Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Arbeidsgang årskifte

Her er veiledning for årsskifte i Matrix Lønn.

Følg denne arbeidsgangen i ditt arbeid ved årsskifte, så kommer du enkelt og greit i mål.

Avslutt med stil

Når du skal avslutte lønnsarbeidet for et år, så bør du være ekstra nøye med at alle naturalytelser, lønninger osv er avstemt. At obligatorisk tjenestepensjon og andre ytelser er rett og fullstendig medtatt.

Huskeliste regnskap

Se til at lønnsrelaterte poster stemmer med regnskapet:

  • Avstem/dokumenter reise- og lønnsforskudd
  • Avstem/dokumenter forskuddstrekk
  • Avstem/dokumenter beregnet arbeidsgiveravgift
  • Avstem/dokumenter arbeidsgiveravgift grunnlag sonevis
  • Avstem/dokumenter betaling av arbeidsgiveravgift
  • Avstem/dokumenter påløpne feriepenger
  • Avstem totale lønnsytelser fra Matrix Lønn mot avstemmingsrapport (A07 på Altinn).

Huskeliste lønnsregistreringer

  1. Sørge for at du har fått inn alle oppgaver for betalte Forsikringer, elektronisk kommunikasjon osv. Registrere dette i Matrix lønn.
  2. Husk å hente inn og registrere reiser og kilometer også for de siste reisene i året.
  3. Om du bruker Matrix for å holde oversikt over feriedager til gode, så bør du sjekke at rapporten for feriedager er korrekte.

Selve årsskiftet er enkelt

Å gjennomføre årsskifte gjør du ved å gå til menyvalget Arkiv | Kjør årsskifte.

Det er bare å klikke rett gjennom.

Fortsatt mulig å endre på tidligere år

Etter å ha gjort årsskiftet, så er det fortsatt mulig å endre på tidligere år. Det er greit å vite at du fortsatt kan kjøre ekstralønninger eller andre justeringer.

Men husk at det nye året blir ikke endret som følge av at du gjør endringer på fjoråret. Det betyr at for eksempel om du kjører en ekstra lønn på fjoråret, så blir ikke feriepengegrunnlaget automatisk endret på det nye året. Eller om du oppdaterer noen opplysninger på den ansatte (ny adresse, endringer i arbeidsforhold osv.), så blir heller ikke dette oppdatert på det nye året.

Hente over feriepengegrunnlaget fra fjoråret på nytt

Dersom du har gjort endringer på fjoråret etter at du gjorde årsskiftet, så har du sannsynligvis behov for hente inn fjorårets feriepengegrunnlag på nytt. Det kan du gjøre under Verktøy | Registervedlikehold, knappen Hente fjorårets feriepengegrunnlag: