Brukermeny

Forfatterarkiv | support@matrix.no

EHF

Mange kunder, blant annet statlige og kommunale virksomheter krever at fakturaene sendes som EHF-faktura. Hvis ikke du kan levere slike fakturaer, så kan du heller ikke være deres leverandør. Heldigvis, EHF-faktura kan du skrive med to tastetrykk i Matrix. Vi har her samlet noen relevante veiledninger, spørsmål og svar knyttet til utfakturering via EHF-knappen i […]

Les mer

Kjøreregler og Tips for Matrix i Dropbox

Matrix programmene har den fine egenskapen å kunne brukes fritt rundt på flere Windows maskiner ved å ha den liggende i en skytjeneste som Dropbox. Dette har svært mange fordeler, som bl.a. å kunne på flere maskiner og det å kunne angre eller gå tilbake på enkelte filer om man kjenner til dette. En sikker […]

Les mer
innførsel illustrasjon

Slik er den nye merverdiavgiftsoppgaven fra 2017

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere Skattemelding MVA, som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.   Hva er nytt og hva er som før? Årsaken til endringen i merverdiavgiftsoppgaven er at Tollvesenet skal ikke lenger kreve merverdiavgiften på grensa ovenfor merverdiavgiftspliktige. Alle innleverings- og betalingsfrister er som før. Merverdiavgiftsoppgaven, som tidligere […]

Les mer

Testingen av ny MVA-melding er i gang

Vi nærmer oss stadig tidspunktet for å kunne lansere Matrix versjon 8, hvor den nye MVA-meldingen for 2017 er implementert. Testgruppen er i gang med gjennomgang, og så vil det foretas nye endringer og testes på nytt. Til slutt, når alt er klart, så vil vi lansere Matrix versjon 8. For de fleste innenlandske transaksjoner […]

Les mer

Du må kjenne til tolldeklarasjonsreglene

Tolldeklarasjonen fylles som regel ut av speditører. Men ansvaret for at utfyllingen av deklarasjonen ligger hos importøren. Det er derfor viktig at du som er importør setter deg godt inn i hvordan tolldeklarasjonene utarbeides, og hvordan man kommer frem til innførselsverdien. Vi anbefaler å lese mer på toll.no. Tolldeklarasjonen vil fra 2017 ikke inneholde MVA-grunnlaget […]

Les mer

Nye momskoder fra 2017 og ny tolldeklarasjonsoversikt

Siden skattemelding for merverdiavgift som innføres fra 1.1.2017 skal ha 19 poster, mot dagens omsetningsoppgave på 10 poster, så betyr det et stort behov for omlegging av dagens momskoder. Dette kommer vi nærmere tilbake til. Det er spesielt merverdiavgift knyttet til import som blir forandret. Ved innførsel av varer skal ikke lenger tollvesenet oppkreve merverdiavgiften. I […]

Les mer

Slik blir den nye mva-oppgaven fra 2017

Slik ser den ut, den nye skattemeldingen for merverdiavgift som skal erstatte dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift Les alle våre innlegg om den nye merverdiavgiftsoppgaven her.   Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.  Frister for […]

Les mer

Åpne poster

Åpne poster brukes for å fastslå hvilke enkeltposter som utgjør saldosummen på en kunde- eller leverandørreskontro. Hvis en kunde- eller leverandørspesifikasjon består av mange poster, så kan det være vanskelig ved første øyekast å se hvilke fakturaer som er betalt og hva som står igjen. Derfor benyttes åpne poster. I kontospesifikasjonen er kryssete poster angitt […]

Les mer