Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Årsavslutning

Når regnskapet er ferdig bokført, så er tiden kommet for årsoppgjør. Og når regnskapet er godkjent på alle hold så kan du endelig gjøre den tekniske årsavslutningen.

Etter årsskiftet kommer tiden for å lage årsregnskapet. Hvilke rapporter som skal lages er forskjellig ut fra selskapsform og størrelse på virksomheten eller foreningen. Felles for dem alle, er at resultat skal disponeres slik at balansen balanserer. Og når regnskapet er godkjent av generalforsamling eller årsmøte, så kan man gjennomføre den tekniske årsavslutningen. Siden den tekniske årsavslutningen gjør at du «låser døra og kaster nøkkelen», så anbefaler vi at du venter lenge med å endelig gjøre årsavslutningen. For virksomheter vil vi anbefale å vente med årsavslutningen til skatteoppgjøret er klart utpå høsten året etter. For foreninger og lag anbefaler vi å vente til årsmøtet er avholdt.

Før du gjør den tekniske årsavslutningen under Vedlikehold | Årsavslutning, så må du først sjekke at balansen balanserer. Her har du et eksempel på et regnskap som IKKE balanserer.

Resultatet kan bokføres eksempelvis slik:

Dermed balanserer regnskapet. Sjekk at saldoene stemmer med det endelige årsregnskapet.

Når du er sikker på at balansen stemmer, og du også er sikker på at det ikke vil bli endringer, så kan du endelig gjøre den tekniske årsavslutningen. Ta sikkerhetskopi først. Og så bare gå til Vedlikehold | Årsavslutning og kjør gjennom.

Sette tilbake et regnskapsår

Et kan sette tilbake et regnskapsår hvis det ikke er ført bilag. Eventuelle bilag kan slettes med <Alt><Ctrl>X.

Stå i hovedbildet og trykk <Alt><Ctrl>Y.

Korrigere inngående saldo i stedet?

Å åpne regnskapsår som er XXXX-2, når det er ført bilag på både XXXX-1 og XXXX. Du kan derfor vurdere om du bare enkelt og greit vil korrigere inngående saldo på regnskapsåret XXXX-1. Dette er altså det første aktive regnskapsåret. Å korrigere inngående saldo på et år, slik at det er i balanse, finner du veiledning til her.