Brukermeny

Slik bruker du hjelp.matrix.no!

Matrix hjelpedatabase er et supplement til vår ordinære supporttjeneste.

 

Om Matrix hjelpedatabase

hjelp.matrix.no finner du spørsmål og svar vedrørende våre produkter. Du vil også kunne få svar på mange spørsmål du har til praktisk bruk av programvarene. For eksempel kan du få svar på spørsmål om merverdiavgift, skattemessig og regnskapsmessig håndtering av kostnader osv.

Det er viktig å merke seg at rådene vi gir er skrevet fortløpende til våre kunder, og at de derfor er skrevet til en gitt situasjon. Det gjøres ingen ytterligere kvalitetssikring før svarene sendes ut. Det kan være forhold som gjør at rådene er gitt på sviktende grunnlag, er mangelfulle, er preget av subjektive oppfatninger. Vi velger likevel å publisere spørsmålene og svarene, fordi vi tror det vil være til nytte for flere enn spørsmålsstiller.

 

Du som stiller spørsmål, bør være klar over følgende:

  • Sjekk først om spørsmålet er stilt tidligere, ved å søke i søkefeltet på hjelp.matrix.no
  • Hvis du har flere saker du ønsker besvart ulike temaer, så ber vi deg lage et spørsmål for hver sak.
  • Prøv å legge ditt spørsmål i riktig kategori, slik at flere finner spørsmålet ditt når de selv trenger svar på det samme.
  • Spørsmålene offentliggjøres fortløpende på hjelp.matrix.no. Dersom du ønsker anonymisering, så kan du velge et brukernavn som ikke trenger å samsvare med ditt virkelige navn.
  • Vi redigerer ditt spørsmål for å tydeliggjøre budskapet. Vi fjerner hilsningsfraser og navn.
  • Du får en e-post når spørsmålet er besvart.
  • Du får også en e-post når noen andre brukere kommenterer saken.
  • Dersom svaret ikke er tilstrekkelig i første omgang, så kan du kommentere eller stille tilleggsspørsmål til saken ved å trykke på «Add comment» under svaret.
  • Du kan når som helst slette dine egne spørsmål eller kommentarer.

 

Vi tar ikke juridisk eller økonomisk ansvar for innholdet i vår hjelpedatabase (hjelp.matrix.no).