Import og eksport av kunder

Matrix kan importere kunder, leverandører og varer fra Excel. Importen av varer gjøres under Vedlikehold | Importer | Kunder og leverandører.

Varer kopieres inn på menyen Vedlikehold | Importer | Vareliste i valgfrie kolonner:

Hvis du ikke ser importerte kunder/medlemmer i listen over kunder/medlemmer, så skyldes det at intervallet som disse reskontroene ligger i, befinner seg utenfor det intervallet som er definert for konto for kundefordringer. Gå derfor inn på kontoplanen, åpne konto 1500 kundefordringer og endre intervallet fra-til reskontronummer. Deretter vil du kunne finne medlemmene/kundene.

24-09-2014 09-45-39

Og det er bare å ringe oss, så kan vi hjelpe deg med å få dette på plass.

Regnskapshistorikken kan ikke importeres.