Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Endringslogg faktura og regnskap

11.01.2024 (v2024.1.0)

Fikset en feil i Fakturalog ved ToolTip av “Sendt som epost til …” med lang epostadresse.

Lagt til “Visma periode og år” som eksport av data til årsavslutningsprogram

Oppdatert liste over postnummer og poststeder.

Lagt inn “Vår ref”, “Telefon” og “Epost” i avsender på EHF. 

Andre småfeil også rettet for stabilitet.

14.11.2023 (v2023.2.1)

Rettet feil i det frittstående timeregistrering Tr.

14.11.2023 (v2023.2.0)

Bokføring av innførsel er forbedret.

Eksport av fakturalogg har fått flere felt som Org. nr.

Fikset en feil med korrupt tekst i bilag.

Forbedring på tilbakemeldinger ved tilbakelegging av sikkerhetskopi.

Andre forbedringer på stabilitet og tekster i forskjellige vinduer.

18.01.2023 (v2023.1.0)

Forbedret test for om det er hull i fakturaserien.

Mulig å skru av utskrift for “Import fra OCR” og “Bokfør fra Fakturaoversikt”.

Ved oppdatering av programmet kan man gå rett til endringslogg.

OCR-import lagt til støtte for negative tall.

Fikset årsoppgave for Skattemelding MVA

12.12.2022 (v2022.4.2)

Forbedret tilbakemeldings vinduer i Matrix og tekster.

Mulig å skru av utskrift for “Import fra OCR” og “Bokfør fra FO”.

OCR-import lagt til støtte for negative tall.

02.11.2022 (v2022.4.2)

Import – Fakturaliste – Enkel liste med kunder og bruttobeløp: Utvidet med valgfri definisjon av kolonner og Forfallsdato.

En bugfix rundt sending av EHF.

17.10.2022 (v2022.4.1)

Vis grunnlag på inngående MVA ved “Vis poster som inngår” i skattemelding MVA.

Andre mindre bugfixer på sending av EHF

06.10.2022 (v2022.4)

Oppdatering: Postnummer osv. har blitt oppdatert

Forbedring: Sjekk for hull i faktura nummerserien er laget for å gi beskjed om noe blir feil underveis ved fakturering.

Ny funksjon: Valg for “Alltid varenummer på fakturalinje med beløp”.
Dette finnes under menyvalget Vedlikehold -> Innstillinger -> Faktura og skillearket Valg. I seksjonen i midten, finnes et eget felt som heter “Må ha varenummer på fakturalinje med beløp.” (se bilde under)

Ny funksjon: Valg for “Fakturer avgiftsfritt” krysset av når ny faktura startes.
Dette finnes under menyvalget Vedlikehold -> Innstillinger -> Faktura og skillearket Valg. I seksjonen i midten, finnes et eget felt som heter “Kryss av Fakturaer avgiftfritt som standard på nye fakturaer. (se bilde under)


Bugfix: Hvis man velger faktura av typen KREDIT eller AVREGNING i bilagsregistreringen så blir fortegnet nå fikset.

Bugfix: Registrering av bilag, F6 virker nå kun når konto for kunder er valgt.

Bugfix, relatert til moms kode 5, som sjeldent har vært oppservert under skattemelding MVA er blitt fikset.

01.06.2022 (v2022.3.2)

Lagt inn MVA-koder for gull (Mk-91 og Mk-51)

Fikset en bug som gjorde at programmet kræsjet i Fakturaloggen.

Fikset en bug for sending av kontospesifikasjon pr. epost.

12.05.2022 (v2022.3.2)

Fikset en bug med sending av reskontrooversikt pr epost.

01.04.2022 (v2022.3.1)

Oppgradert Matrix Epost til versjon 1.3. Denne versjonen har forbedret bruken av æ ø og å i emnefeltet ved sending av epost.
Dette pga. enkelte opplever at epost/faktura ikke kommer fram til mottaker selv om systemet sier at epost er sendt. Dette skal være løst nå.

31.03.2022 (v2022.3.0)

Gjort diverse justeringer i Skattemelding MVA. Bedre beskrivelser og funksjonalitet på Skattemelding MVA bildet.

Les mer om hvordan levere inn Skattemelding MVA her: https://hjelp.matrix.no/merverdiavgiftsoppgave/

Lagt til “Vareinformasjon” og “Info ved varebestilling” ved import av vareliste fra f.eks. Excel. Finnes under menyvalget Vedlikehold -> Import -> Vareliste i valgfrie kolonner

14.03.2022 (v2022.2.1)

Lagt til knapp i Skattemelding MVA, “Gå til skatteetaten.no”.
Denne knappen vil ta deg til sin side for innlevering, og baserer seg på det org. nr. som er registrert på din klient og regnskap under menyvalget Vedlikehold -> Innstillinger -> Generelt.

Ny funksjon. “Detaljert eksport” av varer finnes nå under eksport av vareregistret. Knappen finnes ved å åpne vareregistret og Excel knappen. Dette er en total eksport av varer som gjør det enklere å endre, varetelle m.m. i Excel.

08.03.2022 (v2022.2)

Åpnet opp for Skattemelding MVA 2022 med låsing av bilag.

Fikset at Hjelp -> Vesjonslogg noen ganger var grået ut.

Lagt inn “Eksporter postnummer som tekst” i eksporter fakturaliste til regnskapsfører Visma Business.

24.02.2022 (v2022.1.5)

Fikset og forbedret store deler av den nye Skattemelding MVA.
Lagt til mulighet for å velge spesifikasjon ved bilagsføring. Man dobbelklikker kolonnen spesifikasjon, hvor du får opp valg av dette pr linje.

