Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Korrigering av merverdiavgiftsoppgave

Hvordan kan jeg korrigere en mva-oppgave som jeg allerede har skrevet ut?

Denne artikkelen er skrevet november 2019

Dersom du har skrevet ut en merverdiavgiftsoppgave, så er bilagene for den samme perioden blitt låst. Det er derfor ikke mulig å endre allerede bokførte bilag. Men likevel kan det finnes en løsning for deg.

Bokføre nye bilag i en periode hvor merverdiavgiftsoppgaven er skrevet

Om du forsøker å skrive et nytt bilag på en periode hvor mva-oppgaven er utskrevet, så vil du få følgende advarsel i Matrix:

Dette er en “snill” advarsel om at du har to valg etter at du har bokført bilaget. Enten kan du korrigere merverdiavgiftsoppgaven for riktig periode, eller du kan vente å gjøre noe og dermed tas bilaget med på neste merverdiavgiftsoppgae (innenfor samme år).

Skrive korrigert mva-oppgave

Menyvalget Utskrifter | Skattemelding MVA: Dersom du har bilag i en periode skrevet etter utskrevet mva-oppgave, så vises terminen med en stjerne (*) og en rød informasjonstekst. Om du ønsker å lage en korrigert mva-oppgave, så skal du velge “Vis korrigert oppgave” og deretter skrive ut.

Korrigert mva-oppgave skriver du ut på Utskrifter | Skattemelding MVA. Det står en stjerne framfor periodene hvor det ligger korrigeringsbilag. Sett på haken ved Vis korrigert oppgave. Før utskrift kan du se hvilke endringer som vil bli gjort ved å trykke på “Vis postene som inngår”. De posteringene som utgjør endringen, er da merket med et plusstegn (+) i venstre kolonne. Om alt er ok, så kan du skrive ut den korrigerte mva-oppgaven. Husk så å gå til Altinn.no og send inn tilsvarende korrigert merverdiavgiftsoppgave for den samme terminen.

Ta med på neste mva-oppgave

Det er vanlig at små endringer anses å være bagatellmessig, og at man dermed ikke ønsker å sende inn korrigert merverdiavgiftsoppgave. Om du lar være å skrive ut korrigert mva-oppgave, så vil bilagene bli medtatt på den neste merverdiavgiftsoppgaven du skriver ut innenfor samme år.

Forutsetninger

Innstillingen “Regnskapet skal føres periode for periode” (Vedlikehold | Innstillinger | Regnskap) må være deaktivert, og regnskapsperiodene som mva-oppgaven gjelder kan ikke være låst. Regnskapsperiodene kan være låst som følge av at posteringsjournal er skrevet ut for periodene, eller selve regnskapsåret er avsluttet.

Perioden er låst

Jeg må korrigere merverdiavgiftsoppgaven, men perioden eller året er låst for endringer. Hva gjør jeg da?

Vi kan dessverre ikke få til at MVA-rapportene i Matrix tar med endringer som ikke er mulig å bokføre riktig i Matrix. Du må i så fall gjøre bokføringen manuelt på første åpne regnskapsperiode, men da må du huske å bruke mva-kode 0 på alle posteringslinjer, slik at bilaget ikke går inn i MVA-oppgaven for den inneværende perioden.