Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Importere fakturaer fra utklippstavlen (eller fil).

Matrix Økomisystem kan importere fakturaer fra utklippstavlen (eller fil).

Du kommer til dette bilde ved å velge fra menyen:
Vedlikehold -> Import -> Fakturaliste, og velg så Format til å bli som bilde over. Velg så fil, eller lim inn via Importer fra utklippstavle knappen nederst til venstre

Beskrivelse av format:

– Hver linje skal avsluttes med CR og/eller LF (0x0d og/eller 0x0a) en eller flere ganger.
– Hver linje skal deles opp i felt (kolonner) med TAB (0x09).
– Hvis en linje avsluttes med TAB rett foran CR/LF så regnes det som et tomt felt mellom TAB og CR/LF.
– Alle mellomrom (0x20) i starten og på slutten av et felt blir fjernet, mellomrom inne i en tekst blir beholdt.
– Norske bokstaver skal ha de ASCII verdier som brukes av Windows æ=0xe6, Æ=0xc6, ø=0xf8, Ø=0xd8, å=0xe5, Å=0xc5.

Hvis første felt i første linje har et tegn forskjellig fra et tall så regnes linjen som en overskrift med spesifisering av feltene.
Kolonner som må være med er Kundenummer og Varenummer. Alt annet er frivillig.

Rekkefølgen på kolonnene kan derfor stokkes om. Ukjente kolonner ignoreres. Hvis overskrift mangler så velges følgende rekkefølge:

– Kundenummer
– Varenummer
– Varetekst
– Nettopris
– Mva-kode
– Antall


Alle andre linjer er data

– Filen sjekkes for feil. Hvis det blir funnet feil, blir ingenting importert. Feilen må da rettes før en importerer om igjen.
– Flyttall skal ha . (punktum) eller , (komma) som decimaltegn
– Flyttall skal ha max 2 decimaler etter komma.
– Kroner kan ha minustegn forrest eller bakerst men ikke begge samtidig.
– Første felt (kolonne) må inneholde et tall (f.eks. Kundenummer) for å skille det fra en overskrift.
– Kundenummer (reskontronummer) må finnes i kundelisten.
– Flere linjer etter hverandre med samme Kundenummer vil bli samlet til en faktura.
– Varenummer må finnes i varelisten.
– Varetekst som inneholder tekst (ikke tom) med maks 79 tegn vil overstyre varenavn i fakturaen.
– Nettopris (kan ikke inneholde tekst men kan være tomt) som inneholder et tall vil overstyre varepris.
– Mva-kode må være en av 0, 5, 52, 6, 7, 3, 31, 33 eller tom. Hvis det ikke er tomt så overstyrer det mva-kode fra varen.
– Antall er et flyttall eller tomt. Hvis feltet er tomt så settes antall til 1.

Eksempel på fil med to fakturaer (legg merke til at siste linjen har 4 TAB etter Varenummer før Antall.

Kundenummer Varenummer Varetekst Nettopris Mva-kode Antall
10001 A110 Standar bokhylle 110cm høy 749.00 3 1
10001 A110-L Bred bokhylle 110cm høy 1199.00 3 2
10017 T012 12mm tau 4.50 3 12.5
10017 E050 20