Brukermeny

Slik blir den nye mva-oppgaven fra 2017

Slik ser den ut, den nye skattemeldingen for merverdiavgift som skal erstatte dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift

Les alle våre innlegg om den nye merverdiavgiftsoppgaven her.

 

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen

Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.  Frister for innlevering og betaling endres ikke.

NB: Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Den nye mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017.

 

Bokføringen av merverdiavgift må tilpasses mva-meldingen fra 1.1.2017

Fra 1. januar 2017 må regnskapet føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen. Dette er nødvendig for å få ut tall spesifisert på mva-meldingens nye og endrede poster.

Regnskaps- og fortollingssystemer må tilpasses den nye ordningen. Virksomhetene må oppgradere sine systemer til ny versjon før de begynner bokføringen for 2017.

 

Merverdiavgift på varekjøp fra utlandet (importmoms)

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. Fra 2017 inngår innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjonen.

 

Nytt: Du får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten på innførselsmerverdiavgift.

I dag inngår avgiften i tolldeklarasjonen og betales ved importen. Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av virksomheten. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt.

Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen.

 

Dette blir som før:

• Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag.

• For virksomheter som ikke er mva-registrert, og privatpersoner, skal innførselsmerverdiavgift som i dag oppgis på tolldeklarasjonen og betales ved fortolling.

 

Dette må du forberede i høst

• Regnskapssystemet, konti og mva-koder må være oppdatert og tilpasset mva-meldingen før 1.1.2017. Dette er nødvendig for å få ut tall spesifisert på mva-meldingens 19 poster. Sjekk med din systemleverandør eller regnskapsfører hvordan du skal oppdatere. Dette gjelder selv om du ikke importerer noe.

• Sett deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift. Virksomheten har ansvar for beregning, innberetning og innbetaling av innførselsmerverdiavgift. Sett deg inn i hvordan du finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi.

• Gå gjennom avtaler og rutiner internt, med regnskapsfører og eventuelle speditører. Lag rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles. Tenk på at tolldeklarasjonene må være tilgjengelig for den som skal beregne avgiften. Tolletaten vil tilby en Altinn-rapport med oversikt over alle deklarasjoner. Les mer på toll.no her.

 

Se eksempel på mva-meldinger

RF-0002 Skattemelding for mervediavgift – alminnelig næring

RF-0004 Skattemelding for merverdiavgift – primærnæring

RF-0005 Skattemelding for merverdiavgift – omvendt avgiftsplikt

RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Speil mellom omsetningsoppgaven og mva-meldingen, post for post

Informasjonsbrev til alle mva-registrerte virksomheter

 

Informasjonen er hentet fra skatteetaten.no

Les alle våre innlegg om den nye merverdiavgiftsoppgaven her.