Brukermeny

Bokføre gaver og uttak til eget forbruk

0
0

Hvordan bokfører jeg uttak av varer til eget forbruk i Matrix? Jeg har også tatt ut varer som jeg har gitt i gave (eller reklame) til familie og venner. Hvordan putter jeg dette inn i regnskapet? Må jeg skrive faktura for dette?

  • Anine Cornelius Løvdal asked 5 år ago
  • last edited 5 år ago
  • You must to post comments
0
0

Varer til eget forbruk

Varer tatt ut til eget forbruk anbefaler vi at du fakturerer deg selv samme måte som faktura til vanlige kunder. Prisen skal være det beløpet du ellers ville fakturert kunder. Det skal registreres vareuttakene, og derfor er det ikke tilstrekkelig å kjøpe varene via normalt kassesalg. Vi mener at fakturering på ditt kundenavn dekker kravet til føring av “vareuttaksbok”.

 

Utdeling av vareprøver

Dersom utdelingen av vareprøver bare har som formål å være gave, så må du betrakte det som vareuttak slik som beskrevet ovenfor.

Men dersom utdelingen av vareprøver er gitt med reklame som formål så vil det være andre regler. Som hovedregel har næringsdrivende ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift for gjenstander som gis bort i reklameformål. Men når du deler ut varer som du selv selger, så har du likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på disse varene. Omsetningen skal beregnes med såkalt uttaksmerverdiavgift. (Se kapittel i Merverdiavgiftshåndboken).

Vi anbefaler å notere utdelte vareprøver (med alminnelig omsetningsverdi inkl. mva) og bokføre summen slik:

Konto Mva-kode Beløp
3080 Utdelte vareprøver 3 -12500
7321 Vareprøver 1 12500

Det er også fradragsrett for andre reklameeffekter når alminnelig omsetningsverdi er bagatellmessig, som for tiden anses som kr 100 inklusive merverdiavgift. (Se Merverdiavgiftshåndboken for mer detaljer.)

 

Gaver

Det er ikke verken skattefradrag eller fradrag for merverdiavgift ved utdelinger som anses som rene gaver, og altså ikke har en reklameverdi. Det er i noen få tilfeller fradragsrett for ordinære gaver til ansatte, og det kan du lese om i Lignings-abc.

I et enkeltpersonforetak kan innkjøp av gaver som ikke har skattemessig fradragsrett bokføres slik:

Konto Mva-kode Beløp
2060 Privatuttak 0 600
1920 Bank 0 -600
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.