Man kan gjøre prøveutskrift hvor det også genereres en XML fil som brukes på altinn sine sider for opplasting av Skattemelding MVA.

Les mer om dette her. Artikkelen er under utvikling, så mangler det informasjon, bare sjekk senere. Det vil også bli laget en video som forklarer det hele i god tid før innleveringsfrist i April, for periode Januar-Februar 2022.
https://hjelp.matrix.no/merverdiavgiftsoppgave/ 

Ny import av fakturaer fra utklippstavlen.
Les med om funksjonen her

Fikset en bug i eksport av detaljert fakturalogg. Forskyvning av kolonner f.o.m. J.

30.12.2021 (v2022.1.0)

Ny Skattemelding MVA 2022.
(selve Skattemelding MVA er ferdig, men eksporten til Altinn er ikke klar enda. Det er en egen eksport til XML fil som kan importeres i Altinn, for enklere innlevering. Mer informasjon på nyhetsbrev kommer over nyttår før første innlevering kreves)

Lagt til felt i kontoplanen for Skattemelding MVA 2022.

Utvidet bilagsregistreringen for Skattemelding MVA 2022.

18.10.2021 (v2021.3.5)

Lagt inn et valg “Varetellingsmodus” under fakturainnstillinger. Finnes på følgende menyvalg: Innstillinger -> Vedlikehold -> Faktura og skillearket “Valg”. Valget ser du her øverst til høyre.
Når en vare åpnes så går fokus rett til feltet “På lager”. Dette gjør varetelling enklere.

Forbedret håndtering av æøå i emnefeltet med lang tekst for Matrix epost.

Forbedret emnefeltet og informasjon når faktura sendes med epost.

Håndtering av posteringstekster i bilag er forbedret.

Generelle forbedringer av koden.

16.08.2021 (v2021.3.2)

“Merk som sendt og klar for bokføring” skal nå virke i litt flere tilfeller slik at fakturalogg ikke så ofte blir hengende igjen som “Ikke sendt”.

Cancel knappen i epost sendingsbilde vil gi melding om at fakturaen er merket som sendt.

Utvidet detaljert fakturalog med reskontrogrupper og betalt dato.

Andre små justeringer på logo, ikon og innloggingsbildet.

30.06.2021 (v2021.3.1)

Endret pris på bestilling av 10 klippekort for EHF

Ny logo og icon i programmet

30.06.2021 (v2021.3.0)

Ny og bedre metode tatt i bruk for oppdatering av programmet

Ny og forbedret epost-sending av faktura m.m. med ytterligere kvalitet for å ikke havne i Spam/søppelpost

29.06.2021 (v2021.2.2)

Utvidet periode på 6% MVA, nå t.o.m. 30. september 2021. MVA som vanligvis er 12% for bl.a. personaltransport, overnatting, idrettsarrangementer m.m. 

Utvidet funksjonalitet i “Faste oppdrag” (overstyring av rabatt og fast pris).

Eksport av faste oppdrag fra menyvalget “Utskrifter” -> “Liste med faste oppdrag”

Flyttet hjelp og dokumentasjon fra lokale pdf-filer til nettet, hjelp.matrix.no

Lagt til valg for bestilling av 10 klipp på EHF.

03.05.2021 (v2021.2.1)

Fikset noen bugs på statistikk

Endret fra 45 til 30 dagers demoperiode

09.03.2021 (v2021.2.0)

Fikset “ikke sendt” problematikk rundt sending av faktura til flere mottakere. Det skal nå være mer sikkerhet rundt at en faktura er sendt eller ikke sendt med tanke på forfallsdag i fakturaoversikten.

Fikset noen lenker til vår hjemmeside fra forskjellige menyvalg.

17.02.2021 (v2021.1.2)

Fikset en bug på Statistikk. Dette har også resultert i at vi nå har laget denne meldingen som vist på bilde.

Det er også fikset oppdatering av Valuta. Man vil nå få riktig valuta satser når man oppdaterer under menyvalget Registre -> Valuta og innstillinger “Oppdater kursene NÅ!”

Automatisk pr døgn oppdatering fungerer også nå. Tidligere kurser var låst til en gang i 2019.

Det er også fikset problematikk rundt å markere en faktura som sendt i fakturaoversikt, som nå gjenspeiles i fakturalogg også som sendt, uten å måtte oppdatere fakturaloggen

12.02.2021 (v2021.1.1)

Muligheten til å slette Avdelinger med Ctrl + knappen “slett”, for å tvinge en sletting av avdelinger (bilag, tall og detaljer ikke blir feil, og blir tatt vare på).

Ellers fix  på at kreditnotaer burde være markert som sendt i denne versjonen.

EHF bug fixer og forbedringer

01.01.2021 (v2021.1)

Nytt versjons system, hvor første tall alltid vil vise til året versjonen er fra.

6% MVA første halvår 2021. Nye poststeder, kommuner og fylker.

EHF 2.0 borte fra Elma.

Forbedret håndtering av fakturalogg (oppdater fakturalogg).

Feil i statistikk, store endringer.

11.10.2020 (v8.6.8) 

Kjøp av EHF klippekort forbedringer

Fikset en feil med øæå og endret til42

Pågående arbeid

Vi ønsker å være åpne om hva vi jobber med til enhver tid. Nedenfor finner du derfor noe av det som vi jobber med nå og planlegger for de nærmeste ukene.