Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Velg produkt

Velg kategori

Resultater

Sende inn skattemelding for inntekts- og formueskatt

Dersom du har Matrix til regnskapsføringen, så kan du få hjelp til å sende inn din skattemelding for inntekts- og formuesskatt, herunder også å sende inn næringsspesifikasjonen.

Forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift

Regnskapsføring av merverdiavgift ved innførsel

Hvordan bokføre bilag knyttet til import av varer og tjenester?

Importere fakturaer fra utklippstavlen (eller fil).

Merverdiavgiftsoppgaven fra 2022

Hvordan bokføre og sende inn MVA-oppgaven fra og med år 2022.

Bokføring av direkte inngående merverdiavgift

Når du mottar en faktura som inneholder bare merverdiavgift, hvordan skal den bokføres?

Avvikende regnskapsår

SAF-T eksportformat

Du kan eksportere i SAF-T-formatet til norske skattemyndigheter fra Matrix.

Import av ordre og faktura til Matrix Rs

Oversikt over alle måter å importere ordrer og fakturaer på til Matrix.