte. Hvis du har kjørt alle lønninger for året, gjør du det ved å kjøre en ekstra lønnskjøring. 

Slik gjør du det i Matrix Lønn

Få oversikt fra forsikringsselskap.

Gå så inn i Matrix Lønn og på det året det skal innberettes på.

Registrer så i Arbeide med- Lag lønn en lønnsart for dette. Det vil si, er all lønn for året allerede utbetalt, slett alle andre linjer.

Finn riktig lønnsart (riktig innberetning på A-meldingen).

410 Fri livsforsikring

A-meldingen Lønnsbeskrivelse, Skattepliktig del forsikringer


430 Ulykkesforsikring 

A-meldingen Lønnsbeskrivelse, Skattepliktig del forsikringer


440 Helseforsikring

A-meldingen Lønnsbeskrivelse, Skattepliktig del forsikringer

Hvis denne registreringen kun inneholder lønnsarter for innberetning av forsikring, kan man få negativ nettolønn på en ansatt. Dette skyldes at det trekkes skatt, samtidig som det ikke finnes noe å trekke skatten i fra. Bruk i de tilfeller lønnsarten for forskuddstrekk (vanligvis 910) og angi 0 i beløp.

Ansatte må være satt Aktive


Er noen ansatte sluttet må de settes aktiv igjen. Når tilbakemelding OK, ta bort Aktiv på de ansatte.A-meldingen

Er det allerede sendt inn A-melding for perioden, send inn en erstatningsmelding.

Helseforsikring – Behandlingsforsikring

Hvordan registrere helseforsikring – behandlingsforsikring på de ansatte?

Arbeidsgivers dekning av premie til behandlingsforsikring anses som skattepliktig inntekt i sin helhet. Arbeidsgivers dekning skal inngå i grunnlaget for:

• Forskuddstrekk
• Arbeidsgiveravgift
• Lønnsinnberetning, innberettes i kode 116-A 

Forslag til lønnsart er 440 Helseforsikring:

Du kan opprette den selv eller du kan hente den fra grunnregisteret ved å gå inn på Verktøy – Registervedlikehold, Hente.