Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Bokføring av skatteoppgjøret, forskuddsskatt

Jeg fører regnskapet for et aksjeselskap. Hvordan bokfører jeg restskatt eller tilbakebetaling av skatt?

Svar
Svaret avhenger av hvordan skattekostnaden ble bokført i regnskapet året før. Hvis skattekostnaden ble ført «etter boka», så står den skyldige skatten på konto 2500 med kreditbeløp. Forskuddsskatten for selskapet skal etter boka føres på debet 2540 ved utbetaling. Skatteoppgjøret kan også inneholde en rentekostnad hvis det blir restskatt, eller en renteinntekt hvis du får penger tilbake. En eventuell rentekostnad er ikke skattemessig fradragsberettiget, og tilsvarende er en renteinntekt ikke skattepliktig.

Skatteoppgjøret skal da bokføres slik:

  • Skyldig restskatt: kredit 2510 (betalbar skatt utlignet)
  • Til gode restskatt: debet 2510 (betalbar skatt utlignet)
  • Utlignet skatt: debet 2500 (betalbar skatt, ikke utlignet)
  • Rentekostnad: debet 8140 (rentekostnad ikke fradragsberettiget)
  • Renteinntekt: kredit 8040 (renteinntekt ikke fradragsberettiget)
  • Betalt forskuddsskatt: debet 2540 (forskuddsskatt)

Når du så bokfører betalingen av restskatten, så føres dette debet 2510 og kredit 1920 (eller annen bankkonto).