Versjonslogg Matrix faktura og regnskap

03.05.2021 (v2021.2.1)

Fikset noen bugs på statistikk

Endret fra 45 til 30 dagers demoperiode

09.03.2021 (v2021.2.0)

Fikset «ikke sendt» problematikk rundt sending av faktura til flere mottakere. Det skal nå være mer sikkerhet rundt at en faktura er sendt eller ikke sendt med tanke på forfallsdag i fakturaoversikten.

Fikset noen lenker til vår hjemmeside fra forskjellige menyvalg.

17.02.2021 (v2021.1.2)

Fikset en bug på Statistikk. Dette har også resultert i at vi nå har laget denne meldingen som vist på bilde.

Det er også fikset oppdatering av Valuta. Man vil nå få riktig valuta satser når man oppdaterer under menyvalget Registre -> Valuta og innstillinger «Oppdater kursene NÅ!»

Automatisk pr døgn oppdatering fungerer også nå. Tidligere kurser var låst til en gang i 2019.

Det er også fikset problematikk rundt å markere en faktura som sendt i fakturaoversikt, som nå gjenspeiles i fakturalogg også som sendt, uten å måtte oppdatere fakturaloggen

12.02.2021 (v2021.1.1)

Muligheten til å slette Avdelinger med Ctrl + knappen «slett», for å tvinge en sletting av avdelinger (bilag, tall og detaljer ikke blir feil, og blir tatt vare på).

Ellers fix  på at kreditnotaer burde være markert som sendt i denne versjonen.

EHF bug fixer og forbedringer

01.01.2021 (v2021.1)

Nytt versjons system, hvor første tall alltid vil vise til året versjonen er fra.

6% MVA første halvår 2021. Nye poststeder, kommuner og fylker.

EHF 2.0 borte fra Elma.

Forbedret håndtering av fakturalogg (oppdater fakturalogg).

Feil i statistikk, store endringer.

11.10.2020 (v8.6.8) 

Kjøp av EHF klippekort forbedringer

Fikset en feil med øæå og endret til

Pågående arbeid
Vi ønsker å være åpne om hva vi jobber med til enhver tid. Nedenfor finner du derfor noe av det som vi jobber med nå og planlegger for de nærmeste ukene.

Status 01.03.2021
Arbeid med Innsending av skattemelding fra regnskapsprogrammet, som skal være klart for innsending 2021.