Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hva gjelder bonus og regler for skatt og feriepenger?

Når det gjelder bonus og regler for skatt og feriepenger, finnes det to typer.

1. Den bonusen som bare utbetales en sjelden gang, for eksempel en gang i året.
2. Den bonusen som utbetales som en del av lønn og sammen med vanlig lønn.

Bonus som utbetales en sjelden gang
Det er vanligvis ikke grunnlag for feriepenger, og det skal trekkes prosentskatt. I Matrix Lønn brukes lønnsart 360.

Bonus som en del av vanlig Lønn

Ofte i forbindelse med salg, og som en følge av oppnådde resultater. Det behandles da som vanlig lønn. Det vil si vanlig skattetrekk og feriepenger.
I HogiaLønn lager man da gjerne en egen lønnsart lik ovennevnte, men setter da x for feriepengegrunnlag, og endrer Lønnsartstype til Skatteberegning og arbeidsgiveravgift.