Her er du:
Tilbake

Dersom du har tekniske problemer i ditt Matrix Lønn-program, så kan du sende bestillingen av skattekort ved å logge deg på Altinn og laste opp filen som er laget i Matrix Lønn.

Normalt bestiller du skattekort fra ditt Matrix Lønn, under valget Arbeide med | Altinn, skillearket Skattekort, på knappen «Bestill skattekort». Da kan du følge veiledning her. Men dersom du har tekniske problemer med integrasjonen mot Altinn, eller du av andre årsaker ønsker det, så kan du gå inn i Altinn og heller laste opp skattekortfil fra din lokale datamaskin. På den måten unngår du utfordringer med fagsystem-id og andre tekniske hindringer som kan oppstå når Matrix lønn sender bestillingen til Altinn.

Følg veiledningen nedenfor for å sende skattekortbestillingen din fra Altinn.

Generer skattekortfilen først i ditt Matrix Lønn

For å lage filen SKORT, som inneholder bestille skattekort, så må du først huske å legge de ansatte inn i ditt ansattregister. Deretter kan du gå til Arbeide med | Altinn, skillearket Skattekort. Trykk på Bestill skattekort og deretter OK.

Skjermbildet for å bestille skattekort er forskjellige dersom man har regnskapskontormodulen eller ikke, men felles for dem begge er at det lages en fil «SKORT» når du trykker på OK.

Når du har trykket OK, så opprettes skjema RF-1211 i innboksen i Altinn. Men poenget for deg som leser denne artikkelen er at det sannsynligvis ikke fungerer for deg. Du har likevel generert en lokal SKORT-fil. Denne filen finner du i mappen som er definert under Arkiv | Innstillinger, skillearket «Program/Mappe», under valget «Mappe for datafil skattekort». Du kan også stå i hovedbildet i Matrix lønn og høyreklikke og velge Åpne mappe for: skattekort.

Høyreklikk i hovedbildet i Matrix lønn og velg Åpne mappe for – Eskattekort.

Om du ikke finner SKORT-filen her, så kan det skyldes at filutforskeren faktisk åpner en annen mappe. Da må du se i filstien vi beskrev i forrige avsnitt. Eller så kan du gjøre slik som vi på support gjør: Vi går til Hjelp | Everything, og bruker dette fantastiske søkeprogrammet. Søk da bare etter ordet SKORT og sorter på dato, så finner du filen raskt. Uansett merk deg filstien, eller kopier filstien til utklippstavlen, slik at du lett finner filen når du skal sende inn bestillingen fra Altinn.

Opprett og fyll ut skjema RF-1211 på Altinn

Etter at du har laget filen SKORT, så logger du inn på Altinn. Søk etter RF- 1211 på Altinn.no.

Finn RF-1211 «Skattekort til arbeidsgiver – innsending fra system» blant skjemaene på Altinn.no.

Fyll inn enten mobiltelefonnummer eller E-postadresse, og velg Nei ved «har du hentet skattekort for dette året tidligere».

Klikk på skillearket «Oversikt – skjema og vedlegg»

Velg Vedleggstypen «RF1211 Vedlegg» og Legg ved fil. Du må så finne SKORT-filen du har laget og lokalisert ovenfor i denne veiledningen.

Når du har lagt ved filvedlegget, så kan du Kontrollere og sende inn skattekortbestillingen.

Nå er skattekort bestilt

Kort tid etter at du har bestilt skattekortene, så vil du finne dem tilgjengelig i innboksen i Altinn. Les her hvordan du kan hente inn skattekortene via to forskjellige metoder: