Du er her:
< Tilbake

Import av ordre fra nettbutikk

I standard Matrix-format

Gå inn på Vedlikehold / Innstillinger / Faktura og Velg Format Matrix under Kopiering av ordre fra utklippstavla:

Deretter start Matrix på nytt. Du bør få til at alle ordrer i nettbutikken blir sendt deg på e-post, hvor du velger Ctrl A + Ctrl C.

Eksempel på melding

Navn:Matrix
Adr1:Ludvig Løvaasgt. 57
Adr2:
Adr3:3188 Horten
Telefon:33044034
E-post:trond@matrix.no
Org.nr:971211687
Vare:1234;Fiskestang;1;790,25;0

Når du får inn en bestilling på dette formatet, så trykker du på Ctrl+A og deretter Ctrl+C for å kopiere datene ut til utklippstavle. Gå deretter inn på knappen Ny faktura:

Spesifikasjon av oppsettet for epostordre

Dataene har en nøkkel for hver linje på følgende format:
Navn:
Adr1:
Adr2:
Adr3: (postnummer og poststed)
Telefon:
E-post:
Org.nr:

Vare:Varenummer;Beskrivelse;Antall;Nettopris;Momskode
Momskode: 0=Fri, 1=Høy sats, 2=Middel sats, 3=Lav sats, 4=Unntatt avgift, default 1

Eksempel på varelinjer

Vare:1234;Fiskestang;1;790,25;0 (Fullt format)
Vare:0;Fiskestang;1;800,00,1 (Uten varenummer, prisen må være med)
Vare:;Fiskestang;900 (Uten varenummer, antall settes til 1, prisen må være med, momskode
settes til 1)
Vare:1234 (Bare varenummer, antall settes til 1, beskrivelse, pris og momskode hentes
fra varelista)

Recordbeskrivelse for import av ordrer og fakturaer fra eksterne systemer

Matrix Økomisystem og Matrix Fakturaprogram kan importere ordre, fakturaer, kreditnotaer og kontantsalg fra et annet faktureringssystem på tekstfil i csv-format.

Beskrivelse av filformatet

 • Navn på filen kan velges fritt
 • Filen kan inneholde blanke linjer
 • Kommentarlinjer skal begynne med //
 • Filen er delt opp i records, med en record pr. linje
 • Hver linje skal avsluttes med CR/LF (0x0d/0x0a)
 • Norske bokstaver skal ha de ASCII verdier som brukes av Windows æ=0xe6, Æ=0xc6, ø=0xf8, Ø=0xd8, å=0xe5, Å=0xc5

Record-format

 • En record begynner med recordtype
 • Hver record inneholder felter som separeres med semikolon (;)
 • Felter kan utelates, men de må ha semikolon hvis det kommer flere felter etterpå
 • Flyttall skal ha . (punktum) eller , (komma) som decimaltegn
 • Flyttall skal ha max 2 decimaler etter komma.
 • Kroner skal alltid oppgis med 2 decimaler.
 • Filen sjekkes for feil. Hvis det blir funnet feil, blir ingenting importert. Feilen må da rettes før en importerer om igjen.
 • MVA-satser: høy, middel og lav sats

Record 100: Ordre/Faktura start

Record 110: Kunde

Hvis kunden finnes i Matrix fra før (sjekk på kundenummer), blir dataene for denne kunden oppdatert, ellers settes kunden inn i kunderegisteret.

Record 111: Kunde- og vareadresse

Record 120: Varelinjer

Hvis varen finnes i Matrix fra før (sjekk på varenummer), blir dataene for denne varen
oppdatert, ellers settes varen inn i vareregisteret.

Record 199: Ordre/faktura slutt

Eksempel på fil

//Matrix Økonomisystem, Fakturaer fra Testfirma

// Faktura 100;1;12345;11.06.2010;21.06.2010;0; 110;10345;Ola Normann;Gneisveien 1;;3188;HORTEN;NO;441 68 712;;;ola@normann.no;123 456 789; 111;Tiurstien 17;;3900;PORSGRUNN; 120;10345;Fiskestang;stk;450.00;230.50;10;;4500.00;1;1125.00;3010; 120;10387;Sluk;stk;25.00;11.50;100;;2500.00;1;625.00;3010; 199;7000.00;1750.00;0.00;8750.00; //

Ordre

100;0;43210;11.06.2010;21.06.2010;0;

osv

Import av ordre andre filformater

Matrix har også flere alternative ordreimportmetoder tilgjengelig. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp.

Import av regnskapsbilag

Se egen veiledning for importfunksjon for regnskapsbilag.