Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Herunder Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP)
Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal ikke innberettes på de enkelte ansatte på A-meldingen.

For at beløpene skal komme med på regnskapsbilagene og at arbeidsgiveravgiften skal bli regnet ut etter rett sats i forhold til hvor de ansatte har sitt arbeidssted, brukes det en spesiell og egen lønnsart for å kunne legge inn beløpet i lønnskjøringen. Se egen veiviser på Kundetorget.

Stem av betalt OTP med Innsendte A-meldinger og Betalingsopplysninger. OTP er spesifisert på begge rapportene.

Du kan også ta ut rapporten Tillegg tilskudd pensjoner under skillekarket Diverse for å se hva som er registrert. Velg fra og med måned 1 og til og med måned 12.

Du får da en spesifikasjon som viser hvilke ansatte, hvilken måned og beløp, samt summer.

Her et eksempel hvor kun en måned er valgt:

For mer detaljert beskrivelse for hvordan OTP legges inn, se veivisere på Kundetorget.