Du er her:
< Tilbake

Matrix Økonomisystem har en funksjon for automatisk avstemming av bankkonto. Se her hvordan du kan sjekke bankbevegelsene uten manuell avkryssing.

Hent ut en kontoutskrift til Excel fra din bank. Sørg for at første kolonne er dato, andre kolonne er beskrivende tekst og tredje kolonne er beløp. Filen kan du lagre som csv. Eksempel på en slik fil kan du laste ned her. Slik ser filen ut i Excel:

Så kan du gå til Vedlikehold | Avstemming av bankkonto. Filformatet ovenfor gjelder for Danske bank, så bruk det formatet. Trykk på bla gjennom og finn csv-filen du lagret ovenfor. Angi hovedbokskontoen som du har brukt i Matrix for denne kontoen. Deretter «start avstemming»:

Du vil da få ut en liste med avvik som er funnet. Rett opp i feilene og prøv igjen.