Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Automatisk avstemming av bankkonto mot kontoutskrift

Matrix Økonomisystem har en funksjon for automatisk avstemming av bankkonto. Se her hvordan du kan sjekke bankbevegelsene uten manuell avkryssing.

Hent ut en kontoutskrift til Excel fra din bank. Sørg for at første kolonne er dato, andre kolonne er beskrivende tekst og tredje kolonne er beløp. Filen kan du lagre som csv. Eksempel på en slik fil kan du laste ned her. Slik ser filen ut i Excel:

Så kan du gå til Vedlikehold | Avstemming av bankkonto. Filformatet ovenfor gjelder for Danske bank, så bruk det formatet. Trykk på bla gjennom og finn csv-filen du lagret ovenfor. Angi hovedbokskontoen som du har brukt i Matrix for denne kontoen. Deretter «start avstemming»:

Du vil da få ut en liste med avvik som er funnet. Rett opp i feilene og prøv igjen.

Spørsmål og svar

Tekstkolonnen i regnearket ser ut til å ha noen interne linjeskift innenfor hver av cellene. Hvordan kan jeg fjerne linjeskiftene?

Denne kontoutskriften fra banken inneholder linjeskift inne i hver tekstcelle. Det kan gi problemer.

Du kan merke tekstkolonnen (kolonne B i eksempelet), klikk Ctrl+B (eller Ctrl+F hvis engelsk). I feltet “Søk etter” skal du holde Alt-tasten nede mens du skriver 010 på talltastaturet. Du vil ikke se noe som står skrevet, men likevel har du gjort det du skal. Trykk så “Erstatt alle”.
Nå er feilen rettet, og du kan importere regnearket inn i Matrix.

Kredit og Debit i egne kolonner

Velges Handelsbanken, kan du lage eget excel ark med f.eks. debit og kredit i egne kolonner. Se eksempel under:
Eksemplet kan lastes ned her.