Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Etter innsending av en A-melding, kommer du automatisk til bildet for å hente tilbakemeldinger. Men det kan også velges under Arbeide med – A-melding tilbakemelding.

Angi fødselsnummer (normalt tilhørende lønningsansvarlig) og passord (passord som er lagt inn under Min profil i Altinn).

Du får forslag om at tilbakemeldinger 40 dager tilbake i tid skal hentes. Normalt er det helt greit, for du sender inn en A-melding eller kanskje to per måned. Men om du vet at det kan bli en veldig lang liste kan du endre til et færre antall dager eller om du ønsker til flere dager, for eksempel 60 så får du de to siste månedene.

Du kan velge å ta med arkiverte tilbakemeldinger, men disse vil du ikke kunne åpne i Matrix Lønn.

Velg hvordan Pin-kode skal hentes. Det vanligste er SMS. Klikk Hent Pin-kode. Om SMS valg sendes Pinkoden til telefonnummeret som er lagt inn under Min profil på det aktuelle fødselsnummer i Altinn. Legg inn og klikk OK.

Du får de siste tilbakemeldingene. Normalt vil det være den det står ulest på som er aktuell. Men Arkivreferansen til venstre, periode og meldingsid gir også informasjon om hvilken tilbakemelding du skal velge. Er du i tvil, kan du også sjekke under Arkiv – Innsendt Altinn, og A-melding. Velg ved å klikke på den og Klikk OK.

Du får opp en kvittering med oversikt over hva som er sendt inn.

På denne kvitteringen står det Ingen avvik. Det betyr at den er ok, og at den har gått videre i systemet. Det vil si til skatteetaten, nav og ssb. Hadde noe vært feil ville du fått melding om det.

Ved innsending av A-melding for september er Anders ikke aktiv selv om det ikke ble meldt noen sluttet dato i august. Denne feilmeldingen blir da resultatet:

Når du får en slik melding må du se nærmere på hva det er som er feil, samt alvorlighetsgrad.

Se tabell side 1. Det er meget viktig at meldinger med feil blir erstattet med korrekte meldinger.

Du kan også hente Tilbakemelding under Arbeide med:

Gir samme valg som ovenfor.

Ved feil eller om det er noe du ikke har fått med på perioden så vil du kunne sende inn en erstatningsmelding. Den vil da erstatte det du har sendt inn tidligere på denne perioden.

error 108