Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Registrere fagsystem-ID mot Altinn

Linken mellom Matrix Lønn og Altinn fungerer når du har registrert inn gyldig fagsystem-id og passord.

For å kunne sende noe som helst til eller fra Altinn gjennom Matrix Lønn, så må du i forkant ha registrert en gyldig fagsystem-id og passord.

Velg aktør for fagsystem-ID

Fagsystem-ID kan du registrere på en aktør i Altinn. Aktøren du registrerer fagsystem-IDen på, må ha tilstrekkelig med rettigheter på den virksomheten du skal sende inn for. Fagsystemet kan registreres på:

  • Virksomheten selv,
  • En person som har tilstrekkelig rettigheter på virksomheten eller
  • En annet firma, hvor dette firmaet har tilstrekkelig med rettigheter til den aktuelle virksomheten

Altså kan for eksempel styrets leder i virksomheten registrere fagsystem-ID på seg selv i Altinn. Det vil fungere siden styrets leder har tilstrekkelig med rettigheter på virksomheten. Vedkommende kan også benytte samme fagsystem-ID og fagsystempassord på alle andre aktører som han også har tilstrekkelige rettigheter på. Dermed trenger styrets leder å bare benytte seg av ett felles fagsystem-id og fagsystempassord.

Tilsvarende kan et regnskapsbyrå, som har fått tilstrekkelig med rettigheter tildelt på sine klienter, benytte ett felles fagsystem-ID og passord dersom byrået registrerer fagsystem-IDen på aktøren «Regnskapskontoret».

Registrer fagsystem-ID

Logg på Altinn.no, og velg den aktøren hvor du ønsker å registrere fagsystem-iden. Gå til Profil og Avanserte innstillinger. Under overskriften «Registrer datasystem», velg Matrix Lønn under Type datasystem. Opprett et passord bestående av bokstaver og tall, og deretter trykk på «Legg til». Da har du fått en fagsystem-id for ditt Matrix lønn. Noter ID-en, i eksempelet nedenfor er det 534065.

Legg inn fagsystem-ID og passord i Matrix Lønn

I Matrix Lønn, gå til Arbeide med | Skattekort – Altinn. På skillearket Innstillinger, skriver du inn Fagsystem-ID og Fagsystemets passord. Lagre. Om du har skrevet riktig, så er nå forbindelsen mellom Matrix Lønn og Altinn opprettet, og du kan sende inn rapporter fra Matrix Lønn.

Nødvendige rettigheter i Altinn

Du trenger tilstrekkelig med rettigheter på den aktuelle virksomheten i Altinn for å kunne sende inn rapporter direkte til Altinn fra Matrix Lønn. Dine rettigheter finner du ved å logge deg inn på firmaet du skal sende inn for, deretter til Profil og «Skjema og tjenester du har rettigheter til». Du kan ha rettigheter til enkelttjenester, eller mer generelle rettigheter gjennom roller. For å sende inn lønnsrelaterte skjemaer, så har du behov for minst rettigheten Lønn og personalmedarbeider. Du bør også ha begrenset signeringsrettighet og utfyller/innsender.

SMS-passord i Altinn

Du bør også legge inn ditt «SMS-passord» og telefonnummer i Altinn. Dette skal du registrere på deg selv som aktør i Altinn. Under Profil | Avanserte innstillinger, gå til overskriften «Innlogginsinformasjon». Fyll inn ditt mobilnummer, og klikk på «Endre passord». Skriv inn et passord og noter deg dette. Lagre deretter.

Ved å legge inn ditt mobilnummer og passord her, så kan du hente for eksempel A-melding tilbakemeldinger.

Regnskapskontor

Matrix Lønn har en egen modul for regnskapskontor, hvor du kan oppgi fagsystem-id og passord kun en gang for alle klientene dine. Ta kontakt med Matrix om du ønsker en slik modul.

Problemer?

Fagsystem-ID eller passord er feil

Jeg har problemer med passord mot Altinn. Hvorfor?

Denne feilmeldingen vises om man sender inn med en fagsystem-ID eller et fagsystempassord som ikke er korrekt.

Firmaet (daglige leder/adm.dir) må sørge for å gi lønningsansvarlig riktige rettigheter til det organisasjonsnummeret det skal innrapporteres for.

Gå inn på Roller og rettigheter i Altinn. Godkjenn/ bekrefte ID nummer / fagsystem identitet og passord. Viktig, du skal bruke passord som er laget for ditt Firma, ikke det passordet som du har som privatperson i Altinn. Bekrefte passord på nytt i Altinn.

Fagsystem-ID og passord legger du inn i Matrix Lønn under Arbeide med, Skattekort-Altinn, skillearket Innstillinger. Det er viktig at du har samme Fagsystem-ID og passord i Altinn og Matrix Lønn.

/HL 23.04.2021